Nạp trả sau Viettel, Mobi đã mở cùng với nạp thẻ có khuyến mãi cho Viettel.
Đã cộng thưởng Top Đại Gia tháng 11. Cùng đua tháng mới nào!

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time