Khuyến mãi nhân dịp Tết, Napre.VN thay đổi chiết khấu tốt hơn cho cả bắn tiền 3 mạng và nạp thẻ trả trước trả sau, internet, nạp Game SMS 9029

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time