Đã có thể lấy lại mật khẩu nếu quên qua OTP ở khu vực đăng nhập. Bạn có thể truy cập song song 2 địa chỉ tên miền là NapRe.Vn hoặc Nap.Vn đều được. Sắp tới chiết khấu sẽ tăng cao hơn nhiều, giá sẽ rẻ hơn nhiều nữa

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time
1 200515 0866950*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3131 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 17:17:07
2 200514 0346831*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 17:14:04
3 200513 0869383*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5469 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 17:14:03
4 200511 0915982*** 150,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4825 3 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 17:12:06
5 200507 0966497*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 5577 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 17:08:34
6 200504 0918222*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2904 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 17:01:47
7 200491 b240_gf*** 600,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 16:50:02
8 200489 0919869*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2290 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 16:48:54
9 200482 0962042*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 4178 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 16:42:41
10 200481 0362218*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đang ưu tiên 2020-04-09 16:42:07
11 200479 0352625*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5558 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 16:37:11
12 200478 0915982*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 16:36:22
13 200476 0915982*** 300,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4825 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 16:34:13
14 200474 0904854*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5113 0 2020-04-09 16:33:20
15 200467 a076_gf*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4806 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 16:27:39
16 200466 0373819*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1450 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 16:22:29
17 200464 0915533*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3084 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 16:20:05
18 200462 0931264*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 3812 0 2020-04-09 16:18:32
19 200461 0979602*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 5412 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 16:17:25
20 200460 0327305*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
0 đ id 5072 0 2020-04-09 16:17:23
21 200429 0374672*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 4580 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 16:07:23
22 200420 0399432*** 120,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3093 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 15:45:35
23 200408 0352982*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4767 0 2020-04-09 15:32:05
24 200407 0335269*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 5 Đang ưu tiên 2020-04-09 15:31:15
25 200405 0397703*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5436 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 15:30:26
26 200404 0377979*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4767 0 2020-04-09 15:30:22
27 200401 0983796*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
0 đ id 4797 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 15:23:36
28 200394 0918116*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2465 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 15:12:38
29 200390 0945596*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 5317 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 15:11:08
30 200388 0945596*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 5317 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 15:11:01
31 200378 0328770*** 30,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 1718 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 14:59:54
32 200376 0328770*** 30,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 1718 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 14:58:08
33 200375 0988674*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5469 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 14:57:08
34 200373 0946437*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5104 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 14:53:58
35 200341 0944842*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3709 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 14:26:03
36 200339 0385664*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 14:23:44
37 200332 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:19:16
38 200329 0944842*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 3709 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 14:11:38
39 200328 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:10:17
40 200327 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:09:28
41 200326 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:08:40
42 200325 0338742*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 14:08:13
43 200324 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:08:03
44 200319 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:07:15
45 200318 a076_gf*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:06:39
46 200317 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:05:43
47 200315 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:05:03
48 200314 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:04:19
49 200313 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:03:38
50 200312 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:03:00
51 200311 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:02:24
52 200309 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:01:55
53 200306 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 14:00:02
54 200305 0984831*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1167 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 13:59:27
55 200304 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:59:20
56 200303 0344912*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 13:58:53
57 200302 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:58:35
58 200301 a076_gf*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4853 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 13:58:09
59 200299 a076_gf*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4853 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 13:56:09
60 200298 0912339*** 300,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 5009 1 Nạp không thành công 2020-04-09 13:55:16
61 200295 0913508*** 200,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 5009 1 Nạp không thành công 2020-04-09 13:53:21
62 200293 0988088*** 320,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
320,000 đ id 5009 2 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 13:49:29
63 200291 0971513*** 220,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 5009 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:46:09
64 200290 0365870*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 3623 0 2020-04-09 13:45:17
65 200286 a076_ft*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4853 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 13:39:21
66 200285 0965768*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5009 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:38:28
67 200284 a076_ft*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4853 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 13:38:12
68 200282 2552225*** 40,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3988 3 Nạp không thành công 2020-04-09 13:36:12
69 200277 q055_gf*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 2397 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:34:00
70 200275 account*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 2397 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 13:31:40
71 200273 0255222*** 40,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3988 3 Nạp không thành công 2020-04-09 13:28:46
72 200272 a076_gf*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:26:22
73 200270 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:25:33
74 200268 0296625*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 4853 3 Nạp không thành công 2020-04-09 13:25:06
75 200266 a076_gf*** 400,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:24:00
76 200265 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:23:11
77 200264 a076_gf*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:22:26
78 200263 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:21:46
79 200262 0296625*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 4853 3 Nạp không thành công 2020-04-09 13:21:21
80 200261 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:21:09
81 200260 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:19:35
82 200259 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:18:41
83 200258 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:18:00
84 200257 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:17:25
85 200256 0866563*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 4121 0 2020-04-09 13:17:24
86 200255 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:16:45
87 200254 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:15:54
88 200253 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:15:09
89 200252 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 13:14:19
90 200251 0388204*** 90,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
80,000 đ id 4767 2 Đã nạp thêm 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 13:13:56
91 200249 0839437*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
20,000 đ id 4028 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 13:04:07
92 200246 0869691*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4028 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 12:49:10
93 200244 0328621*** 50,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 5185 3 Đang ưu tiên 2020-04-09 12:45:48
94 200243 0353068*** 600,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
600,000 đ id 4108 3 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 12:44:53
95 200242 0356638*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 12:43:34
96 200232 +843566*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
0 đ id 2482 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 12:34:52
97 200231 0342151*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 12:33:09
98 200227 0862887*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 12:18:16
99 200222 0869129*** 90,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3131 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 12:08:46
100 200221 0988495*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
150,000 đ id 3131 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 12:07:23
101 200213 0382358*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3131 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 12:03:15
102 200205 0984484*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3084 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 11:52:29
103 200204 0349840*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 1972 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 11:47:37
104 200203 0394519*** 90,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 1026 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 11:47:20
105 200202 0868665*** 750,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
750,000 đ id 4938 2 Đã nạp đủ tiền 750,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 11:47:07
106 200199 0349840*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 1972 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 11:44:22
107 200197 0979772*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 3521 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 11:41:33
108 200192 0868665*** 800,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 4938 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 11:38:01
109 200189 0963768*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 4438 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 11:35:11
110 200188 0868665*** 800,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 4938 0 2020-04-09 11:31:12
111 200187 ‭0398*** 320,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
220,000 đ id 1008 4 Đã nạp thêm 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 11:29:56
112 200186 0345360*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2648 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 11:29:17
113 200178 0395729*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 2482 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 11:21:32
114 200174 0369213*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 11:14:36
115 200173 0369138*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 11:11:53
116 200171 q033_ft*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 11:06:30
117 200167 0868665*** 800,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 4938 0 2020-04-09 10:59:45
118 200155 0915803*** 330,000 đ Vina
Min MG: 100,000
320,000 đ id 1008 0 Đã nạp thêm 320,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 10:50:52
119 200150 0943219*** 140,000 đ Vina
Min MG: 50,000
140,000 đ id 1008 0 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 10:50:03
120 200148 0347189*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 1398 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 10:47:50
121 200147 0915222*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5302 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 10:43:20
122 200135 0974856*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 10:23:43
123 200134 0385584*** 150,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2468 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 10:23:34
124 200126 0329565*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 10:20:23
125 200124 ‭0398*** 320,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 10:16:19
126 200119 0389421*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 10:06:14
127 200113 0347523*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 10:02:49
128 200111 0347857*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 10:00:35
129 200107 0353561*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 09:58:13
130 200103 0393207*** 200,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 09:52:34
131 200095 0974134*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
110,000 đ id 4542 2 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 09:46:19
132 200094 0348875*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 1044 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 09:46:17
133 200082 0364750*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 09:36:49
134 200080 50000*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 09:30:36
135 200079 0369213*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 09:28:50
136 200077 0987066*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 4762 1 Đang ưu tiên 2020-04-09 09:27:39
137 200071 0392509*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 09:24:23
138 200069 0328585*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 09:22:44
139 200068 0862711*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 09:22:26
140 200066 0979772*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 3521 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 09:20:08
141 200057 0915222*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5302 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 09:04:37
142 200056 0962064*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 5574 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 09:03:41
143 200050 0963081*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1001 1 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 09:01:20
144 200049 0978504*** 90,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
0 đ id 1003 0 2020-04-09 09:01:01
145 200048 0852585*** 90,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 1003 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 08:59:37
146 200046 0915222*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5302 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:59:02
147 200044 0393396*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4853 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:55:38
148 200043 0968979*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
90,000 đ id 4899 1 Đã nạp thêm 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:54:59
149 200041 0393396*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4853 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:54:42
150 200040 0964315*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:53:37
151 200039 0353223*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4853 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:53:17
152 200037 0397591*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5317 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:52:01
153 200036 0842712*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2465 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:50:16
154 200032 0296625*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 4853 3 Nạp không thành công 2020-04-09 08:48:41
155 200031 0983629*** 500,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 500,000
0 đ id 5317 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 08:47:33
156 200028 0915222*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 5302 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 08:46:04
157 200016 0988288*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:39:38
158 200013 0826220*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2465 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:37:08
159 200012 0911046*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 3084 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 08:31:48
160 200006 0337143*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5010 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:31:33
161 200003 0987350*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:27:04
162 199996 0911046*** 50,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 3084 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 08:22:59
163 199995 0868701*** 200,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 1988 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 08:22:11
164 199994 0983272*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:20:59
165 199993 0972272*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 5182 2 Đang ưu tiên 2020-04-09 08:20:29
166 199989 0339309*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 4899 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 08:18:40
167 199981 0968836*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:16:34
168 199973 0973935*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 08:12:34
169 199972 0296625*** 500,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 500,000
0 đ id 4853 3 Nạp không thành công 2020-04-09 08:12:31
170 199950 0357432*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 2370 0 2020-04-09 08:03:21
171 199927 0389406*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3241 1 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 07:46:48
172 199924 0345331*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 07:41:14
173 199920 0377141*** 300,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
300,000 đ id 4413 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 07:37:23
174 199914 0979772*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 3521 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-09 07:35:40
175 199895 0942961*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 07:12:45
176 199888 0389462*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-09 06:47:22
177 199877 0399432*** 120,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3093 0 2020-04-09 06:31:21
178 199874 0358014*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1057 0 2020-04-09 06:15:50
179 199873 0376940*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 3636 0 2020-04-09 05:56:48
180 199871 0978545*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3228 0 2020-04-09 01:40:42
181 199861 0973358*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 5046 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 23:46:17
182 199860 0943122*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 5046 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 23:45:27
183 199858 0963704*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 5570 1 Nạp không thành công 2020-04-08 23:28:18
184 199853 0964554*** 10,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 4717 3 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 23:12:27
185 199848 0964554*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4717 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 23:04:31
186 199843 0964554*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4717 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 22:53:33
187 199842 0989757*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 4717 2 Đang ưu tiên 2020-04-08 22:52:29
188 199834 0376306*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5220 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 22:29:32
189 199832 0902887*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4604 0 2020-04-08 22:25:20
190 199828 0945421*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5567 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 22:17:52
191 199827 0939282*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 5567 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 22:13:47
192 199822 0917368*** 80,000 đ Vina
Min MG: 20,000
80,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 22:06:20
193 199818 0969966*** 530,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3850 0 2020-04-08 21:56:19
194 199816 0338917*** 160,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3850 0 2020-04-08 21:54:26
195 199811 0969689*** 260,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3850 0 2020-04-08 21:52:10
196 199810 0972272*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 5182 0 2020-04-08 21:49:13
197 199809 0904854*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5113 0 2020-04-08 21:49:04
198 199808 0973362*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 21:44:00
199 199805 0962567*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 2934 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 21:29:42
200 199797 0362179*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4938 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 21:13:12
201 199757 0357954*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 20:24:48
202 199752 0969365*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 5190 1 Nạp không thành công 2020-04-08 20:23:51
203 199750 0357956*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
0 đ id 2482 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 20:19:51
204 199749 0969365*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 5190 2 Nạp không thành công 2020-04-08 20:18:55
205 199734 0975032*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1988 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 20:06:09
206 199733 0962085*** 70,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
70,000 đ id 1988 1 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 20:04:12
207 199721 0396017*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 5557 1 Đang ưu tiên 2020-04-08 19:38:05
208 199709 0347097*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5557 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 19:25:48
209 199708 0353798*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5557 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 19:24:50
210 199705 0385047*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 19:23:49
211 199704 0342181*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5557 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 19:23:12
212 199702 0396017*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5557 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 19:21:00
213 199701 0987776*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 19:19:58
214 199699 0987693*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5469 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 19:18:34
215 199681 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:57:31
216 199680 0916766*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1713 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:57:18
217 199679 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:56:48
218 199678 a076_gf*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:55:48
219 199677 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:54:50
220 199676 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:54:10
221 199675 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:53:30
222 199673 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:52:44
223 199672 a076_gm*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:51:52
224 199671 a076_gm*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:50:39
225 199670 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:49:43
226 199668 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:49:05
227 199667 a076_gf*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:48:22
228 199665 a076_gf*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:47:34
229 199663 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:46:32
230 199662 0916766*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:45:20
231 199655 0355390*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
0 đ id 1972 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 18:42:35
232 199637 0346744*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:27:19
233 199635 0327496*** 80,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
80,000 đ id 1757 1 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:19:50
234 199634 0857767*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4364 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:17:30
235 199624 0989664*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3084 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 18:07:06
236 199616 0987426*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4976 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 17:51:30
237 199589 0332697*** 100,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 17:17:57
238 199577 0981306*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 17:07:30
239 199575 0984049*** 330,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
330,000 đ id 3469 2 Đã nạp đủ tiền 330,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 17:07:14
240 199572 0984049*** 330,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 3469 1 Nạp không thành công 2020-04-08 17:04:33
241 199569 a076_35*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 16:49:55
242 199567 0367753*** 20,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 2807 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 16:49:10
243 199566 0329921*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4939 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 16:45:56
244 199560 0335709*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 16:29:31
245 199551 0837185*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 16:14:20
246 199547 0967551*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5354 0 2020-04-08 16:01:22
247 199546 0862302*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 3357 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 15:59:34
248 199545 0337934*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:59:00
249 199544 0337934*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:58:34
250 199542 0972329*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:56:39
251 199539 0972329*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 15:53:50
252 199533 0912807*** 100,000 đ
Min MG: 10,000
0 đ id 2807 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 15:51:49
253 199531 0862002*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:50:03
254 199511 0376813*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:37:55
255 199510 b241_gf*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:36:18
256 199509 b241_gf*** 40,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:35:33
257 199506 0332809*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5354 1 Đang ưu tiên 2020-04-08 15:29:25
258 199501 b241_gf*** 400,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
400,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:20:28
259 199500 b241_gf*** 400,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
400,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:20:05
260 199499 b241_gf*** 400,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
400,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:19:33
261 199495 0395808*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 15:08:12
262 199479 0123456*** 10,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 20,000
0 đ id 1024 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 14:50:04
263 199468 0387066*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3084 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 14:38:59
264 199466 0389641*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4364 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 14:38:10
265 199454 0359483*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5546 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 14:30:21
266 199436 0965913*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 13:56:23
267 199435 0777191*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4720 0 2020-04-08 13:55:23
268 199434 0965913*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 13:53:38
269 199418 0981714*** 50,000 đ Trả trước Vietttel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4803 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 13:40:27
270 199411 0944309*** 10,000 đ
Min MG: 10,000
10,000 đ id 2482 5 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 13:35:32
271 199404 0968712*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
40,000 đ id 3131 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 13:31:19
272 199403 0399827*** 10,000 đ
Min MG: 10,000
0 đ id 5478 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 13:30:00
273 199398 0944309*** 20,000 đ
Min MG: 10,000
10,000 đ id 2482 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 13:22:15
274 199377 0916643*** 250,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 5471 0 Nạp không thành công 2020-04-08 12:52:15
275 199373 0917368*** 40,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 12:51:07
276 199372 0342999*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 3495 0 2020-04-08 12:50:34
277 199371 0917368*** 200,000 đ
Min MG: 200,000
160,000 đ id 3357 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 12:50:18
278 199365 0982717*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4708 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 12:35:11
279 199364 0982717*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4708 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 12:34:18
280 199363 0901533*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 5471 5 Nạp không thành công 2020-04-08 12:27:51
281 199360 0975886*** 120,000 đ
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 12:22:08
282 199357 0975886*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 12:20:15
283 199356 0975886*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 3357 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 12:19:39
284 199354 t008_gf*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1388 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 12:14:06
285 199353 0123456*** 10,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 1024 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 12:13:16
286 199350 0947566*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 2482 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 12:10:52
287 199349 0123456*** 10,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 1024 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 12:06:31
288 199348 0123456*** 10,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1024 0 2020-04-08 12:05:55
289 199343 0123456*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1024 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 12:05:11
290 199342 0123456*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1024 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 12:04:16
291 199339 0389620*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5185 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 12:02:03
292 199335 0389620*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5185 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 12:01:50
293 199320 0123456*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1024 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 11:54:24
294 199319 0123456*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1024 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 11:52:32
295 199318 0123456*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1024 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 11:50:38
296 199317 0969058*** 80,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
0 đ id 1122 0 2020-04-08 11:50:37
297 199316 0123456*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1024 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 11:50:06
298 199305 0911014*** 10,000 đ
Min MG: 10,000
0 đ id 4658 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 11:37:05
299 199304 0123456*** 10,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 1024 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 11:36:40
300 199300 0961306*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:33:00
301 199296 0961306*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 11:32:27
302 199282 0979970*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4803 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:28:34
303 199275 0919998*** 200,000 đ
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4803 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:25:26
304 199266 0868812*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:14:46
305 199261 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:09:30
306 199260 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:08:07
307 199259 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:06:34
308 199258 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:05:55
309 199257 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:05:14
310 199251 0397762*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1972 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:04:36
311 199250 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:04:18
312 199249 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:03:32
313 199246 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:02:33
314 199242 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:01:34
315 199241 a076_gf*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 11:00:41
316 199240 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:59:56
317 199239 0337500*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5155 0 2020-04-08 10:59:37
318 199238 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:59:12
319 199237 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:58:25
320 199236 a076_gf*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:57:26
321 199235 a076_ft*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:56:12
322 199234 a076_gf*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:54:51
323 199232 0988171*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:49:49
324 199231 0988171*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:49:07
325 199229 0976667*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:46:04
326 199228 0976667*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:45:42
327 199227 0976667*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:45:20
328 199226 0976667*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:44:47
329 199207 0964077*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3998 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:27:42
330 199203 0983713*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
180,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:25:31
331 199197 0349803*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:22:42
332 199179 0379656*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4745 1 Đang ưu tiên 2020-04-08 10:08:29
333 199170 0963052*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
100,000 đ id 2391 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 10:01:21
334 199163 0986799*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
400,000 đ id 1988 2 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 09:59:37
335 199135 0888772*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 09:39:26
336 199130 0337481*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
0 đ id 4525 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 09:37:06
337 199099 0968395*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 09:18:30
338 199092 0972020*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 2865 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-08 09:13:46
339 199086 0359207*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 09:11:24
340 199074 0388896*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:59:06
341 199064 0374881*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3084 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:48:03
342 199053 0949810*** 200,000 đ
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5041 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:36:58
343 199047 0344429*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:32:34
344 199045 0344429*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:31:50
345 199040 0356764*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:26:29
346 199035 0326998*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
300,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:23:52
347 199030 0377035*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:19:56
348 199028 0988453*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:18:20
349 199027 0397276*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:15:32
350 199024 0981414*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:14:36
351 199022 0395461*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-08 08:13:05
352 199016 0988453*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2482 0 2020-04-08 07:57:46
353 199015 0989998*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 5120 0 2020-04-08 07:49:08
354 199013 0979574*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
0 đ id 5191 0 2020-04-08 07:48:00
355 198952 0967497*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 22:15:00
356 198951 0912583*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4686 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 22:13:02
357 198945 0911226*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 21:56:33
358 198944 0869932*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4825 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 21:54:33
359 198940 0344909*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
0 đ id 5029 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-07 21:53:44
360 198937 0914938*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 21:49:23
361 198936 0388763*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4762 0 2020-04-07 21:47:17
362 198924 0869259*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4503 0 2020-04-07 21:32:10
363 198923 0976416*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4717 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-07 21:27:33
364 198909 0914938*** 20,000 đ
Min MG: 10,000
0 đ id 3357 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-07 21:09:34
365 198903 0855523*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4659 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 21:06:32
366 198902 0838741*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4936 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 21:06:00
367 198901 0838741*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 4936 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-07 21:05:21
368 198900 0838741*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 4936 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-07 21:04:37
369 198897 0966360*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
10,000 đ id 5482 3 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 21:02:35
370 198896 0963567*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 21:01:11
371 198895 0888943*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 1318 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-07 20:59:40
372 198893 0943970*** 20,000 đ
Min MG: 10,000
20,000 đ id 3710 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 20:58:02
373 198886 0988479*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5227 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 20:57:06
374 198873 0904854*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5113 0 2020-04-07 20:48:05
375 198868 0911226*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4825 3 Nạp không thành công 2020-04-07 20:42:52
376 198865 0963567*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 0 2020-04-07 20:36:47
377 198862 0911226*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4825 0 2020-04-07 20:33:40
378 198846 0988479*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 5227 0 2020-04-07 20:24:39
379 198845 0988479*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 5227 0 2020-04-07 20:22:22
380 198843 0988479*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
0 đ id 5227 0 2020-04-07 20:21:53
381 198842 0334500*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
0 đ id 2482 0 2020-04-07 20:21:17
382 198834 0824156*** 60,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 4490 0 2020-04-07 20:18:38
383 198832 0942339*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 3084 0 2020-04-07 20:18:20
384 198821 0334500*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2482 0 2020-04-07 20:12:13
385 198820 0969832*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5155 0 2020-04-07 20:11:42
386 198818 0904854*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5113 0 2020-04-07 20:09:11
387 198816 0367116*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
0 đ id 1007 0 2020-04-07 20:06:19
388 198812 0943970*** 100,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 3710 0 2020-04-07 20:02:13
389 198802 0334500*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2482 0 2020-04-07 19:55:36
390 198801 0967497*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2482 0 2020-04-07 19:53:11
391 198798 0334500*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2482 0 2020-04-07 19:51:58
392 198795 0982148*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
0 đ id 5195 0 2020-04-07 19:47:58
393 198792 0365829*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
0 đ id 3104 0 2020-04-07 19:46:24
394 198783 0838740*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 4936 0 2020-04-07 19:37:13
395 198750 0972068*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 19:08:46
396 198745 0912221*** 200,000 đ
Min MG: 10,000
200,000 đ id 5191 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 19:02:30
397 198730 0379922*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 18:43:28
398 198722 o912221*** 200,000 đ
Min MG: 10,000
0 đ id 5191 6 Nạp không thành công 2020-04-07 18:32:39
399 198721 0966056*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 4803 2 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 18:26:40
400 198719 0913060*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5153 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 18:26:17
401 198716 0913969*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5153 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 18:24:35
402 198715 0327720*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
250,000 đ id 2397 1 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 18:24:04
403 198713 0913969*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5153 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-07 18:22:18
404 198691 0364429*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5155 0 2020-04-07 18:11:20
405 198687 0358969*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 18:09:34
406 198683 0376853*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 18:01:22
407 198648 0852239*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3469 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 17:44:32
408 198644 b241_gf*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 10,000
210,000 đ id 1057 0 Đã nạp thêm 210,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 17:39:28
409 198626 0944647*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1008 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 17:19:36
410 198625 0982878*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
120,000 đ id 4447 0 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 17:18:55
411 198623 0852239*** 20,000 đ
Min MG: 10,000
0 đ id 3469 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-04-07 17:16:24
412 198608 0377712*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1542 0 2020-04-07 17:08:09
413 198597 0979795*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5503 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 17:00:05
414 198584 0375699*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3709 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 16:45:46
415 198574 0978123*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 3357 3 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 16:37:17
416 198545 0971414*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 4298 0 2020-04-07 16:10:28
417 198544 0383845*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4658 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-04-07 16:08:37
418 198526 0865499*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 10,000
0 đ id 4413 0 2020-04-07 15:41:04
STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time