Giá bắn tiền Viettel được giảm 1% (chiết khấu tăng 1%)

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time
474882 0369672*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1997 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 12:08:33
474878 0978268*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2034 13 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 11:46:16
474877 0946437*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7647 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 11:36:49
474875 0363913*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1021 6 Đang ưu tiên 2021-06-14 11:34:13
474869 0336642*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2899 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 11:20:30
474865 0333419*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 11:02:06
474864 0386662*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 10:56:57
474860 0985507*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7690 14 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 10:01:37
474855 0985507*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7690 14 Nạp không thành công 2021-06-14 09:58:24
474854 0869262*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1009 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 09:55:22
474853 0705588*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1997 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 09:51:13
474848 0347521*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 09:47:22
474842 0878795*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2468 14 Nạp không thành công 2021-06-14 09:37:45
474841 0359863*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 8073 0 2021-06-14 09:35:40
474840 0937392*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 7387 5 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 09:30:41
474838 0338010*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 09:18:03
474834 0989163*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
300,000 đ id 7215 14 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 09:13:38
474832 0973886*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 08:57:42
474831 0394004*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7215 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 08:53:12
474827 0859613*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 08:41:10
474826 n038_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 11 Đang ưu tiên 2021-06-14 08:38:52
474824 n038_gm*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 11 Đang ưu tiên 2021-06-14 08:36:13
474821 0378039*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4438 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 08:28:57
474817 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 11 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 08:24:05
474813 h031_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1040 13 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 08:05:28
474812 0946310*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 08:01:12
474811 0778034*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5603 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 07:45:44
474809 0857939*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 07:42:45
474807 0983139*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 7 Đang ưu tiên 2021-06-14 07:41:46
474805 0345194*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4580 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 07:39:00
474804 0857939*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 07:36:32
474803 0857939*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6373 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 07:35:47
474802 0899793*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 07:35:46
474801 0778034*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5603 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 07:35:27
474800 0398329*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 07:33:58
474798 0358959*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3830 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 07:33:55
474797 0865953*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 07:28:06
474796 0374987*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 07:21:27
474791 0363913*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1021 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 07:09:18
474790 0867793*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5816 15 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 07:05:11
474784 0365876*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-14 06:44:54
474782 0365876*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
80,000 đ id 6623 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-14 01:20:18
474781 b781_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1003 8 Đang ưu tiên 2021-06-14 00:33:41
474780 0382713*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7708 10 Đang ưu tiên 2021-06-13 22:04:08
474778 0936100*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4656 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 21:29:49
474777 0936100*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4656 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 21:29:29
474776 0936100*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4656 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 21:29:00
474775 0936100*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 4656 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 21:28:20
474772 0352062*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 8059 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 20:55:31
474771 0766897*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6673 6 Nạp không thành công 2021-06-13 20:46:40
474770 0766897*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6673 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 20:45:32
474763 0978368*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 3812 13 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 20:08:31
474758 0988093*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 5989 0 2021-06-13 19:57:04
474756 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 19:39:54
474755 0353386*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 19:38:04
474748 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 19:08:23
474747 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7901 13 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 19:07:26
474746 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 19:06:35
474745 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 19:05:56
474744 a076_gf*** 80,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 19:05:02
474743 0936992*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 19:05:01
474742 a076_gm*** 280,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
270,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 19:03:21
474741 0393546*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 19:02:27
474740 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 18:56:00
474739 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 18:54:32
474738 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 18:53:13
474737 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 18:52:19
474736 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 18:50:56
474735 a076_ft*** 140,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
140,000 đ id 7901 13 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 18:49:51
474731 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 18:48:53
474730 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 18:47:55
474726 0396397*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7690 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 18:33:41
474725 0348931*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 6 Đang ưu tiên 2021-06-13 18:33:14
474724 0862165*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Đang ưu tiên 2021-06-13 18:32:41
474723 0396397*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7690 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 18:32:09
474722 0373680*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Đang ưu tiên 2021-06-13 18:32:04
474721 a076_gm*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7901 13 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 18:31:51
474720 0396397*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7690 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 18:31:37
474719 0376290*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Đang ưu tiên 2021-06-13 18:31:30
474718 0396397*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7690 17 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 18:31:08
474717 0373036*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Đang ưu tiên 2021-06-13 18:31:00
474712 0335676*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1040 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 17:57:30
474706 0335676*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 1040 14 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 17:44:49
474705 0395076*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7946 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 17:44:03
474704 0396397*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7690 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 17:32:04
474703 0358221*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 17:09:23
474702 0963399*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 17:06:39
474701 0946010*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7659 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 16:31:34
474700 0763896*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5862 6 Nạp không thành công 2021-06-13 16:05:51
474699 0763896*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5862 6 Nạp không thành công 2021-06-13 16:02:31
474698 0932814*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5862 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 16:01:09
474697 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 15:56:10
474696 0972240*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 15:47:09
474695 0975306*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 15:44:55
474694 0966426*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 15:43:28
474693 0359898*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
400,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 15:41:08
474692 0985090*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 4 Đang ưu tiên 2021-06-13 15:22:26
474691 0972055*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 4 Đang ưu tiên 2021-06-13 15:20:46
474690 0386974*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 15:17:15
474689 0344197*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4580 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 15:12:59
474688 0866054*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2588 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 15:10:24
474687 0989747*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 10 Đang ưu tiên 2021-06-13 15:07:53
474686 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 14:52:43
474685 0947356*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 14:20:25
474684 0877950*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7946 19 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 13:51:08
474683 0985973*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6623 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 13:39:42
474682 0944984*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7913 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 13:32:29
474681 0396045*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7946 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 13:17:40
474680 0384007*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
220,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 13:01:48
474679 0982393*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
400,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 13:00:12
474678 0389471*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7946 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 13:00:08
474677 0356100*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:58:18
474676 0987289*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:57:28
474675 0877950*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7946 15 Nạp không thành công 2021-06-13 12:56:49
474674 0988930*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6623 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:51:55
474673 0394692*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:49:11
474672 0983119*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:41:47
474671 0389108*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:40:51
474670 0979759*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:39:32
474669 0919686*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:36:21
474668 0917456*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7974 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:29:51
474667 0981459*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:25:27
474666 0396604*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:24:13
474665 0862007*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:24:04
474664 0984227*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:22:20
474663 0356171*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:21:53
474662 0333589*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 12:16:41
474661 0969685*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7144 2 Đang ưu tiên 2021-06-13 12:07:36
474660 0328946*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 11:56:15
474659 0772197*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7647 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 11:54:32
474658 0947188*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 11:47:08
474657 0982810*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 11:27:38
474656 0981184*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 11:26:05
474655 0918637*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 11:14:02
474654 0944288*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
110,000 đ id 5179 10 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:53:05
474653 0868262*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:52:31
474652 0327294*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6623 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:50:11
474651 0828671*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:47:37
474650 0918730*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6456 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 10:46:48
474649 0846380*** 270,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 6623 8 Đã nạp thêm 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:44:45
474648 0918730*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 10:42:51
474647 0976656*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6623 13 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:42:13
474646 0919855*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:39:56
474645 0826461*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
70,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:37:48
474644 0946457*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 10:36:50
474643 0888077*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:34:14
474642 0888033*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6623 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 10:33:27
474641 0888033*** 270,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
270,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:31:04
474640 0905467*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1145 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:30:10
474639 0972599*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
220,000 đ id 6623 13 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:26:42
474638 0919999*** 270,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
270,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:24:54
474637 0905467*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1145 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:22:34
474636 0374222*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
150,000 đ id 5179 14 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:18:17
474635 0944409*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 10:11:21
474634 0984950*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7221 4 Đang ưu tiên 2021-06-13 10:06:24
474633 0978429*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2988 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 09:55:24
474632 0983463*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7493 8 Đang ưu tiên 2021-06-13 09:53:55
474631 0785622*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7951 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 09:53:16
474630 0983391*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6616 10 Đang ưu tiên 2021-06-13 09:31:00
474629 0372437*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 15 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 09:18:24
474628 0984045*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5821 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 09:16:22
474627 0372437*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 2468 15 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 09:08:37
474626 0358138*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 08:58:31
474625 0372346*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 8075 2 Đang ưu tiên 2021-06-13 08:22:21
474624 0375165*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 7888 14 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 08:20:22
474623 0397847*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 7888 14 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 08:15:20
474622 0397847*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7888 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 07:59:52
474621 0854987*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 07:58:00
474620 0827406*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
220,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 07:55:20
474619 0393354*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4408 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 07:18:49
474618 0965742*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 07:08:22
474617 0392042*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 06:47:36
474616 0985663*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
220,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 06:44:08
474615 0977153*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 06:42:23
474614 0789066*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4756 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 06:39:01
474613 0969300*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 06:38:16
474612 0979759*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 06:35:43
474611 0984201*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 06:34:14
474610 0886953*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 06:31:08
474609 a076_gf*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 06:24:35
474608 0944471*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 05:51:31
474607 0983736*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6623 13 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 05:43:19
474606 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:41:22
474605 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:39:49
474604 a076_gf*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:38:53
474603 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:37:46
474602 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:36:51
474601 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:36:00
474600 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:35:06
474599 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:34:15
474598 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:33:09
474597 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7901 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 05:32:10
474596 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:29:06
474595 a076_gf*** 130,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:27:48
474594 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:20:48
474593 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:19:23
474592 0967771*** 240,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
240,000 đ id 7901 13 Đã nạp đủ tiền 240,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 05:18:26
474591 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:16:29
474590 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:15:22
474589 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:14:11
474588 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:13:10
474587 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 13 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 05:11:57
474586 0965717*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
90,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:10:43
474585 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:09:27
474584 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:08:32
474583 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:07:21
474582 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:06:17
474581 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7901 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 05:05:30
474580 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:04:04
474579 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 05:02:38
474578 0977812*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 04:54:56
474577 0979212*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
400,000 đ id 4678 15 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-13 03:55:05
474576 h019_gm*** 600,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
590,000 đ id 6623 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 03:02:27
474575 h019_gm*** 600,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 6623 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-13 02:59:50
474574 0989747*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 23:33:14
474573 0946568*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 22:35:18
474572 0979528*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3812 12 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 22:06:44
474571 0364084*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3812 12 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 22:05:28
474570 0962135*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2034 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 21:59:26
474569 0966360*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5482 3 Đang ưu tiên 2021-06-12 21:45:57
474568 0972444*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7902 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 21:32:25
474567 0399019*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1318 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 20:54:38
474566 0932720*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 20:46:53
474565 0974469*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5057 0 2021-06-12 20:37:10
474563 0379671*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 20:35:27
474562 0868066*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5433 0 2021-06-12 20:34:23
474561 0379671*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 0 2021-06-12 20:33:45
474560 0966785*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2899 0 2021-06-12 20:26:26
474559 0932720*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 0 2021-06-12 20:20:46
474558 0866161*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1927 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 20:14:00
474557 0842044*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2906 0 2021-06-12 20:10:44
474556 0385506*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 0 2021-06-12 20:10:28
474555 0842044*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2906 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 20:07:36
474553 0385506*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 20:06:06
474552 0385506*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 20:04:34
474549 0961833*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 0 2021-06-12 19:53:54
474548 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 7901 0 2021-06-12 19:50:19
474547 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:47:37
474546 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:46:25
474545 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:45:06
474544 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7901 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 19:42:52
474543 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:41:54
474542 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:41:03
474541 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:40:06
474540 0988971*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 3357 10 Đang ưu tiên 2021-06-12 19:38:04
474539 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:34:13
474538 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:33:09
474537 0982765*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 19:32:16
474536 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:32:11
474535 0982765*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 19:31:55
474534 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 7901 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:30:34
474533 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:29:36
474532 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:25:49
474531 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:23:23
474530 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:21:31
474529 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:19:27
474527 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:18:19
474526 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 19:17:07
474525 0356845*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 18:47:46
474524 0971939*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1477 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 18:43:43
474522 0967903*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1009 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 18:26:37
474521 0327301*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5433 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 18:07:06
474520 0944787*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7387 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 18:05:25
474519 0918656*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
200,000 đ id 7387 7 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 18:04:53
474518 0374797*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5841 10 Đang ưu tiên 2021-06-12 18:02:14
474510 0344780*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 16:22:41
474509 0384124*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7888 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 16:11:04
474508 0333591*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 16:10:41
474507 0974109*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 16:09:48
474506 0367417*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7888 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 16:09:03
474505 0974109*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 16:06:58
474504 0866056*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3101 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 16:02:45
474503 0333591*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 15:57:14
474502 0379384*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 15:56:05
474501 0326002*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 15:35:09
474500 0976887*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 15:32:30
474499 0942561*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5821 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 15:29:37
474498 0973762*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 15:22:13
474497 0357587*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 15:20:35
474496 0985383*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3335 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 15:20:28
474495 0986741*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7645 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 15:20:08
474494 0987819*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 15:13:54
474491 0354365*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 14:43:00
474490 0985906*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
170,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 14:40:10
474489 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 14:36:36
474488 0329209*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7535 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 14:36:15
474487 0987753*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 14:35:41
474486 0981818*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6581 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 14:34:06
474485 0364732*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7659 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 13:46:52
474483 0936602*** 450,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
450,000 đ id 1009 5 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 13:38:21
474482 0936602*** 450,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 1009 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 13:32:54
474481 0909368*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 13:28:14
474480 0984950*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7221 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 13:04:04
474479 0355373*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7221 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 13:03:06
474478 8797370*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 2598 8 Nạp không thành công 2021-06-12 12:58:58
474477 0879737*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 2598 8 Nạp không thành công 2021-06-12 12:58:18
474475 0399019*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1318 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 12:25:16
474474 0392215*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 12:25:05
474473 0375741*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7438 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 12:23:48
474472 0399019*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1318 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 12:19:08
474471 0943736*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 12:18:20
474469 0355073*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7769 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 12:14:01
474468 0355073*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 500,000
500,000 đ id 7769 13 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 12:12:52
474467 0327778*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 12:07:39
474465 0396671*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 12:02:42
474464 0964753*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 12:01:35
474463 0946113*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 12:01:26
474462 0379435*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7787 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 11:59:13
474461 0973762*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5821 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 11:51:15
474456 0888798*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 500,000
720,000 đ id 2588 15 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:44:28
474455 0867651*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 11:37:38
474454 0868030*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5433 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 11:36:39
474453 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 7907 12 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:36:00
474452 0987819*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:34:54
474451 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 7907 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 11:31:58
474450 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
170,000 đ id 7907 12 Đã nạp thêm 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:30:27
474449 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 7907 12 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:28:51
474448 a076_gm*** 290,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
290,000 đ id 7907 12 Đã nạp đủ tiền 290,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:27:32
474447 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7907 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:26:13
474446 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7907 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:24:21
474445 0708045*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
50,000 đ id 5603 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:24:17
474444 0989501*** 130,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
130,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:20:52
474443 0973762*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5821 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 11:19:21
474442 0967905*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1009 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 11:14:22
474441 0961006*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 10:56:28
474440 0975497*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 10:55:20
474439 0965127*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4604 2 Đang ưu tiên 2021-06-12 10:44:24
474438 0365830*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 10:38:48
474434 0933150*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 10:13:56
474429 0977123*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 6185 14 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 09:58:35
474422 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
170,000 đ id 7907 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 09:51:56
474421 0942561*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5821 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 09:38:37
474420 0915992*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 5821 9 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 09:35:56
474419 0967604*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7659 14 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 09:34:11
474397 0369299*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5816 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 09:26:54
474396 0985906*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 09:14:07
474392 0984950*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7221 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 09:13:18
474391 0978014*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
170,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 09:12:33
474390 0355373*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7221 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 09:12:05
474389 0981669*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 09:11:46
474388 0977383*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 09:11:07
474387 t280_gf*** 140,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 3131 0 2021-06-12 09:05:54
474386 0981669*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 2021-06-12 09:05:18
474385 0977383*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 2021-06-12 09:04:46
474383 0984035*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 09:04:10
474381 n038_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 09:03:29
474379 n038_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 11 Nạp không thành công 2021-06-12 09:02:54
474378 0869129*** 430,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3131 7 Đang ưu tiên 2021-06-12 09:01:53
474377 n038_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 09:00:35
474376 n038_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:59:57
474374 n038_gf*** 130,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:59:18
474368 n038_gf*** 130,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:58:37
474367 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:57:54
474366 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:57:16
474365 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:56:27
474361 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:55:45
474360 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:55:05
474359 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:53:01
474358 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:52:20
474354 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:49:39
474352 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:48:58
474351 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:48:17
474350 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:47:00
474345 0328068*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:44:34
474344 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:44:08
474337 0352314*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:37:14
474336 0376150*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7902 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:36:23
474334 0975427*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7902 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:33:03
474333 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:29:20
474332 0977123*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6185 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:27:19
474328 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:17:49
474327 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:16:44
474326 0869243*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:16:21
474325 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:15:00
474323 n038_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 11 Nạp không thành công 2021-06-12 08:13:33
474319 n038_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 08:12:15
474318 n038_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 08:11:28
474311 0397214*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3101 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 07:45:52
474302 0933513*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 07:16:59
474274 0963859*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 06:39:17
474271 0968938*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2865 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 05:43:40
474270 0948851*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5818 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 03:25:54
474269 0973493*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
200,000 đ id 4678 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-12 02:26:23
474268 0973493*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 4678 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 02:22:45
474267 0979212*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
0 đ id 4678 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-12 02:20:31
474262 0368226*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 23:41:58
474261 0984045*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3459 13 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 22:32:42
474260 0949830*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 3459 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 22:30:43
474259 0949830*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3459 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 22:25:29
474258 0358474*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 22:17:20
474257 0354436*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6315 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 21:26:25
474256 50000*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6315 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 21:25:27
474255 0976850*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7567 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 21:10:28
474254 0976887*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 7792 12 Đã nạp thêm 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 20:53:34
474253 0906110*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6026 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 20:48:56
474252 0359486*** 110,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1021 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 20:37:18
474251 0372346*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 8075 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 20:23:55
474250 0362093*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 20:16:17
474249 0939461*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3125 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 20:02:25
474248 0975017*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8075 22 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 20:02:19
474247 0942900*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7474 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 19:58:38
474246 0912066*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7474 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 19:58:20
474245 0342483*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 19:53:44
474244 0834959*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 19:52:37
474243 0913508*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7974 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 19:50:53
474242 0917148*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7974 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 19:38:19
474241 0978419*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 19:26:32
474240 0343992*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7438 0 2021-06-11 19:13:27
474239 0334777*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 19:12:16
474238 0869620*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7946 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 18:58:11
474237 0368161*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7946 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 18:57:13
474236 0366643*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 18:39:54
474235 0917610*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1009 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 18:26:38
474234 0855653*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4438 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 18:17:27
474233 0348931*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 18:14:17
474232 0862165*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 18:13:24
474231 0373680*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 18:12:54
474230 0376290*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 18:12:20
474229 0373036*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 18:11:28
474228 0348192*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7888 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 18:08:38
474227 0989083*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 18:04:50
474226 0971385*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 18:00:48
474225 0926388*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6616 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 17:49:22
474224 0973880*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
300,000 đ id 3818 14 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 17:48:46
474223 0373372*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7946 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 17:47:38
474222 0338300*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 17:10:36
474221 0855075*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 17:08:21
474220 n038_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 17:04:12
474219 0906110*** 650,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
600,000 đ id 6026 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 16:56:37
474218 0865167*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 16:42:50
474217 n038_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 16:38:44
474216 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 16:30:10
474215 0338016*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
500,000 đ id 2588 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 16:29:44
474214 0366894*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7948 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 16:17:24
474213 0976887*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7792 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 16:15:19
474212 0919779*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 16:04:18
474211 0913298*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 16:03:55
474210 0915705*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7474 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 16:02:54
474209 0915705*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7474 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 16:02:34
474208 0963908*** 130,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
130,000 đ id 4732 12 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 15:58:06
474207 0979747*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7866 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 15:51:45
474206 0941339*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 15:51:03
474205 0968016*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7535 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 15:45:50
474204 0913508*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7974 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 15:40:50
474203 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 15:38:33
474202 0359351*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 2588 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 15:32:39
474201 0975017*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8075 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 15:31:30
474200 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5603 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 15:29:57
474199 0348783*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7866 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 15:22:51
474198 0842663*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6623 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 14:49:51
474197 0842663*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6623 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 14:47:39
474196 0819847*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2906 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 14:35:02
474195 0913508*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7974 12 Nạp không thành công 2021-06-11 14:16:44
474194 b781_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1003 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 14:15:53
474193 0866116*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 14:06:57
474192 0587256*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 13:52:57
474191 0977525*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 13:50:57
474190 0326524*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7659 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 13:49:46
474189 0911475*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 13:47:43
474188 0961573*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 13:45:49
474187 0947142*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
10,000 đ id 6373 8 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 13:14:28
474186 0911236*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 13:11:49
474185 0347779*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 7769 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 13:02:05
474184 0388353*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1003 11 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 12:50:05
474183 b781_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1003 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 12:49:26
474182 0913508*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
220,000 đ id 7974 14 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 12:37:34
474181 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6380 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 12:20:10
474180 0369336*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 6054 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 12:18:53
474179 0346571*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7535 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 11:50:48
474178 0912289*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4003 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 11:43:24
474177 0388353*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1003 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 11:26:19
474176 0981184*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 11:17:53
474175 0983667*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 11:17:15
474174 0981184*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 11:16:54
474173 0336787*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 8012 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 11:09:48
474172 0964587*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 10:55:04
474171 0359207*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
220,000 đ id 3812 13 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 10:53:49
474170 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6380 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 10:47:19
474169 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 6380 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 10:44:47
474168 0977371*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 10:42:51
474167 0362995*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 10:41:52
474166 0325826*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 10:38:48
474165 0395862*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 500,000
720,000 đ id 2588 19 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 10:33:34
474164 0984099*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 10:28:14
474163 0908755*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 10:11:27
474162 0961016*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1318 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 10:06:16
474161 0936005*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:53:27
474160 0966570*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 500,000
500,000 đ id 4229 12 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:39:41
474159 0919927*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7535 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:30:18
474158 0971582*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:26:33
474157 0946010*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7659 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:23:09
474156 0948074*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6623 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 09:21:35
474155 0372215*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7659 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:20:21
474154 0378490*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2899 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:10:38
474153 0981120*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:08:46
474152 0362418*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:05:45
474151 0399434*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:03:57
474150 0353774*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:01:22
474149 0382663*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 09:00:30
474148 0398079*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 08:49:53
474147 0967599*** 80,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
80,000 đ id 7535 13 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 08:42:29
474146 0973548*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3812 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 08:23:07
474145 b241_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 08:09:19
474144 t036_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 08:06:51
474143 0344368*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4580 10 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 07:52:26
474142 0973787*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6667 1 Đang ưu tiên 2021-06-11 07:49:52
474141 0354286*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 07:44:30
474140 0329991*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3791 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 07:43:42
474139 0333419*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 07:41:31
474138 0392194*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6026 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 07:40:19
474137 0329585*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 07:05:19
474136 0886632*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3526 0 2021-06-11 06:37:43
474135 0366499*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5816 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 06:26:53
474134 0973166*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5816 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 06:26:08
474133 0973166*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5816 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 06:24:21
474132 0979212*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4678 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-11 05:57:05
474131 b075_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
170,000 đ id 6623 15 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 05:13:08
474130 0396863*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 05:12:06
474129 0364344*** 420,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
420,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 420,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 05:10:33
474128 0912922*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6623 9 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-11 05:09:05
474127 h031_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 4108 12 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 23:40:09
474126 h031_gf*** 350,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
350,000 đ id 4108 12 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 23:39:54
474125 0384683*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1094 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 22:29:07
474124 0961017*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1318 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 22:07:17
474123 0979065*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6456 16 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 22:02:13
474122 0979065*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 22:00:07
474121 0976597*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5013 2 Đang ưu tiên 2021-06-10 21:35:06
474120 0971200*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5013 2 Đang ưu tiên 2021-06-10 21:33:51
474119 0339184*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5819 3 Đang ưu tiên 2021-06-10 21:32:23
474118 0963951*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 21:16:29
474117 0375693*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 15 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 21:15:30
474116 0912546*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3459 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 21:12:47
474115 0372578*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 21:01:23
474114 0329624*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5862 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 20:53:52
474113 0977264*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7924 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 20:49:10
474112 0329624*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5862 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 20:48:54
474111 0379914*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7924 14 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 20:48:38
474110 0974239*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7924 14 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 20:48:07
474109 0365773*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7924 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 20:47:16
474108 0913703*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6054 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 20:41:51
474107 0975644*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 20:32:05
474106 0987598*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4580 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 20:24:50
474105 0865773*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 20:21:51
474104 0944471*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 6456 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 20:08:20
474103 0822592*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7946 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 20:06:42
474102 0945810*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6456 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 19:56:31
474101 0945810*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 19:53:46
474100 0375731*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 19:39:40
474099 0963426*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 19:34:14
474098 0869226*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3416 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 19:25:28
474097 0869226*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3416 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 19:24:21
474096 0838569*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6911 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 19:20:45
474095 0946024*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
1,000,000 đ id 3385 8 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 19:20:03
474094 0967774*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7902 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 19:13:50
474093 0362349*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7902 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 19:10:59
474092 0975244*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7902 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 19:09:55
474091 0394664*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7907 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 19:08:54
474090 0963951*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 24 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 19:07:43
474089 0392909*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 17 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 18:55:50
474088 0913703*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 6054 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 18:54:36
474087 0369088*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5050 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 18:53:50
474086 0976317*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 15 Đang ưu tiên 2021-06-10 18:47:43
474085 0375731*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 18:46:23
474084 0707930*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
120,000 đ id 5612 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 18:46:06
474083 0966108*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 18:42:20
474082 0918085*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4408 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 18:37:38
474081 0356051*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 18:19:49
474080 0388455*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 18:13:44
474079 0939207*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6673 7 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 18:09:06
474078 0352009*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1009 20 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 18:08:54
474077 0569407*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 7866 14 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:53:04
474076 0364762*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7946 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:46:28
474075 0384712*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:39:53
474074 0384712*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:38:02
474073 0915849*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7946 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:27:17
474072 0869274*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:24:11
474071 0964889*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
70,000 đ id 2034 12 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:23:39
474070 0346188*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 7690 15 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:17:51
474069 0328510*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 17:16:32
474068 0344063*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:13:21
474067 0982297*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:12:39
474066 0347386*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:10:54
474065 0948885*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7647 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:02:38
474064 0388309*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 7647 12 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:02:18
474063 0707930*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5612 4 Nạp không thành công 2021-06-10 17:01:31
474062 0388309*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7647 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:01:26
474061 0946832*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 17:00:51
474060 0975870*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 16:59:13
474059 0388915*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 16:56:37
474058 0989069*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 16:56:27
474057 0946024*** 1,000,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 3385 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 16:55:18
474056 0384555*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 16:55:14
474055 0862722*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 16:54:09
474054 0989069*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7974 0 2021-06-10 16:46:24
474053 0989069*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7974 0 2021-06-10 16:45:52
474052 0982297*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2468 0 2021-06-10 16:45:51
474051 0939977*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 16:43:26
474050 0946024*** 1,000,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3385 0 2021-06-10 16:42:31
474049 0369462*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7788 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 16:29:36
474048 0346686*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1021 0 2021-06-10 15:57:30
474047 0982058*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4003 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 15:33:27
474046 0948885*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7647 0 2021-06-10 15:23:11
474045 0963951*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 0 2021-06-10 15:20:14
474044 0359683*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 15:07:58
474043 0359683*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 15:06:33
474042 0359683*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 3357 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 15:06:14
474041 0359683*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 15:04:38
474040 0359683*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 3357 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 15:04:17
474039 0368753*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 0 2021-06-10 15:02:44
474038 0368753*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 0 2021-06-10 15:02:24
474037 0388309*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7647 0 2021-06-10 14:59:49
474036 0388309*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7647 0 2021-06-10 14:57:15
474035 0948885*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7647 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 14:55:49
474034 0362053*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 0 2021-06-10 14:42:52
474033 0987960*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 14:34:25
474032 0949108*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 13:56:58
474031 0916643*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7343 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 13:37:02
474030 0936290*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7343 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 13:35:44
474029 0336806*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 13:31:38
474028 0985088*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 13:20:37
474027 0347278*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 13:08:43
474026 0336083*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6185 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 13:07:47
474025 0352183*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1143 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 12:56:52
474024 0338115*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
30,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 12:54:30
474023 0353154*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 12:50:37
474022 0347278*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7438 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 12:30:53
474021 0394407*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1122 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 12:28:43
474020 0982058*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4003 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 12:26:37
474019 0965127*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4604 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 12:06:21
474018 0988786*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 12:03:50
474017 0345868*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 12:02:37
474016 0345868*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 12:01:14
474015 0327975*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:59:26
474014 0971423*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:58:43
474013 0946310*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:54:28
474012 0943039*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7535 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:48:35
474011 0394407*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 1122 13 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:44:19
474010 0865383*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:35:39
474009 0369355*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:31:48
474008 0989471*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
720,000 đ id 2588 20 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:29:40
474007 0353441*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 7866 15 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:23:14
474006 0326675*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2899 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:15:08
474005 0364717*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
150,000 đ id 2468 15 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:06:06
474004 0379328*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7888 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 11:03:40
474003 0984010*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 11:01:31
474002 0866651*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:50:30
474001 0327774*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:40:36
474000 0933976*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:37:42
473999 0976412*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7930 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 10:36:53
473998 0964769*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:26:14
473997 0392645*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:20:20
473996 0866651*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:19:39
473995 0947362*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6911 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 10:11:57
473994 h031_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
220,000 đ id 4108 13 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:11:57
473993 0971116*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7708 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 10:10:51
473992 h031_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
240,000 đ id 4108 13 Đã nạp đủ tiền 240,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:10:36
473991 0373878*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6026 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:08:23
473990 0399777*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7907 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:08:15
473989 0398404*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:03:19
473988 0778578*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 10:02:21
473987 0985525*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 10:02:14
473986 0961017*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1318 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 09:56:13
473985 0364344*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 09:51:36
473984 0345450*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2988 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 09:50:21
473983 0973044*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8058 16 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 09:38:55
473982 0383625*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1122 5 Đang ưu tiên 2021-06-10 09:26:18
473981 0329453*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 09:23:07
473980 0981415*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 08:57:25
473979 0976514*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7974 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:57:20
473978 0969457*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:55:35
473977 0896853*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7974 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:55:30
473976 0944508*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:54:58
473975 0944508*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2468 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 08:53:48
473974 0962219*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1143 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:53:18
473973 0336539*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 2906 13 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:42:09
473972 0968217*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:28:37
473971 0936699*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7788 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 08:27:17
473970 0388181*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1143 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:17:30
473969 0868403*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6777 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 08:16:57
473968 0868403*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6777 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 08:16:26
473967 0846546*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1007 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:14:49
473966 0985695*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:09:40
473965 0399249*** 80,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
80,000 đ id 3329 14 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 08:08:41
473964 ‭0373*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6026 13 Nạp không thành công 2021-06-10 08:06:28
473963 0976850*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7567 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 08:05:47
473962 0986599*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:49:55
473961 0962781*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:49:04
473960 0376828*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:48:24
473959 0374828*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:47:42
473958 0339444*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:47:05
473957 0337108*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:46:02
473956 0337098*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:45:02
473955 0335078*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:44:33
473954 0334098*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:43:55
473953 0334331*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:43:11
473952 0334078*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:42:23
473951 0386662*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 07:39:40
473950 0392177*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 07:36:46
473949 0358959*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3830 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:36:04
473948 0975883*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 07:35:39
473947 0358959*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3830 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:35:03
473946 0355255*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 07:32:25
473945 0363425*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6054 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:28:12
473944 0865960*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 07:27:14
473943 0332256*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6054 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:27:09
473942 0944471*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 07:23:56
473941 0848867*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 07:01:36
473940 0374074*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 06:45:03
473939 0368701*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 06:05:17
473938 0985002*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4229 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 05:51:14
473937 0387942*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4229 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 05:50:23
473936 0983743*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 05:49:58
473935 0985002*** 220,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4229 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 05:49:26
473934 0982652*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 8072 1 Đang ưu tiên 2021-06-10 05:31:48
473933 0982737*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4229 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 05:28:30
473932 0986419*** 220,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
220,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-10 04:16:09
473931 0382374*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3335 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-10 00:43:02
473930 0397816*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 18 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 22:13:14
473929 0818143*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 22:10:24
473928 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7866 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 21:59:36
473927 0937703*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 21:55:50
473926 0912051*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2034 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 21:05:16
473925 0393187*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4874 1 Đang ưu tiên 2021-06-09 20:55:44
473924 0828230*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8058 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 20:18:13
473923 0896442*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6524 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 20:17:52
473922 0859356*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7946 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 19:56:45
473921 0984772*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 19:53:49
473920 0383952*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 19:52:13
473919 0865582*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 19:50:46
473918 0865582*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 19:49:30
473917 0976881*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4951 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 19:46:20
473916 0947188*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
50,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 19:46:10
473915 0941488*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 19:44:33
473914 0348931*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 19:34:17
473913 0862165*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 19:32:54
473912 0373680*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 19:32:06
473911 0376290*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 19:31:21
473910 0376290*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 19:30:43
473909 0373036*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 19:29:32
473908 0984563*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 18:52:19
473907 0382786*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7866 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 18:52:18
473906 0987355*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1009 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 18:31:52
473905 0886160*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 18:05:10
473904 0945011*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
70,000 đ id 7535 11 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 18:01:57
473903 0382374*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3335 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 17:55:14
473902 0387196*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3802 2 Đang ưu tiên 2021-06-09 17:54:17
473901 0912922*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 6623 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 17:48:38
473900 0356179*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7946 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 17:33:57
473899 0965386*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 17:29:37
473898 0368161*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7946 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 17:28:15
473897 0356442*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7690 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 17:20:45
473896 0915253*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 17:20:16
473895 0327188*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1021 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 17:15:38
473894 0915253*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 17:13:26
473893 0973408*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 2541 12 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 17:11:31
473892 0338882*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 2588 15 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 17:00:04
473891 0973408*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 2541 0 2021-06-09 16:56:36
473890 0984697*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2541 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 16:55:16
473889 0983578*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 16:54:26
473888 0989198*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 2541 12 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 16:49:28
473887 0387819*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2899 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 16:44:04
473886 0379309*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 16:39:22
473885 0946437*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7647 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 16:29:55
473884 0354162*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 8073 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 16:11:31
473883 0398982*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7866 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 16:07:39
473882 0398982*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
110,000 đ id 7866 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 16:04:48
473881 0393095*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5179 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 16:02:31
473880 0393095*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 15:59:35
473879 0932652*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 3335 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 15:51:56
473878 0989017*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 15:49:32
473877 0818255*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7946 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 15:27:11
473876 0901533*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7343 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 15:16:02
473875 0384940*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7659 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 15:15:55
473874 0913161*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1302 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 15:11:49
473873 0916643*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7343 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 15:09:27
473872 0354056*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 15:07:19
473871 0971369*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7888 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 14:47:30
473870 0984549*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4425 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 14:36:19
473869 0362474*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 14:32:50
473868 0364344*** 570,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 6623 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 14:05:38
473867 0939716*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 14:04:31
473866 0866050*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 2588 15 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 13:57:40
473865 0939716*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 13:54:58
473864 0865981*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2389 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 13:48:58
473863 0852185*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 13:46:13
473862 0932652*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3335 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 13:45:06
473861 0939716*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5179 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 13:21:28
473860 0939716*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 13:20:32
473859 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 13:18:42
473858 0962954*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 12:29:29
473857 0335734*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 12:27:46
473856 0785622*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7951 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 12:25:30
473855 0966033*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 12:13:42
473854 0969686*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
50,000 đ id 5603 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 11:59:59
473853 0915308*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1040 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 11:05:26
473852 0829930*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6373 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 11:02:37
473851 0989919*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:59:36
473850 0977976*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
500,000 đ id 1009 13 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:54:12
473849 0904403*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
500,000 đ id 1009 6 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:52:36
473848 0829930*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6373 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 10:52:35
473847 0986419*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 10:45:42
473846 0984465*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:42:14
473845 0365395*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1009 13 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:38:12
473844 0399006*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7691 16 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:37:51
473843 0847056*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 8 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:32:39
473842 0829930*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6373 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:32:05
473841 0829930*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 6373 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 10:31:29
473840 0796672*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7215 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:24:33
473839 0939257*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6670 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:22:57
473838 0912922*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 6623 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 10:18:44
473837 0383590*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5113 4 Đang ưu tiên 2021-06-09 10:16:44
473836 0978955*** 1,000,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
1,000,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:14:57
473835 0918647*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:11:46
473834 0989370*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7659 13 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:06:52
473833 0386859*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1008 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:02:10
473832 0333788*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7215 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 10:00:31
473831 0388579*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:54:08
473830 0359606*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2899 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:43:51
473829 0385520*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4425 13 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:41:27
473828 0385520*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4425 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:26:19
473827 0934378*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1009 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:23:23
473826 0372167*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:19:24
473825 0798905*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:15:00
473824 0374710*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:12:41
473823 0963023*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:10:14
473822 0703659*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5444 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:05:58
473821 0339159*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 09:01:17
473820 0328357*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 3791 14 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:58:21
473819 0328357*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3791 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 08:54:58
473818 0376432*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6670 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:50:43
473817 0376432*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6670 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:50:13
473816 0569406*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
110,000 đ id 4767 11 Đã nạp thêm 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:45:08
473815 0569408*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4767 11 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:44:16
473814 0395597*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1477 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 08:26:06
473813 0988573*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2906 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:25:00
473812 0963053*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1477 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 08:24:15
473811 0333788*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7215 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 08:18:53
473810 0979453*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 08:18:10
473809 0932422*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7951 5 Nạp không thành công 2021-06-09 08:15:52
473808 0366053*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1021 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:10:32
473807 0377595*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7888 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:09:48
473806 0937061*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5046 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:09:46
473805 0787674*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5046 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:09:28
473804 0975109*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1009 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 08:05:50
473803 0363155*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 8058 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 08:02:03
473802 0366961*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 1007 14 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 07:56:38
473801 0838354*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 07:50:17
473800 0398733*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 6456 14 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 07:43:01
473799 0345884*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2389 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 07:38:48
473798 0398733*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6456 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 07:36:59
473797 0966426*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7547 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 07:36:57
473796 0379978*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 07:36:24
473795 0398733*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 07:23:25
473794 0978018*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 07:04:22
473793 0961401*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 07:01:29
473792 0385681*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 16 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 06:52:46
473791 0378281*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7491 8 Đang ưu tiên 2021-06-09 06:48:11
473790 0962207*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 06:46:52
473789 0949607*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7659 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-09 06:23:04
473788 0772288*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5444 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 05:42:55
473787 0385254*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-09 04:42:10
473786 0906304*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6581 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 23:03:02
473785 0906304*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6581 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 23:01:31
473784 0971018*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 1024 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 22:30:00
473783 0937584*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5046 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 22:26:14
473782 0973207*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 22:16:37
473781 0823177*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 21:30:01
473780 0961022*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 21:26:36
473779 0918620*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4732 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 21:17:50
473778 0565930*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3818 12 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 21:06:15
473777 0565945*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3818 12 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 21:04:04
473776 0787674*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 21:00:02
473775 0986247*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4580 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 20:59:32
473774 0909418*** 110,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
110,000 đ id 2034 5 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 20:45:05
473773 0984228*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4229 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 20:44:38
473772 0966383*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2988 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 20:38:53
473771 0986982*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2988 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 20:38:21
473770 0962207*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 20:33:10
473769 0354436*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6315 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 20:32:51
473768 0868278*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 2588 12 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 20:23:27
473767 0347190*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 8019 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 20:00:13
473766 h018_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1477 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 19:50:22
473765 0347190*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 8019 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 19:49:29
473764 0352955*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 19:48:39
473763 o363327*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 8050 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 19:38:56
473762 0858211*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7591 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 19:33:05
473761 0834841*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7946 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 19:21:21
473760 0834841*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7946 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 19:10:59
473759 0937061*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 18:52:42
473758 0937584*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 18:52:12
473757 0785622*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7951 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 18:43:43
473756 0963718*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7866 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 18:33:13
473755 0385949*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7951 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 18:27:26
473754 0858599*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7434 5 Đang ưu tiên 2021-06-08 18:03:47
473753 0339112*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7902 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 17:51:41
473752 0939461*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3125 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 17:44:05
473751 0985264*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2034 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 17:32:58
473750 0834157*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 8058 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 17:24:03
473749 0934055*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
50,000 đ id 5603 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 17:22:27
473748 0983062*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7493 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 17:21:52
473747 0866626*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7866 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 17:21:44
473746 0963319*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
220,000 đ id 2541 12 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 17:19:48
473745 0963175*** 550,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
550,000 đ id 2541 12 Đã nạp đủ tiền 550,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 17:19:24
473744 0368220*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1997 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 16:52:30
473743 0364655*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1046 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 16:48:46
473742 0355737*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7691 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 16:40:15
473741 0967416*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 16:21:01
473740 0986326*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
220,000 đ id 3884 12 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 16:19:18
473739 0356076*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 15:58:04
473738 0356714*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 15:56:04
473737 0971228*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 15:50:04
473736 0942397*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
170,000 đ id 6794 8 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 15:16:43
473735 0973075*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 14:58:22
473734 0986326*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3884 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 14:54:41
473733 0978139*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7209 3 Đang ưu tiên 2021-06-08 14:35:12
473732 0328357*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3791 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 14:35:09
473731 0979139*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7209 3 Đang ưu tiên 2021-06-08 14:34:30
473730 0986807*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 14:31:41
473729 0837549*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4422 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 14:15:31
473728 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 13:51:40
473727 0842379*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3812 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 13:46:30
473726 0983393*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 3790 13 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 13:39:07
473725 0389722*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5339 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 13:18:45
473724 0989270*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 13:17:50
473723 0344360*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4425 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 13:04:35
473722 0987029*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7215 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 12:59:57
473721 0933941*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7215 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 12:57:43
473720 0836910*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 12:41:27
473719 0368806*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 12:40:30
473718 0836910*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5046 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 12:39:13
473717 0902335*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7913 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 12:38:41
473716 0902335*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7913 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 12:37:59
473715 0984512*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7948 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 12:37:43
473714 0902335*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7913 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 12:26:05
473713 0902335*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 7913 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 12:24:03
473712 0984882*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 2906 15 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 12:16:58
473711 0369815*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 12:12:56
473710 0399349*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 0 2021-06-08 12:03:23
473709 0344360*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4425 0 2021-06-08 11:32:23
473708 0836910*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5046 0 2021-06-08 11:29:13
473707 0968510*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4767 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 11:28:16
473706 0369815*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 0 2021-06-08 11:28:14
473705 0987323*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3790 15 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 11:13:57
473704 0346146*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6581 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 11:03:02
473703 ‭0346*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6581 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 10:58:58
473702 0983367*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 10:46:44
473701 0369002*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2865 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 10:41:07
473700 0372095*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7647 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 10:36:16
473699 0372095*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7647 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 10:31:58
473698 0984353*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
220,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 10:28:21
473697 0912922*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6623 0 2021-06-08 10:17:58
473696 0971228*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 6623 9 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 10:16:55
473695 0978955*** 1,000,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 6623 0 2021-06-08 10:14:23
473694 0973532*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6581 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 10:10:18
473693 0983367*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 6623 9 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 10:09:13
473692 0395609*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7690 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 10:06:59
473691 0975271*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7690 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 09:59:43
473690 0385998*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6623 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 09:47:25
473689 0396364*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4767 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 09:41:27
473688 0973548*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3812 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 09:26:46
473687 a076_gf*** 880,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
870,000 đ id 3788 11 Đã nạp thêm 870,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 09:25:56
473686 0972376*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
500,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 09:03:01
473685 0985289*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 2389 14 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 08:57:20
473684 0858393*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2389 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 08:36:32
473683 0976885*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6673 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 08:16:42
473682 0932422*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7951 7 Nạp không thành công 2021-06-08 08:07:06
473681 0397531*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:56:41
473680 0397531*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 07:55:52
473679 0397531*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 07:54:39
473678 0985289*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 2389 13 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:49:33
473677 0968217*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:48:56
473676 0986326*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3884 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 07:43:11
473675 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3329 14 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:33:27
473674 0981661*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:32:22
473673 0988007*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3329 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:30:07
473672 0353090*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 07:30:05
473671 0988007*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 3329 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:29:41
473670 0909024*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:26:04
473669 0917577*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:25:52
473668 0352116*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1021 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:17:32
473667 0981810*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1021 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 07:16:29
473666 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3790 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 06:42:48
473665 0343319*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3790 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 06:39:47
473664 0972283*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
400,000 đ id 1009 13 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 06:37:56
473663 0944471*** 620,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
500,000 đ id 6456 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 06:33:20
473662 0333129*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
150,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 06:26:40
473661 0364429*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-08 05:55:04
473660 0948610*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4108 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-08 02:16:38
473659 0965466*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 21:53:27
473658 0365666*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1021 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 21:45:08
473657 0918277*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3329 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 21:34:13
473656 0976008*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2891 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 20:58:40
473655 0385476*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 1009 13 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 20:54:40
473654 0857435*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6315 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 20:53:10
473653 0353734*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 20:43:09
473652 0375165*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7888 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 20:41:31
473651 0375165*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7888 12 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 20:37:48
473650 0867453*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7888 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 20:31:50
473649 0395272*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7690 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 20:19:58
473648 0963544*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7535 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 20:16:28
473647 0983062*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7493 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 20:15:15
473646 0986326*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3884 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 20:07:28
473645 0979489*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 20:06:40
473644 0948199*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 20:01:36
473643 0762233*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8006 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 19:45:06
473642 0973558*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5179 14 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 19:36:15
473641 0986180*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7888 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 19:26:41
473640 0905625*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7709 6 Nạp không thành công 2021-06-07 19:21:33
473639 0905625*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7709 7 Nạp không thành công 2021-06-07 19:16:05
473638 0905625*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7709 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 19:14:50
473637 0961592*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 18:51:27
473636 0369462*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7788 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 18:49:21
473635 0862193*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1040 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 18:46:30
473634 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 18:44:26
473633 a076_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
250,000 đ id 3818 12 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 18:41:03
473632 0904304*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 4633 4 Nạp không thành công 2021-06-07 18:36:34
473631 0986647*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1071 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 18:28:47
473630 0933860*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 18:15:22
473629 0933860*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 18:14:36
473628 0962664*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:59:23
473627 0865258*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1044 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:57:09
473626 0849777*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7788 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:54:02
473625 0941902*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6794 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:49:14
473624 0903730*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7387 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:44:44
473623 0937757*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 7387 5 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:43:24
473622 0902512*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7387 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:40:51
473621 0915371*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
90,000 đ id 6794 9 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:39:11
473620 0918886*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7307 0 2021-06-07 17:32:17
473619 0918886*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7307 0 2021-06-07 17:31:46
473618 0367079*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 2934 12 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:27:06
473614 0347789*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:22:49
473612 0363422*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:20:24
473611 0943155*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 8034 0 2021-06-07 17:19:09
473610 0363086*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4871 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:13:22
473609 0335050*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4871 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:12:57
473608 0943322*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1003 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 17:12:50
473607 0987196*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4871 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:12:35
473606 0977196*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
450,000 đ id 4871 10 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:12:10
473605 0815070*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2588 17 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 17:11:17
473604 0976008*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2891 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 17:07:25
473603 0862033*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 16:58:22
473602 0901533*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7343 5 Nạp không thành công 2021-06-07 16:56:57
473601 0353269*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 16:52:11
473600 0815151*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1003 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 16:48:02
473599 0914070*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1003 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 16:47:40
473598 0966585*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2493 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 16:47:31
473597 0946272*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5339 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 16:46:57
473596 0943322*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1003 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 16:35:31
473595 0354997*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7578 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 16:28:07
473594 0865640*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4438 12 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 16:27:56
473593 0918886*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7307 0 2021-06-07 16:26:03
473592 0989163*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 7215 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 16:24:18
473591 0989163*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
400,000 đ id 7215 12 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 16:24:18
473590 0797404*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7215 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 16:22:46
473589 0776492*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1122 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 16:18:52
473588 0979334*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 16:18:36
473587 0776492*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1122 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 16:14:28
473586 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 15:51:18
473585 0938872*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
150,000 đ id 6524 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 15:49:08
473584 0985088*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 15:42:50
473583 0968973*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
170,000 đ id 6794 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 15:36:57
473582 0968973*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 6794 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 15:36:50
473581 0359683*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 15:19:49
473580 0359683*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 3357 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 15:19:18
473579 0938872*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6524 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 15:12:51
473578 0979065*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6456 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 14:51:35
473577 0382255*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1059 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 14:40:41
473576 0362842*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 14:31:55
473575 0393406*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
190,000 đ id 7866 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 14:15:24
473574 0388138*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 13:10:47
473573 0966754*** 110,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
110,000 đ id 5179 13 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 12:56:07
473572 0867030*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7981 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 12:44:51
473571 0372568*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 12:37:17
473570 0986471*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
260,000 đ id 6581 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 12:15:10
473569 0946487*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1007 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 12:13:12
473568 0919771*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
110,000 đ id 6581 7 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 12:12:25
473567 0373412*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 2034 12 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 12:04:29
473566 0946487*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 12:01:05
473565 0825754*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5046 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:51:43
473564 0825754*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5046 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 11:51:16
473563 0905663*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4408 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:46:08
473562 0942855*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:43:25
473561 0393043*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2988 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 11:38:20
473560 0942855*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:38:16
473559 0877064*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5589 12 Nạp không thành công 2021-06-07 11:34:25
473558 0392617*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:33:07
473557 0837519*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7535 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 11:32:32
473556 0933775*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:31:54
473555 0877064*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5589 12 Nạp không thành công 2021-06-07 11:26:50
473554 0937392*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7387 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:24:40
473553 0866651*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:20:41
473552 0964036*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7690 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:18:31
473551 0828400*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:18:06
473550 0399895*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 11:16:55
473549 0964036*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7690 13 Nạp không thành công 2021-06-07 11:11:11
473548 0986326*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3884 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 10:53:47
473547 0983830*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1009 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 10:50:14
473546 0327654*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
80,000 đ id 3818 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 10:49:31
473545 0965415*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 10:43:14
473544 0336334*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6315 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 10:40:19
473543 0909104*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5046 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 10:31:35
473542 0384190*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6026 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 10:20:17
473541 0904434*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2541 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 10:13:57
473540 0931873*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 10:12:30
473539 0931873*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 10:10:54
473538 0931873*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
50,000 đ id 5603 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 10:09:11
473537 h031_gm*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 7939 1 Đang ưu tiên 2021-06-07 09:56:48
473536 0354436*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6315 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 09:56:01
473535 0904434*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 2541 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 09:55:09
473534 0376239*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 09:53:58
473533 0987183*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 09:46:20
473532 0904434*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 2541 0 2021-06-07 09:34:51
473531 0397641*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 09:34:28
473530 0889099*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
400,000 đ id 1024 9 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 09:27:31
473529 0976135*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 09:09:39
473528 0968952*** 140,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
140,000 đ id 4319 13 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:52:20
473527 0363938*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:50:03
473526 0932814*** 180,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5862 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 08:44:15
473525 0387394*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
150,000 đ id 2468 15 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:36:53
473524 0383357*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6670 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:36:04
473523 0388146*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:26:36
473522 0384709*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1021 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 08:25:27
473521 0398728*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:24:54
473520 0384709*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1021 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 08:24:21
473519 0363938*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 08:21:52
473518 0388146*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 2468 10 Nạp không thành công 2021-06-07 08:21:20
473517 0961725*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:20:02
473516 0962567*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:15:51
473515 0394364*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:14:10
473514 0962567*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:06:00
473513 0972746*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3084 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 08:03:22
473512 0919388*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 07:45:39
473511 0967515*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 07:43:38
473510 0932814*** 180,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5862 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 07:38:48
473509 0963303*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5444 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 07:38:25
473508 0772288*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5444 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 07:36:09
473507 0866421*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 07:22:21
473506 0398329*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 07:15:54
473505 0971351*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7659 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 07:12:09
473504 0985506*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 07:09:25
473503 0985506*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2468 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 07:08:23
473502 0966009*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5816 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 07:03:31
473501 0978025*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 07:00:38
473500 0787149*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4756 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-07 06:47:51
473499 0932814*** 700,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
520,000 đ id 5862 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 06:33:21
473498 0915992*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5821 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-07 05:00:23
473497 0911872*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7387 7 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 23:55:41
473496 0968966*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 23:20:29
473495 0935241*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5821 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 22:36:55
473494 0935241*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5821 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 22:36:24
473493 0972760*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 22:34:53
473492 0981998*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4108 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 22:34:20
473491 0979489*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 22:31:51
473490 0932814*** 700,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5862 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 22:30:58
473489 0763896*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5862 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 22:27:47
473488 0986471*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 6581 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 22:23:31
473487 0328808*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 22:09:11
473486 0932814*** 950,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 5862 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 22:09:11
473485 0932814*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5862 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 21:58:34
473484 0972709*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 21:38:44
473483 0979543*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5821 13 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 21:36:35
473482 0362594*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1040 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 21:33:02
473481 0778952*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 2598 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 21:10:36
473480 0976765*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 21:05:16
473479 0377186*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7974 12 Nạp không thành công 2021-06-06 21:02:30
473478 0339904*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 21:01:57
473477 0915992*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5821 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 20:56:55
473476 0915992*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 5821 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 20:54:01
473475 0354997*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7578 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 20:38:04
473474 0354997*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7578 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 20:36:22
473473 0877064*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5589 12 Nạp không thành công 2021-06-06 20:33:38
473472 0359830*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6054 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 20:01:19
473471 0935241*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5821 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 19:52:21
473470 0935241*** 170,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5821 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 19:48:00
473469 0944288*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
110,000 đ id 5179 11 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 19:46:11
473468 0981166*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5155 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 19:38:01
473467 0377186*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7974 12 Nạp không thành công 2021-06-06 19:32:58
473466 0343477*** 470,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
470,000 đ id 6456 11 Đã nạp đủ tiền 470,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 19:31:12
473465 0366942*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 19:27:17
473464 0823096*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 19:24:25
473463 0327319*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 19:10:44
473462 0977038*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5816 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 19:07:26
473461 0778831*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 19:05:51
473460 0398995*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 19:01:25
473459 0989794*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7547 15 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 18:55:04
473458 0385949*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7951 20 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 18:35:23
473457 0385949*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7951 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 18:33:49
473456 0974690*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
150,000 đ id 4108 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 18:26:27
473454 0386413*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1021 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 18:00:28
473453 0334449*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7664 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 17:52:56
473452 0359515*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2906 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 17:49:49
473447 0334444*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7664 12 Nạp không thành công 2021-06-06 17:15:34
473446 0904575*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
120,000 đ id 5612 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 17:11:11
473445 0988410*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:56:18
473444 0855553*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7535 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:54:21
473443 0396431*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1997 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:48:31
473442 0366070*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:46:10
473441 0364213*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1997 14 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:44:30
473440 0364213*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1997 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 16:42:37
473439 0334444*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7664 14 Nạp không thành công 2021-06-06 16:41:12
473438 0866022*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:40:48
473437 0368906*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:39:28
473436 0767936*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5612 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:30:56
473435 0904575*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5612 6 Nạp không thành công 2021-06-06 16:30:43
473434 0943363*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7535 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:27:04
473433 0343631*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 2988 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:26:12
473432 0943363*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7535 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:25:24
473430 0917808*** 750,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
750,000 đ id 4678 11 Đã nạp đủ tiền 750,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:19:33
473427 0343631*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2988 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 16:06:43
473426 0377186*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7974 12 Nạp không thành công 2021-06-06 16:06:30
473424 0348863*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2389 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 16:02:32
473423 0965129*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 15:54:41
473422 0984295*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 15:47:48
473421 0387931*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2934 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 15:47:33
473420 0989235*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
300,000 đ id 2934 13 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 15:45:04
473417 0969705*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7647 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 15:04:22
473416 0918529*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
220,000 đ id 5179 8 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 14:40:03
473415 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 14:39:08
473413 0909506*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4408 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 13:33:40
473412 0332337*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7358 14 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 13:05:19
473399 0916789*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 12:20:16
473395 0947180*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3459 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 12:00:36
473393 0986326*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3884 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 11:58:42
473383 0916789*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6623 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 11:44:24
473370 0968438*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 8060 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 10:30:31
473369 h004_gf*** 280,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 300,000
280,000 đ id 7358 14 Đã nạp đủ tiền 280,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 10:24:02
473368 0911306*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4732 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 10:10:06
473367 0824923*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7690 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 10:07:40
473366 0901041*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6524 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 10:05:47
473362 0338304*** 280,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
280,000 đ id 3818 13 Đã nạp đủ tiền 280,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 09:54:37
473359 0338304*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 09:47:04
473355 0972961*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 09:42:04
473354 0982140*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 09:33:32
473349 0352138*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2934 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 09:22:30
473344 0979870*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 09:21:12
473343 0943039*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7535 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 09:20:51
473341 0962957*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6623 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 09:17:46
473338 0904818*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 09:06:38
473337 0934658*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
120,000 đ id 2541 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 09:04:40
473335 0912012*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5884 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 08:54:08
473334 0704412*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5188 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 08:49:53
473333 0942540*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5188 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 08:48:46
473332 0335700*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7647 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 08:43:16
473331 0946437*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7647 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 08:41:57
473321 0363843*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6794 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 08:18:04
473320 0372762*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 08:16:11
473303 0948668*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3861 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 07:53:32
473296 0986326*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3884 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 06:51:23
473295 0968966*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2541 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 06:39:53
473294 0984868*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7871 2 Đang ưu tiên 2021-06-06 02:19:55
473293 0984868*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 7871 2 Đang ưu tiên 2021-06-06 02:18:51
473292 0386028*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 18 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 00:58:42
473291 0989133*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 7547 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 00:58:07
473290 0963256*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5046 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 00:55:46
473289 0962774*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
400,000 đ id 5046 11 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 00:53:43
473288 0962774*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 5046 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-06 00:52:39
473287 0937495*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 5046 5 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 00:51:57
473286 0986486*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 00:51:27
473285 0977765*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 5046 11 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 00:50:54
473284 0964610*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
400,000 đ id 5046 11 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 00:48:58
473283 0988839*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 00:48:11
473282 0969419*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5046 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-06 00:47:15
473276 0394721*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 22:41:45
473275 0286291*** 10,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5046 11 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 22:24:46
473274 0914057*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 21:53:59
473263 a076_gf*** 130,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
130,000 đ id 7907 11 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 21:14:21
473262 t066_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6129 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 20:56:44
473261 0384886*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1517 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 20:55:49
473260 0877623*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1517 8 Nạp không thành công 2021-06-05 20:53:20
473259 0877623*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1517 8 Nạp không thành công 2021-06-05 20:51:02
473256 0986326*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3884 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 20:47:02
473243 0983051*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
110,000 đ id 7974 11 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 20:08:46
473239 0916599*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
90,000 đ id 7434 5 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 20:05:39
473235 0822277*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7434 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 20:04:59
473234 0916099*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7434 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 20:04:26
473233 0889017*** 2,000,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
1,250,000 đ id 7434 7 Đã nạp thêm 1,250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 20:03:40
473232 0919998*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
170,000 đ id 7434 5 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 20:02:49
473231 0399880*** 600,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7434 5 Đang ưu tiên 2021-06-05 20:02:12
473230 0982060*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7974 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 20:02:05
473229 0880917*** 2,000,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7434 5 Nạp không thành công 2021-06-05 20:01:10
473225 0372705*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7603 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 19:39:14
473220 0842720*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1003 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 19:27:44
473219 0972846*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 4542 3 Đang ưu tiên 2021-06-05 19:26:57
473217 0918993*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4542 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 19:25:04
473215 0932234*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4102 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 18:56:52
473214 a076_gf*** 600,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
600,000 đ id 1110 12 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 18:53:08
473212 0947766*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6054 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 18:44:43
473210 0708636*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 18:39:45
473203 0982058*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4003 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 17:03:06
473202 0388146*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
150,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 17:02:34
473185 0384440*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 16:00:35
473178 0905212*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7215 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 15:30:07
473175 0986887*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 15:25:14
473174 0973570*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4408 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 15:21:51
473173 0358988*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5589 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 15:21:25
473172 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 14:58:12
473171 0903999*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5603 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 14:49:02
473170 0972283*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1009 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 14:35:21
473167 b241_gf*** 240,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
230,000 đ id 3357 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 14:06:42
473162 0981816*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 14:04:59
473160 0962028*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 14:03:56
473159 0903999*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
100,000 đ id 5603 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 14:03:54
473158 0903999*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
100,000 đ id 5603 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 14:02:36
473157 0964968*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
300,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 14:01:57
473156 0903999*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
100,000 đ id 5603 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 14:01:20
473155 0903999*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
100,000 đ id 5603 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 13:59:55
473154 0903999*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
100,000 đ id 5603 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 13:58:13
473152 0968966*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2541 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 13:49:46
473141 0286291*** 380,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
380,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 380,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 12:33:50
473137 0384856*** 600,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
590,000 đ id 3790 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 12:33:01
473135 0286291*** 10,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 12:29:47
473134 0286291*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 12:29:05
473133 0286291*** 10,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
0 đ id 5046 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 12:28:05
473132 0372553*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 12:27:29
473130 0286291*** 10,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 12:26:11
473128 0286291*** 20,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 12:25:22
473127 0286291*** 110,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
110,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 12:24:29
473126 0286291*** 390,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
0 đ id 5046 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 12:22:21
473122 0286291*** 30,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
30,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 11:52:54
473119 0286291*** 60,000 đ Homephone
Min MG: 20,000
60,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 11:50:53
473116 0358224*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7387 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 11:34:21
473115 0862726*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 11:31:28
473112 0384473*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 11:16:03
473062 0799108*** 10,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 10:17:56
473058 0962413*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 09:53:34
473057 0799108*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 09:45:31
473056 0857749*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6911 7 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 09:43:37
473055 0978953*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7790 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 09:42:10
473054 0388945*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4438 13 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 09:36:45
473053 0869766*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7942 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 09:27:57
473052 0365371*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7332 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 08:52:27
473051 0333938*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 08:50:39
473050 0333938*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2865 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 08:49:39
473049 0848268*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 08:40:20
473048 0973176*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
300,000 đ id 4756 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 08:36:09
473047 0973217*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 08:34:36
473046 0973176*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4756 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 08:34:13
473045 0857535*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 08:32:45
473044 0394572*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 08:31:12
473042 0988743*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
180,000 đ id 6794 13 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 08:07:34
473041 0963504*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4580 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 08:01:03
473040 0963504*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4580 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 07:59:11
473039 0377189*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1009 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 07:58:06
473038 0365830*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 07:41:39
473037 0395704*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 07:35:07
473036 0369230*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 07:13:21
473035 0387299*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5050 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-05 06:59:48
473034 0856038*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 7944 5 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 06:52:09
473033 0393458*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
250,000 đ id 7291 12 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-05 06:19:26
473032 q053_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 23:57:54
473031 0848445*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 5875 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 23:51:00
473030 0903559*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7387 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 22:49:22
473029 0903927*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7387 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 22:48:30
473028 0943398*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4108 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 22:39:34
473026 0968915*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 21:32:26
473025 0384772*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 21:31:33
473024 0383952*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 21:30:34
473023 0912165*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7563 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 21:15:26
473022 0919470*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 21:11:19
473020 0378462*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 20:43:04
473019 0352804*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1021 19 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 20:42:19
473018 0378462*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 20:39:13
473017 0947370*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5862 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 20:37:20
473016 0399644*** 80,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
80,000 đ id 7708 13 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 20:20:26
473012 0918514*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 19:25:57
473011 0978754*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4408 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 19:12:30
473001 0908755*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 17:49:34
473000 0963099*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7690 15 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 17:45:59
472999 0918620*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4732 6 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 17:33:29
472995 0912012*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
160,000 đ id 5884 7 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 17:23:29
472994 0979180*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
300,000 đ id 5884 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 17:22:18
472993 0986829*** 480,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
480,000 đ id 5884 10 Đã nạp đủ tiền 480,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 17:21:35
472992 0906479*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 17:06:57
472971 0357376*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 8059 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 16:31:42
472965 0387674*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 16:23:58
472959 0977495*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7438 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 16:14:18
472957 0343854*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 6581 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 16:11:06
472955 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 16:07:43
472951 0869508*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7474 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 16:00:46
472940 0839237*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
80,000 đ id 7788 8 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 15:23:35
472938 0966540*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7664 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 15:19:51
472937 0785622*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7951 5 Nạp không thành công 2021-06-04 15:14:47
472936 0386186*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2865 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 15:09:28
472935 0386681*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6026 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 14:56:42
472934 0355689*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6026 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 14:56:10
472929 0936869*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
180,000 đ id 5799 11 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 14:17:36
472928 0388279*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5799 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 14:16:31
472927 0944245*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2389 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 14:15:34
472926 0988377*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6623 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 14:00:21
472924 0343992*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7438 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 13:55:53
472923 0903585*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6315 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 13:54:12
472922 0903585*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6315 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 13:52:58
472921 0903585*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6315 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 13:52:27
472917 0903585*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6315 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 13:24:59
472904 0372025*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7215 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 12:29:12
472902 0975674*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 12:20:29
472901 0989624*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6185 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-06-04 12:19:14
472898 b781_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1003 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 12:13:42
472886 b781_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1003 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-06-04 12:12:20
STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time