Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time
411688 0942426*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 8 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 23:58:07
411687 0912999*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 7 Đang ưu tiên 2021-01-24 23:57:09
411686 0942545*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4732 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 23:06:00
411685 0915992*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5821 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 23:03:50
411682 0348387*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7618 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 22:44:29
411681 0961433*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4108 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 22:29:17
411680 0838988*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7810 7 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 22:28:11
411679 0865375*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5816 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 22:17:05
411678 0906008*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7578 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 22:14:34
411677 0942545*** 180,000 đ MyVina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4732 6 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:56:38
411676 0966824*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:53:35
411675 0984695*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:53:29
411674 0363788*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4108 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:50:30
411669 0368819*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:27:18
411668 0977486*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5155 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:22:30
411667 0368040*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:14:17
411666 b650_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 5954 0 2021-01-24 21:10:55
411665 0328284*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:06:26
411664 0972664*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5072 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:03:40
411663 0343644*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3681 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 21:02:44
411662 0972664*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5072 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 21:02:05
411660 0949814*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:52:00
411651 0972664*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5072 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 20:48:58
411647 0962721*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:28:02
411646 0948192*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:27:30
411645 0948192*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:27:14
411644 0948192*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:26:49
411643 0948192*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:26:35
411642 0948192*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:26:18
411641 0943862*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:25:06
411640 0943862*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:24:32
411639 0943862*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:24:15
411638 0943862*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:23:57
411633 0943862*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:23:40
411632 0965125*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3459 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:21:16
411629 0942862*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:20:05
411628 0865718*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3459 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:19:46
411627 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:19:46
411626 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:19:09
411625 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:18:42
411624 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:18:18
411623 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:17:47
411622 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:17:18
411620 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:16:50
411619 0942862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:16:18
411618 0942862*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:15:53
411617 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:14:23
411616 0946474*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:12:21
411615 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:11:39
411614 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:11:19
411613 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 20:10:33
411612 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:10:12
411611 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:09:36
411610 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:09:10
411609 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:08:31
411608 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:07:48
411607 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 20:04:37
411606 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:03:57
411605 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:03:34
411604 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:03:11
411603 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:01:30
411602 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 20:01:04
411601 ‭0965*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2034 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 20:00:49
411600 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:59:50
411599 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:59:08
411598 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:58:46
411597 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:58:24
411596 ‭0965*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2034 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 19:58:08
411595 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:58:03
411594 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:57:45
411593 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:57:22
411592 0948192*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:57:02
411591 0334195*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 6380 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:52:33
411590 0397108*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:43:09
411589 0332649*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:42:38
411588 0333683*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:41:59
411587 0353465*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:40:36
411586 0395966*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:38:09
411585 0352808*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:37:40
411584 0971281*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6611 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:35:06
411583 0982414*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:34:29
411582 0982414*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:34:14
411581 0329084*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 6380 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:33:52
411580 0364520*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 6380 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:33:02
411579 0962902*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:32:32
411578 0914418*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4003 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:32:07
411577 0355989*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6623 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:31:00
411576 0914418*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4003 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:30:32
411575 0971094*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:30:23
411574 0972664*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5072 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:30:09
411573 0395087*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:29:47
411572 0948192*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:11:30
411571 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:08:37
411570 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:08:27
411569 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:08:18
411568 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:08:09
411567 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 19:08:00
411566 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:07:52
411565 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:07:44
411564 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:07:35
411563 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:07:27
411562 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:07:19
411561 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:07:11
411560 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:07:02
411559 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:06:54
411558 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:06:46
411557 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:06:32
411556 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:06:22
411555 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:06:11
411554 0945196*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:05:58
411553 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:03:50
411552 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:03:42
411551 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:03:35
411550 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:03:25
411549 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:03:16
411548 0776747*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7404 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:03:11
411547 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:03:08
411546 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:03:00
411545 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:02:50
411541 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:02:41
411540 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:02:33
411539 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:02:25
411538 0946962*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:02:16
411537 0946962*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:02:08
411536 0982167*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:01:28
411535 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:01:23
411534 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:01:15
411533 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:01:07
411532 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:00:57
411531 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:00:48
411530 0982414*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
70,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 19:00:47
411529 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:00:40
411528 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:00:31
411527 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:00:23
411526 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 19:00:06
411525 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:59:57
411524 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:59:48
411523 0944862*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:59:32
411522 0944862*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:59:22
411521 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:58:05
411520 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:57:57
411519 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:57:49
411518 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:57:41
411517 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:57:32
411516 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:57:24
411515 0965097*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6129 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:57:21
411514 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:57:14
411513 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:56:58
411512 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:56:49
411511 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:56:40
411510 0963426*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:56:25
411509 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:56:19
411508 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:56:05
411507 0944761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:55:57
411506 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:55:15
411505 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:54:53
411504 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:54:42
411503 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:54:32
411502 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:54:23
411501 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:54:14
411500 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:54:06
411499 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:53:57
411498 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:53:48
411497 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:53:39
411496 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:53:30
411495 0972664*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5072 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 18:53:22
411494 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:53:20
411493 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:53:10
411492 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:52:09
411491 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:51:59
411490 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:51:47
411489 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:51:22
411488 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:51:14
411487 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:51:03
411486 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:50:55
411485 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:50:47
411484 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:50:38
411483 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:50:29
411482 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:50:21
411481 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:50:13
411480 0941080*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:50:02
411479 0941080*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:49:50
411478 0972664*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5072 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 18:49:05
411477 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:48:39
411476 0972664*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5072 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 18:48:39
411475 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:48:31
411474 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:48:18
411473 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 0 2021-01-24 18:48:10
411472 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:48:01
411471 0982167*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:47:28
411470 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:46:26
411469 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:46:16
411468 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:45:27
411467 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:45:16
411466 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:45:07
411465 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:44:56
411464 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:44:42
411463 0947898*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:44:29
411462 0947898*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:44:10
411461 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:39:50
411460 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:39:14
411459 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:39:06
411458 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:38:56
411457 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:38:44
411456 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:33:52
411454 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:32:04
411453 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:31:44
411452 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:30:37
411451 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:30:26
411450 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:27:47
411449 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:27:38
411448 0946474*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:27:29
411447 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:19:46
411446 0385447*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:19:34
411445 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:19:18
411444 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:19:10
411443 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:19:02
411442 0375847*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:18:55
411441 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:18:54
411440 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:18:46
411439 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:18:37
411438 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:18:27
411437 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:15:12
411436 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:14:52
411435 0378437*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6524 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:14:31
411434 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:13:21
411433 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:13:11
411432 0943491*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:12:01
411431 0385447*** 1,100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
1,100,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 1,100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:09:53
411430 0344780*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:08:19
411429 0565704*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
500,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:06:26
411428 0378721*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 18:03:12
411427 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:02:12
411426 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:02:03
411425 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:01:53
411424 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:00:49
411423 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:00:38
411422 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 18:00:28
411421 0385447*** 1,200,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
0 đ id 2034 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 18:00:10
411420 0965687*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:57:33
411419 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:56:36
411418 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:56:24
411417 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:56:15
411416 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:55:30
411415 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:55:20
411414 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:55:11
411413 0941480*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:55:01
411412 0941480*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:54:39
411411 0376214*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:54:07
411410 0399575*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:49:49
411409 0979672*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:49:15
411408 0368099*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:48:40
411407 0977191*** 30,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
30,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:47:48
411406 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:47:09
411405 0973428*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:46:57
411404 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:46:41
411403 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:46:27
411402 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:46:15
411401 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:46:03
411400 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:45:46
411399 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:45:31
411398 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:45:01
411397 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:44:45
411396 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:44:26
411395 0973617*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
10,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:44:19
411394 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:44:08
411393 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:43:46
411392 0945196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:43:25
411391 0945196*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:43:12
411390 0973428*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:41:24
411389 0856718*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3459 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 17:35:38
411388 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:35:09
411387 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:35:00
411386 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:34:41
411385 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:34:31
411384 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:34:20
411383 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:34:10
411382 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:34:01
411381 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:33:51
411380 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:33:39
411379 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:33:29
411378 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:33:20
411377 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:33:09
411376 0334358*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3681 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:29:59
411375 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:26:11
411374 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:25:58
411373 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:25:47
411372 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:25:38
411370 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:25:27
411369 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:25:17
411368 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:25:09
411367 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:24:59
411366 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:24:48
411365 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:24:39
411364 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:24:29
411363 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:24:18
411362 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:24:06
411361 0941427*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:23:48
411360 0369417*** 720,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
720,000 đ id 3790 2 Đã nạp đủ tiền 720,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:22:24
411359 0343513*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:21:48
411358 0827187*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 1 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:16:42
411357 0948803*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:16:23
411356 0944909*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7535 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:16:20
411355 0948803*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:16:14
411354 0948803*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:16:04
411353 0948803*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:15:55
411352 0948803*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:15:45
411351 0948803*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:15:32
411350 0948803*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:15:23
411349 0948803*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:15:12
411348 0343513*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:10:45
411347 0944603*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:06:22
411346 0944603*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:06:13
411345 0944603*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:05:55
411344 0944603*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:05:45
411343 0944603*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:05:21
411342 0944603*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:05:11
411341 0944603*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:04:57
411340 0357870*** 220,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
220,000 đ id 4108 4 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:04:43
411339 0395688*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:04:01
411338 0945389*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:02:08
411337 0945389*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 17:01:58
411336 0945389*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:01:49
411335 0945389*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 17:01:27
411334 0392511*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:57:26
411333 0888479*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6373 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:56:20
411332 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 16:56:14
411331 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 16:56:03
411330 0946475*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 16:55:53
411329 0343629*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:55:14
411328 0946475*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 16:55:14
411327 a076_gm*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:55:08
411326 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 16:55:03
411325 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 16:54:54
411324 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:54:36
411323 0982559*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:53:52
411322 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 12 Đang ưu tiên 2021-01-24 16:50:40
411321 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 12 Đang ưu tiên 2021-01-24 16:50:31
411320 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 12 Đang ưu tiên 2021-01-24 16:50:19
411319 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 12 Đang ưu tiên 2021-01-24 16:50:09
411318 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:49:58
411317 0989314*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
290,000 đ id 5113 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 16:49:19
411316 0942545*** 180,000 đ MyVina
Min MG: 50,000
0 đ id 4732 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 16:37:53
411315 0979158*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4732 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:28:46
411314 0378437*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6524 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:22:25
411313 0974311*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:13:59
411312 0352222*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 16:11:43
411311 0914418*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4003 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 16:05:18
411310 0378437*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
0 đ id 6524 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 16:02:41
411309 0947766*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:49:40
411308 q055_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
220,000 đ id 2397 3 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:43:27
411307 0767936*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5612 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:42:15
411306 0335220*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6628 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:37:38
411305 0907278*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5612 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:36:33
411304 0907278*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5612 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:33:39
411303 0364361*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:25:29
411302 0394081*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:20:49
411301 0348863*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:17:46
411300 0963914*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1021 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:17:29
411299 0987175*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:17:05
411298 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 15:11:58
411297 0335220*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6628 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 14:48:49
411296 0327402*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5155 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 14:48:41
411295 0373789*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
190,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 14:42:47
411294 0357928*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 14:41:51
411293 0975907*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 14:41:00
411291 0706322*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1028 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 14:34:13
411290 0765087*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1028 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 14:33:48
411289 0907992*** 220,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
220,000 đ id 7542 3 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 14:31:55
411288 0935467*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6315 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 14:30:00
411279 0765087*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1028 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 14:06:01
411278 0706322*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1028 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 14:05:36
411277 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 14:01:25
411276 0915992*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5821 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 13:58:36
411275 a076_gm*** 230,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
230,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 230,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:57:10
411273 0367702*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:51:43
411272 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:49:07
411271 a076_gf*** 130,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
130,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:48:44
411270 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 4944 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 13:48:20
411269 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:45:43
411268 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:43:37
411267 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:43:07
411266 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:42:12
411265 a076_gm*** 270,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
270,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:41:44
411264 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4944 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:41:05
411263 0332092*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:32:00
411262 0353515*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:31:25
411261 0332092*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 13:30:56
411260 0982928*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:30:40
411259 0337031*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:28:39
411258 0374710*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:27:17
411257 0988247*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
90,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:26:45
411256 0974990*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:25:36
411255 0366991*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7547 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:23:28
411254 0946475*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 13:07:11
411253 0946475*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 13:06:51
411252 0946475*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:06:31
411251 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:06:14
411250 a076_gf*** 420,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
420,000 đ id 3790 2 Đã nạp đủ tiền 420,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:02:56
411249 0946475*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 13:01:29
411248 0946475*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
50,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 13:01:14
411247 0946475*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:00:57
411246 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 13:00:42
411245 0935467*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
0 đ id 6315 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 12:58:37
411244 0935467*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6315 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 12:58:04
411243 0363513*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 12:57:36
411242 0946475*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 11 Đang ưu tiên 2021-01-24 12:57:26
411241 0946475*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 12:54:33
411240 0946475*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 12:54:13
411239 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 12:53:59
411238 0946475*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 12:53:40
411234 0835436*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 6 Đang ưu tiên 2021-01-24 12:40:30
411233 0862505*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 12:31:32
411231 0862505*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 12:22:31
411228 0833482*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 12:12:48
411227 0344141*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 12:03:26
411225 0977123*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6185 2 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 12:00:25
411224 0862865*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1021 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:53:11
411223 0852926*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3162 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:47:17
411222 0395036*** 400,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
400,000 đ id 3681 4 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:47:14
411220 ‭0852*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3162 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 11:45:47
411219 0395036*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3681 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:44:33
411218 0395036*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 3681 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 11:43:11
411217 0963789*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:42:00
411216 0963789*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 11:38:28
411215 0862505*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 11:38:07
411214 0862505*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 11:34:55
411213 0911728*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7798 9 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:25:28
411212 0946475*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:21:14
411211 0946475*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:21:00
411210 0946475*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:20:43
411209 0946475*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 11 Đang ưu tiên 2021-01-24 11:20:29
411208 0399459*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3162 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:15:30
411207 0983822*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6061 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:13:39
411206 0818411*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:06:43
411205 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 11 Đang ưu tiên 2021-01-24 11:06:38
411204 0945484*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1003 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:06:37
411203 0362547*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:05:50
411202 0972543*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:05:34
411201 0338229*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:04:24
411200 0776268*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:03:23
411199 0358875*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:02:48
411198 0862212*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:02:24
411197 0395218*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 11:00:18
411196 0967882*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1009 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 10:56:25
411195 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 11 Đang ưu tiên 2021-01-24 10:49:42
411194 0969743*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 10:46:36
411193 0976972*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5589 0 2021-01-24 10:40:12
411192 0394066*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6061 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 10:31:46
411191 0866092*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 7216 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 10:31:26
411190 0835436*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 10:27:30
411185 0828555*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 09:59:16
411184 0828288*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7542 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:58:50
411183 0915407*** 380,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 4591 2 Đang ưu tiên 2021-01-24 09:57:16
411182 0915407*** 380,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 4591 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 09:51:29
411180 0976809*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:44:46
411179 a076_gm*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:43:58
411178 a076_gf*** 140,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
140,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:42:53
411177 0979498*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7535 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:41:05
411175 0967876*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:36:52
411174 0941589*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:35:01
411173 0392862*** 140,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 3818 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 09:34:31
411172 0913450*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5429 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:23:16
411171 0941589*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:23:01
411170 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 10 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:22:38
411169 0363687*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:21:29
411168 0985608*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5155 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:17:59
411167 0343012*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:16:04
411166 a076_gf*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
210,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:15:50
411165 0944613*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:14:13
411164 0944613*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:14:04
411163 0982421*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:13:58
411162 0944613*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:13:55
411161 0944613*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 11 Đang ưu tiên 2021-01-24 09:13:45
411160 0944613*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5769 11 Đang ưu tiên 2021-01-24 09:13:35
411159 0944813*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:13:06
411158 0944813*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 09:12:45
411157 0944813*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Đang ưu tiên 2021-01-24 09:12:35
411156 0944813*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:12:22
411155 0944813*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 5769 10 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:11:54
411154 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 09:11:41
411149 0977812*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:57:06
411148 0967524*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7589 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:50:47
411147 0935467*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6315 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:49:21
411146 0935467*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6315 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:48:13
411145 0935467*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6315 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:47:00
411144 0973255*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1040 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:44:41
411143 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 08:44:29
411142 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 08:43:56
411141 0835436*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 08:43:24
411140 0982574*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 1040 7 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:40:52
411139 0984173*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:38:27
411138 0395412*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:34:05
411136 0369124*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:31:49
411135 0888851*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7798 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:29:12
411134 0813452*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1182 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 08:28:32
411132 0969454*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7811 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:23:51
411131 0914175*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:23:18
411130 0909024*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:20:33
411129 0968073*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:13:26
411128 0345098*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7764 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 08:00:25
411127 0835436*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 07:59:17
411126 0835436*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 07:59:03
411124 8354366*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 07:58:21
411123 8354366*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 07:58:03
411122 0834600*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 07:57:43
411121 0968073*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7798 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 07:55:29
411120 0357196*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 07:50:03
411118 0968966*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 07:49:36
411116 0966009*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5816 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 07:47:08
411114 0966009*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5816 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-24 07:46:30
411113 0976400*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 07:46:26
411112 0396622*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 07:39:52
411111 0962183*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 07:39:14
411110 0385942*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 07:35:51
411108 0858124*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4161 3 Đang ưu tiên 2021-01-24 07:07:26
411107 0964232*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 06:47:07
411106 0345259*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 06:42:30
411105 0975468*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
250,000 đ id 5113 5 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 06:19:24
411104 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 06:03:36
411103 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 06:03:12
411102 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 06:02:52
411101 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 06:01:42
411100 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 06:01:23
411099 0829340*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 05:36:23
411098 0859298*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7810 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-24 02:18:12
411097 0859298*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7810 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 02:17:53
411096 0986947*** 380,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7798 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-24 01:06:41
411095 a076_gf*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 300,000
300,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 23:34:52
411094 0328586*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7438 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 23:27:57
411093 0915992*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5821 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 22:47:45
411092 0913196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 22:25:58
411091 0987000*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7332 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 22:22:24
411090 0332902*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7764 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 22:06:38
411089 n351_gm*** 600,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
600,000 đ id 3202 3 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 22:04:29
411088 n351_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
220,000 đ id 3202 3 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 22:02:16
411087 n351_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 22:01:27
411086 n351_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 22:00:34
411085 n351_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:59:31
411084 0366586*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:59:24
411083 n351_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:58:50
411082 0968664*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:49:03
411081 n351_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
220,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:41:21
411080 n351_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:37:41
411079 0825373*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 2 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:34:19
411078 n351_ft*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:33:48
411076 0941171*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7810 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:27:15
411075 0941171*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7810 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 21:26:39
411074 0916887*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7810 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:19:55
411073 0982571*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
300,000 đ id 3202 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:16:50
411072 0967344*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:16:15
411071 0374476*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5954 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:11:41
411070 0973428*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:05:56
411069 0328126*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 21:03:40
411068 0818836*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 20:53:17
411067 0818836*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5954 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 20:53:17
411066 0865031*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 20:42:19
411065 0912068*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 4656 5 Đang ưu tiên 2021-01-23 20:35:33
411064 0912068*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 4656 5 Đang ưu tiên 2021-01-23 20:35:12
411061 0985644*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6791 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 20:31:09
411059 0978435*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2899 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 20:30:36
411058 0945389*** 550,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 20:29:44
411056 0342813*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:53:49
411055 0342813*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 19:52:02
411054 0854739*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 7535 11 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:47:29
411053 0346506*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:47:20
411052 0342675*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3162 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:46:34
411051 0971677*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:36:15
411050 0327319*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:34:32
411049 0983642*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:29:25
411048 0946399*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1009 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:28:52
411047 0933148*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:25:43
411046 0372470*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:25:31
411045 0979948*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:23:48
411044 0941676*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:19:51
411042 0968217*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:15:44
411039 0865668*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 3459 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 19:01:13
411038 0967847*** 240,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
240,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 240,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:57:08
411037 0867944*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
190,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:56:24
411036 0857518*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7764 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:52:03
411035 0867777*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:46:46
411033 0976105*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:40:04
411032 0337304*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:39:11
411031 0965176*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
170,000 đ id 4580 4 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:39:08
411027 t008_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1927 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:31:05
411025 0397170*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5013 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:28:18
411024 0962147*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:22:52
411019 0342043*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:08:12
411018 0962064*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6054 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 18:04:21
411017 0944856*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
0 đ id 7798 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 17:59:27
411013 0914356*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7535 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 17:54:59
411012 0985264*** 110,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
110,000 đ id 2034 3 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 17:52:38
411011 0357689*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5954 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 17:48:38
411004 0944856*** 60,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7798 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 17:39:44
411002 0944856*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7798 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 17:39:17
411001 0978351*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 17:38:11
411000 0767948*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1028 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 17:37:57
410999 0941589*** 550,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 17:34:41
410998 0945389*** 550,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 17:33:44
410974 0762472*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7679 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 17:10:38
410971 0762472*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7679 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 17:07:34
410962 0327932*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7589 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 16:53:19
410940 0947847*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 16:45:08
410919 0972488*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2034 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 16:31:58
410918 0977359*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1040 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 16:29:40
410906 0945113*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3162 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 16:21:29
410894 0966430*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
100,000 đ id 5603 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 16:13:25
410893 0948192*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 16:11:36
410892 0943862*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 16:11:07
410891 0942862*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 16:10:25
410890 0946474*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 16:09:54
410889 0982590*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
320,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 16:09:12
410878 0948192*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 0 2021-01-23 16:04:09
410877 0943862*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 0 2021-01-23 16:03:43
410876 0942862*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 0 2021-01-23 16:03:12
410875 0946474*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 0 2021-01-23 16:02:07
410874 0982590*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 2021-01-23 16:01:14
410873 0914727*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 1008 12 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 16:00:19
410872 0948192*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 15:59:07
410871 0945196*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 15:58:30
410868 0946962*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 15:57:08
410867 0966119*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
180,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:54:39
410866 0367587*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7764 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:54:19
410863 0944862*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 15:49:22
410862 0946475*** 1,000,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 15:45:43
410855 0847140*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:35:12
410854 0833801*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:33:00
410853 0703890*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6061 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:31:34
410852 0912501*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 5 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:30:13
410851 0912501*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 15:28:51
410850 0375159*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:26:14
410849 0375159*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:25:38
410821 0369931*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:16:39
410820 0363707*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:14:18
410819 0944613*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 15:14:15
410818 0337150*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:13:54
410817 0944813*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 15:13:45
410816 0944761*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 15:13:08
410815 0942686*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:13:02
410814 0941080*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
130,000 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 15:12:07
410813 0912214*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7798 8 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:11:37
410812 0389935*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6074 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:10:29
410811 0989514*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
120,000 đ id 1044 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:08:40
410810 0353442*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 15:05:16
410807 0337237*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3459 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 14:50:13
410806 0902789*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6524 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 14:42:24
410805 0816806*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 7446 9 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 14:27:33
410804 0916727*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6456 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 14:25:13
410803 0968664*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 14:21:38
410802 0966670*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6061 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 14:20:55
410801 0943944*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 14:12:45
410793 0349848*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 14:08:57
410792 0348250*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 14:04:11
410791 0376528*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3861 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 13:59:31
410790 0336852*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 13:58:12
410789 0935467*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6315 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 13:56:40
410788 0367160*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 13:55:50
410784 0941080*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
90,000 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 13:51:13
410783 0947898*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
90,000 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 13:50:29
410782 0945389*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 13:49:34
410780 0941589*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
90,000 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 13:48:41
410779 0396319*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 13:37:54
410778 0937284*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6315 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 13:34:37
410776 0845155*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 12 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 13:22:57
410775 0935467*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6315 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 13:15:49
410771 0935467*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6315 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 13:15:10
410770 0935467*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6315 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 13:14:43
410769 0935467*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6315 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 13:13:58
410768 0935467*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6315 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 13:13:33
410764 0976720*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
70,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:55:39
410763 0946474*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
150,000 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 12:52:20
410762 0826887*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:50:20
410761 0972745*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7567 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:49:55
410760 0972745*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7567 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 12:49:21
410759 0912089*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2034 4 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:45:02
410758 0983329*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7798 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 12:42:11
410757 0327932*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7589 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:39:43
410756 0354637*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7589 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:35:19
410755 0983329*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7798 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 12:33:59
410754 0975637*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:32:27
410753 0886231*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7679 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:21:00
410752 0816806*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7446 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:16:46
410751 0339871*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3681 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:14:08
410750 0944634*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4236 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:13:42
410749 0339871*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3681 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 12:12:26
410748 0944813*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5769 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 12:08:55
410747 0944613*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5769 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 12:08:14
410744 0359376*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 11:59:58
410742 t008_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
160,000 đ id 4422 5 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 11:54:17
410741 0943491*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
150,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:51:30
410740 0866643*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 11:51:05
410739 0941480*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:50:39
410738 0945196*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:49:57
410736 0941427*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
250,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:40:27
410735 0941427*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:39:46
410734 0948803*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
90,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:37:00
410733 0944603*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:36:23
410732 0767948*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1028 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 11:33:22
410731 0394016*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 11:30:18
410730 0946475*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
150,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:29:20
410729 0946475*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:28:54
410728 0946475*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
150,000 đ id 5769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:28:36
410727 0946475*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
170,000 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:28:17
410726 0946475*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
150,000 đ id 5769 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:27:53
410725 0946475*** 1,450,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5769 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:27:15
410724 0978168*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
500,000 đ id 3202 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 11:21:42
410723 0978380*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3202 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:20:02
410720 0935467*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6315 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 11:08:52
410717 0845155*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 7 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 10:53:09
410716 0835429*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:52:43
410715 0912219*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:52:20
410714 0913289*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:52:01
410713 0347291*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:45:26
410712 0365722*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1040 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:40:04
410711 0339823*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:37:27
410710 0372429*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3861 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 10:36:32
410709 0935467*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6315 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 10:33:47
410708 0935467*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
0 đ id 6315 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 10:32:59
410707 0337935*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:31:16
410706 0935467*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6315 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 10:24:25
410703 0343616*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:20:54
410702 0899969*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:20:40
410701 0397326*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:17:33
410700 0963999*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 3790 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:15:58
410699 0343128*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:15:42
410698 0334789*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1021 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 10:11:39
410697 0915992*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5821 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 10:04:40
410696 0345331*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:03:07
410695 0854750*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:03:02
410694 0354657*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 10:02:15
410693 0973838*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:59:41
410692 0818364*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
80,000 đ id 3681 5 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:59:06
410691 0353694*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3681 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:58:26
410690 0353694*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3681 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:57:56
410689 0353694*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3681 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:56:31
410679 0344780*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:52:29
410674 0974702*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:36:36
410669 0796672*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7215 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 09:26:52
410668 0383751*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
500,000 đ id 3202 6 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:25:16
410667 0967139*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:25:05
410665 0889343*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:17:46
410664 0889343*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 09:13:52
410657 0789634*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7404 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:08:03
410656 0329267*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1028 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 09:06:53
410655 0789634*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7404 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 09:02:33
410651 0978949*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:49:37
410650 0943711*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
600,000 đ id 7596 10 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:48:23
410648 0862775*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:47:32
410646 0389092*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 08:46:05
410645 0973823*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6074 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 08:45:34
410644 0382287*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:45:25
410643 0384398*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
80,000 đ id 6074 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 08:44:42
410642 0384398*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6074 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 08:43:57
410641 0933976*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 08:43:35
410640 0933976*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6456 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 08:43:20
410639 0789634*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7404 7 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 08:41:15
410638 0789634*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7404 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 08:40:47
410637 0354352*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
300,000 đ id 3202 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:38:29
410636 0943322*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1003 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 08:35:46
410635 0834580*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7811 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 08:31:37
410634 0865387*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:27:40
410633 0965244*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:26:12
410632 0703659*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5444 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:24:19
410631 0389092*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 08:21:37
410629 0357457*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:16:57
410628 0975788*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:13:07
410627 0824829*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 2 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:09:49
410626 0829340*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 2 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:09:33
410625 0388858*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:08:23
410624 0359376*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
110,000 đ id 7798 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 08:06:53
410623 0348185*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
180,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:06:18
410622 0936005*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 08:00:17
410621 0348185*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
20,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:55:27
410620 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:54:02
410619 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:53:38
410618 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:52:02
410617 0919248*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:51:13
410613 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:50:32
410612 0914170*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:49:59
410611 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:49:40
410610 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:49:21
410609 0983839*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:44:00
410608 0833801*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:39:52
410607 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:39:09
410606 0913450*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:38:35
410605 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:37:58
410604 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:37:24
410603 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:36:48
410602 0375847*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:33:40
410601 0933976*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:31:38
410600 0372043*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:31:26
410598 0983858*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:28:07
410597 0379298*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:26:25
410596 0981875*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:26:20
410595 0379298*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:25:05
410594 0974362*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7796 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:24:26
410591 0913196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5046 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-23 07:20:01
410589 0837889*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:13:41
410586 0348185*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-23 07:12:23
410585 0964232*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 07:12:19
410584 0368819*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 06:51:24
410581 0985112*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 5816 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 06:31:32
410580 0377003*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2034 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 05:14:03
410579 0385676*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
90,000 đ id 2468 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-23 03:20:38
410575 0941171*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7873 5 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 23:56:34
410574 0348872*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5013 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 23:39:08
410573 0816806*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7446 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 23:39:07
410572 0859298*** 240,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7810 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 23:03:39
410571 0916887*** 190,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 7810 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 23:01:08
410570 0917888*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7810 2 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 22:59:41
410569 0911039*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 7810 2 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 22:44:59
410568 0912615*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7810 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 22:44:12
410567 0948198*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7810 6 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 22:42:34
410566 0912394*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7810 2 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 22:42:00
410565 0828268*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
110,000 đ id 7216 5 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 22:33:54
410563 0819943*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1028 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 22:01:41
410562 0967365*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5819 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 21:51:36
410561 0868692*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 21:41:34
410560 0815335*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7446 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 21:39:05
410558 0837051*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7446 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 21:32:13
410557 0824829*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 21:30:35
410556 0829340*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 21:30:10
410555 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 21:25:25
410554 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 21:24:44
410553 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 21:23:59
410552 0829749*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7404 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 21:23:11
410551 0787543*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1318 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 21:23:02
410550 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4854 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 21:22:59
410548 a076_gm*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:54:03
410547 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:53:34
410546 0387134*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:51:42
410545 0799049*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:47:14
410544 0829222*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 20:46:36
410542 0974240*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:43:24
410541 0963748*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:36:56
410540 0946533*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7810 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 20:34:47
410537 0345444*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3077 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:29:31
410536 0975892*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:29:18
410535 0974240*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:28:16
410534 0978117*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5444 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:27:40
410532 0375569*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:24:36
410531 0389888*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 2648 2 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:24:20
410530 0949018*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5612 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:22:56
410529 0919903*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 5612 8 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:22:03
410528 0988851*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:18:02
410527 0373690*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:16:44
410526 0375569*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3547 0 2021-01-22 20:13:25
410525 0918219*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 20:08:34
410524 0912501*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1044 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 20:01:41
410519 0912501*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1044 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 19:59:50
410518 0915308*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1040 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:56:18
410517 0343333*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7124 0 2021-01-22 19:54:24
410516 0373666*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7826 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:54:22
410515 0343333*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7124 0 2021-01-22 19:53:58
410514 0343333*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7124 0 2021-01-22 19:53:36
410513 0343333*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7124 0 2021-01-22 19:53:13
410512 0343333*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7124 0 2021-01-22 19:52:46
410511 0343333*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7124 0 2021-01-22 19:52:15
410510 0343333*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7124 0 2021-01-22 19:51:43
410509 0979397*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:37:07
410508 0345596*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 6074 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:35:06
410505 0966949*** 170,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
170,000 đ id 6074 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:26:26
410504 ‭0387*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 2 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 19:25:50
410503 0944401*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7798 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:22:34
410502 0905140*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5057 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:21:43
410501 0357156*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:20:34
410500 0945236*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7798 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:20:20
410499 0945822*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:18:30
410498 0384045*** 90,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
90,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:16:43
410497 0962534*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
70,000 đ id 3202 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:16:13
410496 0372223*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:14:06
410492 0982075*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
180,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:11:34
410491 0395228*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6061 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:10:38
410490 0965751*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1008 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:10:19
410489 0912317*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1040 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 19:08:44
410488 0932702*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6524 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:57:02
410487 0889625*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7798 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:55:13
410483 0987776*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:47:19
410482 0987776*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:46:55
410481 a076_gf*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
190,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:45:03
410480 0865042*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:43:35
410479 0705588*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 1997 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 18:40:53
410478 0365592*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1997 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:38:24
410474 0343342*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
300,000 đ id 1028 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:35:10
410471 a076_gm*** 30,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
30,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:27:51
410470 0964380*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:26:19
410469 0364288*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:22:52
410468 0972336*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:22:01
410467 0967062*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3202 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:21:54
410465 0399859*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:12:34
410464 0968815*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3202 2 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:09:43
410463 0961374*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:08:45
410462 0985002*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4229 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:08:19
410461 0387942*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4229 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:07:01
410460 0362722*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:04:40
410459 0904789*** 110,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
110,000 đ id 2034 3 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 18:04:04
410458 0972154*** 130,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
130,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:52:58
410457 0982831*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:48:39
410456 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 17:42:14
410455 0986787*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3329 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:39:56
410454 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:34:53
410453 0967998*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 2899 3 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:33:42
410452 0982288*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7798 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:33:09
410451 a076_gf*** 90,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
90,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:33:03
410450 0982288*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 7798 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:30:02
410448 0972635*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3162 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:27:29
410446 0986335*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1044 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:25:49
410445 0944187*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5954 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 17:25:23
410444 0937150*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
400,000 đ id 3329 3 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:25:09
410443 0937150*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3329 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:21:01
410442 0907284*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6628 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:20:34
410441 0985693*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:19:41
410440 0944187*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5954 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 17:19:11
410435 0368940*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1122 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:07:37
410434 0979070*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 17:03:22
410430 0913196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5046 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 16:55:03
410429 0913196*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5046 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 16:53:31
410428 0916200*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5179 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 16:48:06
410427 0938469*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7387 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 16:43:00
410423 0969079*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1028 3 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 16:26:32
410422 0962032*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 16:24:57
410421 0344174*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5954 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 16:22:14
410419 0842913*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4161 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 16:06:12
410418 0365949*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 16:02:46
410417 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 4767 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 16:01:07
410416 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:59:04
410415 0375039*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:58:02
410414 0974075*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:57:21
410413 0334727*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
220,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:56:41
410411 0962156*** 480,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7798 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 15:48:29
410410 0886231*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7679 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 15:42:13
410408 0962096*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
170,000 đ id 7836 4 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:35:09
410407 0946024*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4796 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:33:45
410406 0377036*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:32:27
410405 0963121*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1477 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:31:53
410404 0896727*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6670 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:31:17
410403 0896727*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6670 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 15:27:13
410402 0352069*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
80,000 đ id 6074 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 15:23:02
410398 0385779*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:14:30
410397 0399950*** 290,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
290,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 290,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:14:23
410396 0385779*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1021 8 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:12:24
410395 0981095*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
350,000 đ id 6054 4 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:11:15
410384 0972403*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7216 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 15:04:39
410370 0346760*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5313 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:53:24
410363 0328770*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1028 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:52:44
410362 0981503*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:52:40
410360 0962222*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:51:30
410359 0981503*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 14:48:31
410358 0913734*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 14:48:06
410356 0328771*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1028 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 14:45:23
410355 0862507*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:42:45
410354 0919248*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 14:36:29
410353 0981503*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:35:45
410352 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 14:35:31
410351 0914170*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 14:34:53
410350 0913196*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 5046 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 14:32:57
410349 0917948*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:32:56
410348 0328503*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:32:28
410347 0984851*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7216 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:31:18
410342 t008_gf*** 270,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
270,000 đ id 1028 3 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:19:53
410341 t008_gf*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
300,000 đ id 1028 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:18:13
410340 0348488*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1028 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:17:35
410335 0335263*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:09:17
410334 0328771*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1028 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 14:08:50
410333 0343826*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1028 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:03:45
410329 0961350*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 1028 4 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:01:55
410328 0984424*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:01:51
410327 0961350*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1028 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 14:01:25
410326 0988541*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 3162 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 14:00:31
410325 0886147*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 14:00:10
410324 0886147*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:58:33
410323 0398144*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7827 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:56:56
410322 0981503*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 13:56:38
410321 0394233*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:55:53
410320 0916402*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7810 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 13:53:07
410319 0339999*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3721 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:48:04
410318 0339999*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3721 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 13:42:02
410317 0944288*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
110,000 đ id 5179 8 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:41:59
410316 0944507*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 3681 5 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:38:48
410312 0835436*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5429 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:30:04
410311 0833801*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 13:29:30
410310 0833801*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 13:28:53
410309 0978615*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
400,000 đ id 7216 6 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:24:32
410305 0869999*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4854 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:15:59
410304 0949028*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6623 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:15:21
410302 0942198*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7542 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 13:04:24
410301 0985055*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 13:03:58
410300 0915092*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7798 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:03:34
410299 0345884*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2389 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 13:02:30
410298 0942170*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7542 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 12:59:11
410297 0814007*** 750,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
750,000 đ id 7596 9 Đã nạp đủ tiền 750,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 12:54:21
410296 0814153*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7596 6 Đang ưu tiên 2021-01-22 12:53:37
410295 0814153*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7596 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 12:52:24
410294 0814153*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7596 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 12:51:25
410290 0948386*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
300,000 đ id 7387 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 12:45:58
410289 0938469*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 7387 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 12:44:12
410287 0983276*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7664 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 12:41:45
410283 0962145*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 12:40:20
410282 0382928*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7216 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 12:40:04
410280 0961833*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 12:38:47
410279 0961833*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 3357 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 12:38:08
410278 0392265*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 7 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 12:36:04
410277 0392265*** 400,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
400,000 đ id 7216 7 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 12:34:21
410276 0349946*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 12:29:00
410275 0858599*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7434 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 12:26:02
410274 0914418*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4003 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 12:25:48
410273 0961833*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 12:21:52
410272 0978117*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 5444 6 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 12:17:28
410269 0983119*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 12:01:41
410268 0978619*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7216 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:58:20
410264 0833801*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:45:35
410263 0969666*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7827 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:35:39
410262 0392265*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 7 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 11:34:43
410260 0385542*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7465 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:27:02
410252 0942792*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:23:20
410245 0867934*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:22:44
410244 0988995*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:22:10
410236 0941971*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7542 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:20:15
410231 0977015*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:19:19
410229 0824829*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 1 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:17:31
410228 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 11:16:17
410227 0829340*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7542 1 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:15:44
410226 0913450*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 11:15:37
410225 0917355*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4656 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:15:23
410224 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 11:15:10
410223 0981395*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 11:15:10
410222 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 11:14:44
410221 0825373*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 11:11:44
410220 0859012*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7404 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:10:27
410219 0977015*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:09:21
410218 0975928*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2899 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 11:07:33
410216 0977015*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6449 12 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:05:27
410215 0382027*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 3162 10 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 11:03:35
410214 0983127*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:55:00
410213 0978333*** 310,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
0 đ id 7659 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:54:48
410210 0915992*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
30,000 đ id 5821 6 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:50:48
410209 0915992*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5821 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:50:25
410208 0915992*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5821 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:49:45
410207 0975505*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1009 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:49:10
410206 0978619*** 720,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7216 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:46:01
410205 0965813*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1044 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:45:11
410203 0394936*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1009 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:39:49
410201 0886948*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5050 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:35:45
410200 0326002*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:34:11
410199 0988978*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 5050 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:32:56
410198 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:29:31
410197 0392250*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:25:41
410196 0812326*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3357 6 Đã nạp thêm 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:24:18
410195 0812326*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:23:24
410194 0983527*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 2906 15 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:18:30
410193 0972975*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 3681 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:18:29
410192 0981379*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7816 15 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 10:17:03
410189 0355550*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6380 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:12:11
410187 0328012*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:09:04
410186 0348180*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7398 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:07:51
410183 0984868*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7871 1 Đang ưu tiên 2021-01-22 10:05:19
410181 a076_gm*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 4767 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 10:03:36
410180 0903553*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 7871 1 Đang ưu tiên 2021-01-22 10:03:23
410179 0907278*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5612 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 10:02:31
410178 0987937*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1009 14 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:01:49
410177 0865111*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3459 8 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 10:01:37
410176 0973558*** 110,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
110,000 đ id 5179 15 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:57:17
410173 0382664*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2865 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:51:50
410172 0939780*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1028 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:49:46
410171 0966083*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5821 16 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:48:22
410170 0967801*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1044 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:45:57
410169 0382027*** 250,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
250,000 đ id 3162 11 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:45:47
410168 0966083*** 600,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
600,000 đ id 5821 15 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:44:37
410166 0898535*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6469 2 Đang ưu tiên 2021-01-22 09:41:52
410164 0966399*** 450,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
450,000 đ id 6469 5 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:40:53
410163 0966399*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 6469 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:39:51
410162 0981379*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7816 15 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 09:39:38
410161 0915962*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
180,000 đ id 4161 11 Đang ưu tiên 2021-01-22 09:37:34
410160 0987413*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 2906 15 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:36:55
410159 0353759*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 7332 13 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:34:12
410158 0886231*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7679 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:34:08
410156 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:31:56
410154 0947857*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:29:11
410141 0961350*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1028 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:18:41
410139 0939780*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1028 4 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 09:17:47
410138 0961350*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1028 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:16:12
410137 0393313*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3162 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:13:45
410136 0964908*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
500,000 đ id 5433 15 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:13:04
410135 0941245*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7769 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:11:57
410134 0343672*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7769 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:10:49
410133 0919248*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:10:46
410131 0914170*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:10:10
410130 0982058*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4003 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:09:52
410129 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:09:48
410128 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:09:29
410127 0981736*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2468 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:08:45
410126 0914170*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:08:31
410125 0967288*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4003 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:07:48
410124 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:07:41
410123 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:07:22
410122 0363315*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:07:01
410121 0835436*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:06:31
410115 0968202*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4854 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:05:38
410114 0986202*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 4854 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:04:09
410113 0969993*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
180,000 đ id 7866 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 09:02:08
410112 0973558*** 110,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 5179 14 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 09:01:56
410111 0981734*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4854 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 09:01:37
410104 0337331*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:56:27
410103 0867789*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5424 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:56:25
410100 0969666*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7827 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:54:35
410099 0382367*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
250,000 đ id 7827 10 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:53:46
410098 0866010*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7798 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:52:59
410095 0865456*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
250,000 đ id 5424 20 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:51:05
410088 0937203*** 70,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1318 1 Đang ưu tiên 2021-01-22 08:49:39
410084 0977368*** 80,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
80,000 đ id 6449 15 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:49:19
410083 0913992*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:48:00
410082 0978748*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:47:38
410081 0971200*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5013 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:47:23
410080 0702770*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1318 0 2021-01-22 08:47:14
410079 0886231*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7679 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:47:10
410068 0869011*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1318 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:46:27
410067 0988309*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1007 14 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:46:25
410066 0389108*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6623 16 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:46:13
410064 0973558*** 110,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5179 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:45:22
410063 0828137*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2865 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:45:13
410062 0868628*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7796 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:44:41
410061 0981736*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 2468 15 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 08:42:47
410060 0383922*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
90,000 đ id 6074 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:40:23
410059 0978748*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:40:08
410056 0378297*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
320,000 đ id 7216 7 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:36:24
410055 0337653*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
140,000 đ id 6449 14 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:35:47
410054 0838232*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7796 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:35:24
410050 0983226*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6581 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:33:39
410049 0393004*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
110,000 đ id 4580 15 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:32:26
410048 0983879*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1008 14 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:32:25
410047 0977625*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6623 15 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:31:29
410046 0966411*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1007 14 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:29:16
410045 0337653*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:26:20
410044 0973654*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:25:36
410041 0967101*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7796 14 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 08:20:26
410040 0982419*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2865 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:19:56
410038 0868443*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 7664 15 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:18:32
410037 0368381*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
150,000 đ id 6026 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:17:38
410033 0393004*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4580 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:15:24
410032 0388339*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1021 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:14:54
410031 0942082*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:13:59
410030 0989522*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7796 10 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 08:13:26
410028 0961540*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:13:15
410027 0977368*** 230,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 6449 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 08:11:10
410022 0971201*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
120,000 đ id 6449 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:04:29
410021 0382928*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:03:59
410020 0974511*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:03:54
410019 0399688*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1007 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:02:34
410018 0976390*** 240,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
240,000 đ id 5113 9 Đã nạp đủ tiền 240,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:02:02
410017 0384233*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5954 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:02:01
410016 0383970*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7664 14 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:01:16
410015 0964968*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:01:12
410014 0975173*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 08:00:32
410013 0386899*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:58:06
410012 0399517*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6449 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:56:57
410007 0852470*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:54:08
410003 0961989*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2865 15 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:51:50
410000 0378765*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4845 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:49:51
409996 0967843*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
450,000 đ id 1021 13 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:47:21
409995 0985166*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4112 15 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:47:14
409993 0977174*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:46:14
409992 n351_gm*** 10,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
10,000 đ id 3202 8 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:45:27
409990 0852470*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 6 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 07:37:25
409989 0981144*** 370,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
370,000 đ id 5113 9 Đã nạp đủ tiền 370,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:36:09
409988 0345481*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:34:51
409987 0982018*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:31:32
409986 0972824*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:30:42
409985 0977848*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
190,000 đ id 5841 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:29:41
409984 0981066*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:26:06
409983 0972824*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:25:21
409982 0989227*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6054 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:24:39
409977 0365739*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3681 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:19:49
409976 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 3818 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:19:24
409973 0377129*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5050 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:14:14
409972 0981066*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:08:54
409971 0833801*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:07:32
409970 0833801*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:07:05
409969 0833801*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:06:47
409968 0942792*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:05:57
409967 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:05:17
409966 0913450*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:04:54
409965 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:04:37
409964 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:04:11
409963 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:03:54
409962 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:03:35
409961 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:03:05
409960 0911488*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 07:00:58
409959 0919248*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 07:00:16
409958 0919248*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 06:59:55
409957 0914170*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 06:59:05
409956 0914170*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 06:58:46
409955 a076_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 7826 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 06:26:44
409954 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7826 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 06:22:43
409953 0984709*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7826 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 06:21:19
409952 0915696*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 06:20:10
409951 0915696*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 06:19:44
409950 0984709*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7826 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 06:19:27
409949 0961016*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1318 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 03:28:37
409948 0969454*** 210,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4976 1 Đang ưu tiên 2021-01-22 02:58:37
409947 0948074*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6623 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 02:35:09
409946 v211_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 7216 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 02:15:20
409945 0834580*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7811 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 00:38:05
409944 0834580*** 40,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
0 đ id 7811 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 00:25:54
409943 0834580*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7811 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-22 00:21:19
409942 0834580*** 40,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
0 đ id 7811 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-22 00:16:24
409941 0973654*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7474 6 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-22 00:01:28
409940 0915782*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
400,000 đ id 7474 9 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:59:51
409939 0919316*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:59:12
409938 0919316*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:58:31
409937 0834580*** 300,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7811 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 23:58:18
409936 0913179*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:58:06
409935 0915318*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:57:34
409934 0917332*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:56:59
409933 0911796*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:55:47
409932 0942833*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:54:38
409931 0966567*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7806 0 2021-01-21 23:54:17
409930 0834580*** 20,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7811 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:52:18
409929 0917888*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7810 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 23:36:10
409928 0838988*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7810 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 23:34:43
409927 0838988*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7810 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 23:33:43
409926 0947050*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7810 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 23:33:01
409925 0816999*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7810 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:32:39
409924 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4944 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 23:05:36
409923 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4944 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 23:05:26
409922 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:04:45
409921 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:04:34
409920 0344450*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:03:57
409919 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:03:22
409918 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:02:30
409917 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4944 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 23:01:52
409916 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 23:00:59
409915 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:59:22
409914 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:59:07
409913 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:57:36
409912 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:57:22
409911 c710_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:55:56
409910 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:55:45
409909 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:54:53
409908 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:54:22
409907 a076_gm*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
190,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:53:47
409906 0918544*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1318 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:32:30
409905 0364752*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7792 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 22:31:17
409904 0364752*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7792 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-21 22:22:57
409903 0912394*** 360,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7810 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 22:13:08
409899 0911039*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7810 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 22:09:26
409898 0917694*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 0 2021-01-21 22:09:05
409897 0916887*** 340,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7810 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 22:08:39
409896 0915425*** 100,000 đ MyVina
Min MG: 50,000
0 đ id 4732 3 Đang ưu tiên 2021-01-21 22:07:48
409895 0912615*** 190,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7810 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 22:07:38
409894 0948198*** 340,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7810 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 22:05:51
409893 0386028*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:58:43
409892 0354580*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7547 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:57:00
409891 0964248*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7547 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:49:38
409890 0989133*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
230,000 đ id 7547 3 Đã nạp đủ tiền 230,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:46:23
409889 0354580*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7547 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:43:45
409888 0327720*** 70,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
70,000 đ id 2397 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:40:04
409887 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:32:15
409886 0988552*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
160,000 đ id 3790 8 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:31:39
409885 0976435*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 3790 6 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:30:39
409884 0919400*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6449 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:27:44
409883 0375181*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6449 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:05:50
409882 0866470*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:04:48
409881 0336244*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:04:42
409880 0972499*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 21:03:36
409876 0879621*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-21 20:57:19
409875 0327720*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 2397 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 20:52:57
409874 a076_35*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:48:17
409873 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:47:05
409872 a076_gm*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:44:53
409871 a076_gm*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:43:09
409869 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:38:41
409868 0973455*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3790 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:32:04
409867 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:29:56
409866 0984042*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:27:13
409865 a076_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
120,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:25:08
409864 a076_35*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:24:15
409863 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:23:32
409862 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 3790 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-21 20:23:01
409861 0825373*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7542 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:22:02
409860 a076_35*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:21:58
409859 0328111*** 90,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
80,000 đ id 6074 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 20:21:39
409858 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:21:08
409856 a076_gf*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
300,000 đ id 3790 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:20:24
409855 0972280*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1021 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:17:28
409854 0825373*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7542 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 20:16:55
409853 0934477*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7404 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 20:15:01
409852 0344780*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:14:25
409851 0916812*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7810 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:10:12
409850 0357951*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3077 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:07:35
409849 0348875*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3077 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:06:16
409847 a076_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:02:14
409844 i072_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 7836 3 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-21 20:01:00
409843 0348115*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 20:00:01
409842 0346874*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3077 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:55:45
409841 0962096*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 7836 4 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:55:39
409840 0346874*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3077 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 19:54:16
409838 0827222*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7542 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:52:30
409837 0827211*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7542 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:51:33
409836 i072_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 7836 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 19:51:17
409835 0827222*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7542 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:50:13
409834 0987832*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 2021-01-21 19:47:09
409833 0388569*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:41:40
409829 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:34:36
409828 0968695*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:30:23
409827 0336871*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6129 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 19:24:30
409826 0374793*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:20:39
409825 0394048*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:19:15
409824 0827400*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7542 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:18:34
409823 0862477*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6129 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:16:40
409816 0374476*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 500,000
0 đ id 5954 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 19:03:36
409814 0374793*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 6054 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 19:00:29
409813 0374793*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6054 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 19:00:02
409812 0386829*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 18:53:08
409810 0363766*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:46:57
409808 0374923*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:42:38
409807 a076_gm*** 320,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
320,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:41:09
409806 0334790*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:41:08
409800 0914170*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 18:38:12
409799 0914170*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 18:37:50
409798 0984776*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:36:22
409797 0835436*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 18:35:33
409796 0988986*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5057 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:34:28
409795 0964369*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:32:44
409794 0349147*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6061 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:31:50
409793 a076_gf*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
210,000 đ id 3818 15 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:31:33
409792 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 3818 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:31:11
409791 0967538*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:26:59
409790 0964369*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:26:14
409789 0357301*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1997 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:26:01
409788 0968360*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:25:23
409787 0964369*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 18:24:20
409786 0918622*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:16:33
409785 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 3790 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:16:27
409784 0918622*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:16:12
409778 0914333*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:09:15
409777 0914333*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:08:54
409776 0914333*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:08:30
409775 0918622*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:07:29
409774 0918622*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 18:07:04
409773 0833801*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:06:17
409772 0833801*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 18:05:55
409771 0833801*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 18:05:30
409770 0833801*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:05:09
409769 0833801*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:04:48
409767 0914800*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7810 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 18:00:35
409766 0942792*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:59:32
409765 0913450*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:54:09
409764 0973838*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2865 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:53:54
409763 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:53:50
409762 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:53:29
409761 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:53:07
409760 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:52:45
409759 0796011*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 7798 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:52:40
409758 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:52:24
409757 0913450*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:51:54
409756 0796011*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 7798 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:46:23
409755 0911488*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:46:10
409754 0919248*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:45:33
409752 0919248*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:45:05
409749 0912811*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:43:38
409748 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:41:56
409747 0914170*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:41:19
409746 0357582*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2899 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:38:15
409745 0914170*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:38:06
409744 0914170*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:37:45
409742 0942792*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:36:00
409741 0942792*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:35:40
409740 0333327*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3335 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:34:48
409739 0942792*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:34:22
409738 0343826*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1028 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:34:10
409737 0915696*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:32:14
409734 0962847*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2034 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:26:44
409732 0972872*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5444 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:24:03
409731 0868618*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:19:21
409730 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7826 4 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:19:02
409729 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7826 5 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:18:14
409727 0378891*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5866 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:12:15
409726 0948074*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6623 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:06:28
409725 0796790*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5057 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-01-21 17:06:07
409724 0866023*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7216 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:05:48
409723 0363208*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3101 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:03:02
409722 0387381*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 17:02:36
409716 0382052*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 5433 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 16:46:43
409715 0916764*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1044 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 16:44:25
409714 0377833*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1044 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 16:39:43
409713 0973007*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 16:39:00
409712 0326339*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3790 13 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 16:38:05
409711 0777780*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 16:37:47
409710 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4944 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 16:34:02
409707 0364528*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1008 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 16:15:48
409706 0969817*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3202 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 16:08:29
409697 0327349*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 15:59:21
409694 0354191*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 15:57:19
409693 0382052*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5433 7 Nạp không thành công, có thể do sai loại tài khoản, sai mạng hoặc pass (nếu có my) 2021-01-21 15:45:57
409691 0373064*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4161 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-01-21 15:39:58
STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time