Nếu bị duyệt web chậm. Truy cập nap.vin thay thể để tăng tốc độ duyệt web

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time
294731 9765828*** 120,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 1666 11 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 21:23:36
294727 0943688*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 6373 0 2020-07-09 21:02:21
294726 0365350*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 3591 1 Đang ưu tiên 2020-07-09 21:01:48
294725 0948639*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 6373 0 2020-07-09 21:01:39
294711 0941569*** 700,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 1713 1 Đang ưu tiên 2020-07-09 20:45:46
294710 0819619*** 200,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 1713 1 Đang ưu tiên 2020-07-09 20:44:40
294706 0968973*** 200,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 6794 0 2020-07-09 20:35:36
294703 0988743*** 180,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 6794 1 Đang ưu tiên 2020-07-09 20:33:21
294699 0903826*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7252 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 20:31:22
294690 0812817*** 1,500,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1713 2 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 20:18:18
294689 0964033*** 1,500,000 đ Vina
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1713 2 Đã nạp thêm 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 20:16:39
294687 0967281*** 1,500,000 đ Vina
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1713 2 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 20:14:44
294675 0983261*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1182 5 Đang ưu tiên 2020-07-09 19:49:27
294673 0975978*** 500,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 500,000
0 đ id 1182 3 Đang ưu tiên 2020-07-09 19:45:51
294672 0384983*** 400,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
400,000 đ id 1182 6 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 19:35:00
294671 0862985*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1182 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 19:28:50
294670 0819446*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6373 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 19:23:59
294660 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 19:03:48
294655 ‭0918*** 150,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 5713 1 Đang ưu tiên 2020-07-09 18:56:32
294640 0834626*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6154 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 18:24:04
294627 0937521*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 18:08:40
294619 0942397*** 310,000 đ Vina
Min MG: 20,000
150,000 đ id 6794 2 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 17:37:37
294613 0938379*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 4422 18 Đang ưu tiên 2020-07-09 17:33:37
294591 0847713*** 300,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 1713 1 Đang ưu tiên 2020-07-09 17:10:57
294590 0839122*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3681 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 17:07:29
294583 0909109*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 16:53:06
294572 0849100*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2554 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 16:33:17
294568 0949575*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1666 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 16:23:55
294564 0986872*** 60,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1666 7 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 16:16:56
294563 0986872*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1666 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 16:16:40
294562 0932535*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6315 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 16:15:40
294558 0793806*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 4732 6 Đã nạp thêm 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 16:09:05
294556 0833880*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 16:07:31
294555 0888267*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6332 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 16:04:47
294554 0397821*** 100,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 3116 1 Đang ưu tiên 2020-07-09 16:03:21
294551 0919406*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 3329 4 Đang ưu tiên 2020-07-09 15:53:54
294550 0877700*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6332 4 Nạp không thành công 2020-07-09 15:50:16
294537 0812133*** 50,000 đ Vina
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3077 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 15:26:58
294536 0913743*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 6935 0 2020-07-09 15:17:51
294534 0974441*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 15:13:37
294533 0974441*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 15:10:23
294528 0369391*** 100,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 2339 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 14:46:04
294523 0949032*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7044 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 14:33:44
294508 0948568*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7205 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 13:55:12
294499 0919299*** 70,000 đ Vina
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3329 4 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 13:18:32
294494 0931496*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3329 6 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 13:10:09
294493 0936740*** 160,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6661 7 Nạp không thành công 2020-07-09 13:05:10
294492 0778394*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6712 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 13:00:32
294491 0949896*** 400,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 6831 3 Nạp không thành công 2020-07-09 12:55:15
294464 0933513*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 12:08:09
294463 0913150*** 200,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 5984 0 2020-07-09 12:07:39
294458 0889426*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 0 2020-07-09 11:54:30
294453 0889426*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 11:51:53
294451 0979489*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5821 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 11:50:04
294449 0979489*** 90,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 5821 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 11:45:22
294441 0913421*** 50,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 5191 4 Đang ưu tiên 2020-07-09 11:30:25
294433 0913421*** 50,000 đ Vina
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5191 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 11:23:31
294425 0948639*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 0 2020-07-09 11:21:01
294424 0948639*** 200,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 6373 1 Đang ưu tiên 2020-07-09 11:20:25
294420 0886523*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 5747 0 2020-07-09 11:11:49
294416 0886563*** 190,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 5747 0 2020-07-09 11:10:39
294408 0793422*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7222 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 11:06:40
294407 0948639*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 6373 1 Đang ưu tiên 2020-07-09 11:06:37
294403 0948568*** 20,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 7205 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 10:46:04
294397 0813094*** 50,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 2389 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 10:32:26
294395 0823768*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6373 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 10:30:34
294389 0909517*** 1,000,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
1,000,000 đ id 2523 10 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 10:24:11
294386 0987092*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 10:18:30
294385 0987092*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 10:18:02
294377 0819619*** 1,200,000 đ Vina
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1713 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 10:03:56
294367 0849956*** 70,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 2389 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 09:56:12
294361 0919406*** 300,000 đ Vina
Min MG: 100,000
300,000 đ id 3329 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 09:41:27
294356 0799009*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
400,000 đ id 5821 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 09:34:55
294355 0902710*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5399 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 09:31:32
294352 0916373*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3003 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 09:30:52
294351 0931496*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 3329 6 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 09:29:34
294346 s022_gf*** 60,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1666 7 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 09:28:36
294345 s022_gf*** 600,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
600,000 đ id 1666 7 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 09:22:24
294330 0394769*** 500,000 đ Vina
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1713 3 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 09:11:12
294327 0799009*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
0 đ id 5821 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 09:09:46
294326 0367977*** 950,000 đ Vina
Min MG: 200,000
900,000 đ id 1713 3 Đã nạp thêm 900,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 09:09:13
294315 0849956*** 120,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 08:50:34
294289 0819685*** 500,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1713 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 08:34:52
294288 0819684*** 500,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1713 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 08:33:17
294284 0819682*** 500,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1713 1 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 08:31:30
294270 0819684*** 500,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1713 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 08:23:45
294265 0819687*** 500,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1713 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 08:21:59
294264 0819682*** 500,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1713 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 08:21:00
294254 0914161*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2849 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 08:06:07
294243 0906157*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
0 đ id 5632 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 07:45:25
294227 0942589*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 2524 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 07:37:02
294226 0942589*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2524 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 07:36:58
294222 0936005*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2541 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 07:25:27
294220 0859703*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 07:21:45
294202 0817386*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 1040 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 07:06:06
294195 0905818*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 3998 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-09 07:02:24
294192 0905818*** 200,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 3998 8 Nạp không thành công 2020-07-09 06:58:55
294184 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 03:03:20
294183 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 03:02:54
294182 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 03:02:30
294181 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 03:02:06
294180 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 03:01:39
294179 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 03:01:14
294178 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 03:00:48
294177 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 03:00:22
294176 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 03:00:01
294175 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:59:38
294174 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:57:20
294173 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:56:52
294172 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:56:30
294171 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:55:58
294170 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:55:32
294169 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:53:25
294168 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:52:59
294167 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:52:37
294166 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:52:13
294165 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:51:52
294164 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:48:33
294163 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:48:02
294162 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:47:39
294161 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:47:15
294160 0376272*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:46:50
294159 0981984*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:37:03
294158 0981984*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:36:40
294157 0981984*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:36:05
294156 0972329*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:31:14
294155 0972329*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:30:51
294154 0972329*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:30:26
294153 0865259*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:27:25
294152 0865259*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:26:41
294151 0865259*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:26:12
294150 0865259*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:25:45
294149 0865259*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:25:18
294148 0972329*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:22:09
294147 0972329*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:21:47
294146 0972329*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:21:24
294145 0972329*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:20:54
294144 0972329*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 02:20:29
294143 0979219*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
140,000 đ id 4648 3 Đã nạp thêm 140,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-09 01:45:03
294142 0902372*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6605 12 Đang ưu tiên 2020-07-09 00:49:04
294138 0919406*** 300,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 3329 0 2020-07-08 23:54:20
294137 0886295*** 200,000 đ Vina
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6788 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 23:54:10
294136 0889444*** 300,000 đ Vina
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6788 4 Đã nạp thêm 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 23:52:28
294135 0886919*** 300,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6788 2 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 23:51:21
294134 0886733*** 300,000 đ Vina
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6788 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 23:49:47
294128 0896616*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 23:39:28
294127 0896616*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 3709 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 23:38:11
294126 0359828*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 23:24:06
294125 0862987*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 23:23:11
294123 0393458*** 250,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 7291 0 2020-07-08 23:08:01
294121 0942161*** 140,000 đ Vina
Min MG: 20,000
140,000 đ id 1302 1 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 22:21:32
294120 0906157*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 5632 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 22:14:58
294119 0703659*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5444 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 21:52:20
294118 0914179*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7101 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 21:50:35
294117 0908088*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5444 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 21:49:36
294116 0908088*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 5444 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 21:46:35
294115 0784207*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6809 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 21:45:13
294114 0787774*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6814 3 Nạp không thành công 2020-07-08 21:30:00
294112 0973479*** 400,000 đ
Min MG: 20,000
400,000 đ id 1302 6 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 21:20:42
294111 0961110*** 200,000 đ
Min MG: 20,000
200,000 đ id 1302 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 21:10:22
294110 0961110*** 200,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 1302 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 21:03:57
294107 0829293*** 600,000 đ Vina
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1713 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 20:44:22
294106 0931788*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 7154 1 Đang ưu tiên 2020-07-08 20:39:53
294105 0908906*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
500,000 đ id 4102 12 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 20:35:53
294100 0813094*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 2524 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 20:04:45
294099 0768191*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6462 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 20:03:08
294098 0902003*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5632 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:53:47
294097 0912661*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3003 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:48:04
294096 h031_gf*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
210,000 đ id 4108 7 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:44:05
294095 h031_gf*** 350,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
350,000 đ id 4108 7 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:43:26
294094 h01_gft*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4108 7 Nạp không thành công 2020-07-08 19:41:48
294093 h01_gft*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4108 7 Nạp không thành công 2020-07-08 19:40:58
294092 h01_gft*** 350,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4108 7 Nạp không thành công 2020-07-08 19:37:52
294091 0981984*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:36:12
294090 0981984*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:35:49
294089 0981984*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:35:29
294088 0981984*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:35:08
294087 0981984*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:34:49
294086 0862002*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:32:10
294085 0862002*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:31:47
294084 0862002*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:30:54
294083 h01_gft*** 350,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 4108 7 Nạp không thành công 2020-07-08 19:30:49
294082 0862002*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:30:17
294081 0862002*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:29:53
294080 0966180*** 120,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 1666 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:28:57
294079 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 19:26:22
294078 0976100*** 250,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 7016 0 2020-07-08 18:59:34
294075 0906027*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6524 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 18:26:59
294074 0919088*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4658 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 18:17:27
294072 0365221*** 200,000 đ
Min MG: 200,000
0 đ id 6793 8 Nạp không thành công 2020-07-08 17:50:44
294071 0896401*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5399 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 17:48:22
294070 0708636*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 4102 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 17:42:06
294069 0365221*** 200,000 đ
Min MG: 200,000
0 đ id 6793 8 Nạp không thành công 2020-07-08 17:32:09
294068 0948024*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1713 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 17:29:02
294067 0838424*** 1,500,000 đ Vina
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1713 1 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 17:24:43
294066 0708045*** 30,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
30,000 đ id 5603 6 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 17:16:18
294063 0977718*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5824 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 17:07:06
294060 0704568*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6524 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 16:48:59
294059 0914091*** 200,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 6373 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 16:45:02
294057 0901387*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6524 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 16:35:14
294055 0365221*** 200,000 đ
Min MG: 200,000
0 đ id 6793 7 Nạp không thành công 2020-07-08 16:27:37
294050 0937150*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 16:22:41
294048 0905818*** 200,000 đ
Min MG: 200,000
0 đ id 3998 12 Nạp không thành công 2020-07-08 16:17:00
294041 0902375*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6152 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 16:04:39
294039 0856857*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6332 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 15:50:29
294037 0969984*** 160,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 5094 0 2020-07-08 15:47:17
294029 0796841*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7235 10 Nạp không thành công 2020-07-08 15:23:58
294026 0869041*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5094 3 Đang ưu tiên 2020-07-08 15:18:49
294018 0934044*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 7176 0 2020-07-08 14:54:25
294017 0988441*** 180,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3349 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 14:54:08
294016 0941427*** 200,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 7176 0 2020-07-08 14:53:51
294015 0933251*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
100,000 đ id 5603 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:52:12
294011 0853929*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4511 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:43:11
294010 0912290*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:42:28
294009 0853929*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 4511 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 14:41:53
294006 0919679*** 60,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 0 2020-07-08 14:34:25
294005 0911336*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:23:43
294004 0985928*** 290,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
290,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 290,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:23:03
294003 0904373*** 220,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
220,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:22:18
294002 0914091*** 200,000 đ Vina
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6373 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:21:49
294001 0904373*** 220,000 đ
Min MG: 200,000
0 đ id 1008 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 14:21:32
294000 0914091*** 200,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 6373 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 14:21:26
293999 0982913*** 160,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
160,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:21:07
293998 0937734*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1167 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:21:05
293997 0384615*** 360,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
360,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 360,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:20:45
293996 ‭0398*** 310,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 7 Nạp không thành công 2020-07-08 14:20:18
293995 0977361*** 120,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
120,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:19:47
293994 0963473*** 420,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
420,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 420,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:19:00
293993 0963473*** 420,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 14:18:25
293992 0976333*** 180,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
180,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:17:55
293991 0389765*** 160,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
160,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:17:30
293990 0399238*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
170,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:17:03
293989 0987384*** 180,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
180,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 14:16:29
293975 0918957*** 150,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2849 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 13:43:25
293928 0933513*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 13:03:53
293927 0933513*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 13:02:51
293924 0942686*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 16 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 12:54:38
293910 0986471*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6581 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 12:20:13
293909 0987773*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 12:20:00
293907 0777979*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5866 16 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 12:14:31
293897 0777979*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5866 19 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 12:07:25
293890 h004_gf*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6581 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 11:59:36
293889 0986471*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6581 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 11:58:33
293877 0907039*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7186 0 2020-07-08 11:45:27
293870 0829835*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1182 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 11:40:45
293855 0339999*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3721 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 11:34:38
293854 a076_gf*** 160,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
160,000 đ id 3721 8 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 11:32:41
293853 a076_gf*** 160,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
160,000 đ id 3721 8 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 11:31:04
293852 0936740*** 160,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6661 7 Nạp không thành công 2020-07-08 11:29:39
293851 a076_gm*** 380,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
390,000 đ id 3721 9 Đã nạp đủ tiền 390,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 11:28:54
293850 0919406*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 3329 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 11:28:02
293849 0919406*** 200,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 3329 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 11:27:17
293848 0919406*** 250,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3329 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 11:25:42
293847 0832716*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3721 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 11:19:38
293845 0919299*** 220,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3329 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 11:12:37
293842 0903175*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 11:10:11
293837 0908298*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 11:07:45
293836 0909133*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3329 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 11:04:48
293832 0986786*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2523 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 10:55:58
293805 0857749*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6911 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 10:32:08
293804 0903345*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3329 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 10:27:35
293750 0834118*** 60,000 đ Vina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 10:11:14
293745 0984464*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 10:07:06
293744 0903196*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6524 15 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 10:02:14
293743 0939984*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6331 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 09:56:01
293742 0835207*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 09:54:32
293741 0911336*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 09:54:16
293740 0919612*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4604 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 09:48:43
293739 0919180*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 09:47:13
293738 0915108*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2468 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 09:31:33
293737 0918419*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6605 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 09:25:28
293735 0944787*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6605 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 09:02:13
293733 0906341*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4102 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 08:57:55
293732 0932421*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 15 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 08:56:50
293731 0986471*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6581 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 08:52:03
293730 0904434*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2541 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 08:49:09
293729 0938379*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 4422 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 08:47:16
293728 0903980*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4102 19 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 08:42:18
293726 0931231*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4102 19 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 08:38:18
293725 0906654*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6605 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 08:33:06
293724 0911201*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 08:30:41
293723 0766768*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4055 10 Nạp không thành công 2020-07-08 08:30:40
293722 0911353*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 08:30:03
293719 0911368*** 50,000 đ Vina
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6616 4 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 08:28:43
293718 0911336*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 08:28:41
293717 0904434*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 2541 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 08:26:26
293716 0766768*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4055 10 Nạp không thành công 2020-07-08 08:26:09
293715 0914516*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 08:25:38
293714 0906157*** 120,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5632 12 Nạp không thành công 2020-07-08 08:23:49
293713 0766768*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4055 11 Nạp không thành công 2020-07-08 08:23:37
293712 0908289*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5444 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 08:22:56
293707 0908566*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5399 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 08:21:23
293706 0912332*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2389 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 08:20:51
293705 0974279*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4604 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 08:17:57
293704 0963464*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1009 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 08:16:38
293703 0949896*** 300,000 đ Vina
Min MG: 300,000
0 đ id 6831 4 Nạp không thành công 2020-07-08 08:16:34
293692 0949896*** 400,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 6831 4 Nạp không thành công 2020-07-08 07:47:16
293691 0906891*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 7177 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 07:46:15
293690 0907149*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 07:36:37
293687 0988792*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4313 7 Nạp không thành công 2020-07-08 07:17:41
293686 0944309*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 07:17:29
293685 0836907*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5046 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 07:14:18
293684 0836907*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5046 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 07:13:32
293682 0937150*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 07:04:52
293680 0949896*** 400,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 6831 4 Nạp không thành công 2020-07-08 06:48:46
293679 0793627*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 06:46:13
293678 h004_gf*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6581 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 06:38:14
293677 0905663*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4408 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 06:22:38
293673 0934286*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3239 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 06:04:34
293672 0936474*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 15 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-08 00:37:13
293671 0908458*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 4102 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-08 00:34:16
293670 0919679*** 200,000 đ Vina
Min MG: 50,000
120,000 đ id 4732 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 23:28:17
293669 0796025*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 4 Nạp không thành công 2020-07-07 22:50:04
293668 0988084*** 60,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4856 9 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:46:27
293667 0988084*** 350,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
350,000 đ id 4856 10 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:46:02
293666 0916128*** 90,000 đ Vina
Min MG: 20,000
90,000 đ id 6988 0 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:34:58
293665 0914516*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 22:31:54
293664 0912980*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:30:08
293663 0914516*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 22:29:46
293662 0913197*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:29:22
293661 0914258*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:28:57
293660 0914091*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:28:34
293659 0914368*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:25:20
293658 0966090*** 500,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6456 7 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:25:02
293657 b650_gf*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6088 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:19:12
293656 b650_gf*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 6088 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 22:15:17
293655 0852522*** 750,000 đ Vina
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6697 2 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 22:11:33
293642 0911899*** 480,000 đ Vina
Min MG: 20,000
70,000 đ id 6988 1 Đã nạp thêm 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 21:55:15
293641 b650_gm*** 280,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
280,000 đ id 6088 7 Đã nạp đủ tiền 280,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 21:53:58
293640 0836643*** 90,000 đ Vina
Min MG: 20,000
90,000 đ id 6988 0 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 21:50:47
293639 b650_gf*** 180,000 đ
Min MG: 20,000
180,000 đ id 6088 9 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 21:50:19
293638 0386589*** 300,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
300,000 đ id 3335 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 21:48:14
293633 s022_gf*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
170,000 đ id 1666 7 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 21:36:26
293632 0961365*** 350,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
350,000 đ id 2541 7 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 21:35:25
293622 0937355*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4604 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 21:25:32
293615 0936445*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 21:18:41
293590 t036_gm*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:48:29
293589 t036_gm*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:48:09
293588 t036_gm*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:47:47
293587 t036_gm*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:47:25
293586 t036_gm*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:47:03
293585 t036_gm*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:46:15
293584 t036_gm*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:45:53
293583 t036_gm*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:45:31
293582 t036_gm*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:45:10
293581 t036_gm*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:44:46
293576 0913743*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 6935 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 20:40:19
293559 0907785*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6457 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:29:41
293549 0785057*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6462 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 20:18:12
293548 0915199*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:06:29
293545 0942623*** 50,000 đ Vina
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5708 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 20:01:08
293529 0702862*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6457 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 19:35:37
293506 0966445*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 7 Nạp không thành công 2020-07-07 18:54:07
293500 b650_gf*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5954 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 18:42:34
293499 0947556*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 3003 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 18:42:23
293494 0947556*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3003 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 18:33:30
293491 0931231*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 4102 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 18:31:18
293490 0907149*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 4102 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 18:30:23
293483 0834118*** 100,000 đ Vina
Min MG: 20,000
40,000 đ id 6456 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 18:22:16
293479 a076_gf*** 230,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
230,000 đ id 3818 20 Đã nạp đủ tiền 230,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 18:22:08
293474 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 18:13:53
293472 0963707*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6456 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 18:09:53
293469 0981614*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4271 2 Đang ưu tiên 2020-07-07 18:00:01
293468 0985504*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 4094 1 Đang ưu tiên 2020-07-07 17:57:05
293461 a076_gf*** 70,000 đ
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3818 10 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 17:51:38
293456 0988538*** 210,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6711 0 2020-07-07 17:39:47
293448 0818194*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 17:33:38
293443 0913786*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7045 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 17:20:13
293440 0912883*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 17:17:40
293439 0911474*** 50,000 đ Vina
Min MG: 20,000
50,000 đ id 2554 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 17:17:20
293438 0912938*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 17:17:17
293437 0913663*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 17:16:51
293436 0912625*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 17:16:24
293435 0912831*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 17:11:25
293434 0912831*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 17:10:34
293429 0949896*** 400,000 đ Vina
Min MG: 500,000
0 đ id 6831 6 Nạp không thành công 2020-07-07 16:59:10
293403 0834118*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 16:36:33
293402 0834118*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 16:35:19
293401 0834118*** 100,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 6456 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 16:35:06
293396 0945480*** 200,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 5900 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 16:32:45
293379 0915160*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 16:18:50
293375 0707973*** 90,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6019 2 Nạp không thành công 2020-07-07 16:13:52
293374 0707973*** 80,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6019 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 16:12:40
293370 0903009*** 130,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
130,000 đ id 6746 5 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 16:05:34
293364 0908458*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 16:00:24
293351 0387277*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6071 3 Đang ưu tiên 2020-07-07 15:40:23
293349 0865259*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 3357 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 15:39:11
293345 0981984*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 15:38:31
293343 0981984*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 15:37:57
293341 0981984*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 3357 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 15:37:16
293338 0819578*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 1044 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 15:32:29
293332 0919542*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 15:24:26
293327 0888360*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 5954 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 15:23:09
293324 0385498*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4767 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 15:19:54
293314 0914972*** 600,000 đ Vina
Min MG: 100,000
400,000 đ id 6791 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 15:04:54
293312 0906734*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6670 19 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 14:53:53
293310 0945480*** 200,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 5900 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 14:51:53
293308 0948867*** 300,000 đ Vina
Min MG: 20,000
130,000 đ id 5714 0 Đã nạp thêm 130,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:45:27
293307 0383676*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
170,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:45:21
293306 0383676*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 14:40:54
293305 0396780*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:40:30
293304 0359636*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
150,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:40:03
293303 0368856*** 220,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
220,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:39:42
293302 0329511*** 300,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:39:06
293301 0985903*** 320,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
320,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:38:43
293300 0983879*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:38:17
293299 0982721*** 180,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
180,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:37:58
293298 0979058*** 310,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
400,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:37:36
293297 0824443*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:37:01
293296 0965599*** 240,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
240,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 240,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:36:51
293295 0945480*** 200,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 5821 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 14:35:13
293294 0393458*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 5850 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 14:29:41
293293 0945480*** 150,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 5821 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 14:27:05
293292 0987231*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 6071 2 Đang ưu tiên 2020-07-07 14:24:21
293291 0945480*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 5821 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 14:17:59
293290 0919612*** 100,000 đ Vina
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4604 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 14:14:34
293289 0906734*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6670 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 14:13:44
293288 0914533*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:12:20
293285 0979212*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 4678 4 Đang ưu tiên 2020-07-07 14:09:04
293284 0936090*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 6071 2 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:08:17
293283 0917808*** 500,000 đ Vina
Min MG: 500,000
500,000 đ id 4678 9 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:08:10
293282 0335050*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4871 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:08:09
293281 0919612*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 4604 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 14:06:10
293280 0918277*** 200,000 đ Vina
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3329 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:03:37
293279 0363086*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4871 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:03:04
293278 0937521*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3329 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:02:18
293277 0987196*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4871 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 14:01:50
293276 0974441*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
150,000 đ id 2482 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 13:58:53
293275 0977196*** 500,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
500,000 đ id 4871 7 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 13:58:37
293274 0868040*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 7230 9 Nạp không thành công 2020-07-07 13:57:31
293273 0856535*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
0 đ id 6373 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 13:55:43
293272 0913194*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6331 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 13:50:50
293271 0918091*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6331 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 13:49:07
293270 0909368*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 13:44:35
293269 0832393*** 50,000 đ Vina
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7045 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 13:34:58
293268 0854335*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 13:22:59
293267 0945876*** 10,000 đ Vina
Min MG: 20,000
10,000 đ id 7165 3 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 13:07:03
293264 0919484*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4616 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 12:43:43
293262 0988171*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 12:21:23
293261 0988171*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 12:19:09
293260 0988171*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 12:18:29
293259 0988171*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 12:17:56
293258 0988171*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 12:17:26
293256 0914972*** 300,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 6791 7 Nạp không thành công 2020-07-07 12:08:32
293255 c710_gf*** 170,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
170,000 đ id 6457 7 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 12:07:27
293254 0975466*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 6185 8 Nạp không thành công 2020-07-07 12:07:18
293253 c710_gf*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6457 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 12:05:38
293252 c710_gf*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 12:03:10
293251 0916205*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6458 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 12:02:40
293246 0796025*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 1284 2 Nạp không thành công 2020-07-07 11:54:34
293245 0787057*** 1,500,000 đ MyMobi
Min MG: 500,000
500,000 đ id 7229 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 11:46:09
293244 0948190*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6140 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 11:41:04
293243 0948190*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6140 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 11:39:54
293239 0973087*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2541 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 11:28:20
293238 0387431*** 40,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1094 9 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 11:26:57
293237 0989198*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2541 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 11:18:07
293234 0989198*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2541 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 11:11:36
293232 0852144*** 150,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1477 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 11:05:05
293226 0913072*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6668 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 10:54:59
293225 0906447*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6152 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 10:50:36
293217 0947717*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6140 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 10:37:00
293215 0946790*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 10:30:05
293214 0913582*** 100,000 đ Vina
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7017 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 10:29:54
293213 0355900*** 200,000 đ
Min MG: 200,000
0 đ id 7017 2 Đang ưu tiên 2020-07-07 10:27:31
293212 0387731*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 6911 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 10:24:27
293208 0976048*** 350,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
350,000 đ id 3812 8 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 10:11:36
293207 0979622*** 200,000 đ
Min MG: 200,000
0 đ id 6953 3 Đang ưu tiên 2020-07-07 10:08:37
293202 0913810*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 09:58:05
293198 0839893*** 30,000 đ Vina
Min MG: 20,000
30,000 đ id 2523 15 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 09:52:20
293197 0387431*** 360,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
360,000 đ id 1094 9 Đã nạp đủ tiền 360,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 09:48:05
293196 0889343*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 09:47:11
293195 0703905*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 09:46:25
293191 0945480*** 200,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 5821 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 09:43:15
293189 0387431*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1094 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 09:43:07
293187 0859103*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6332 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 09:38:30
293184 0835487*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5821 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 09:36:48
293180 0919090*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1046 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 09:30:36
293179 0983838*** 300,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 4542 5 Đang ưu tiên 2020-07-07 09:30:28
293178 0988355*** 300,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 4542 5 Đang ưu tiên 2020-07-07 09:28:30
293177 0944118*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7045 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 09:26:40
293176 0989330*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 4542 5 Đang ưu tiên 2020-07-07 09:26:03
293175 0767972*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5850 18 Nạp không thành công 2020-07-07 09:16:33
293161 0703905*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Nạp không thành công 2020-07-07 09:10:24
293160 0789644*** 10,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5850 18 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 09:07:38
293159 0915991*** 600,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 1007 0 2020-07-07 09:06:56
293158 0946801*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6784 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 08:59:41
293157 0789644*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5850 15 Nạp không thành công 2020-07-07 08:59:13
293155 0787774*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6814 4 Nạp không thành công 2020-07-07 08:37:19
293154 0923668*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6140 7 Nạp không thành công 2020-07-07 08:36:19
293150 0919388*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 08:33:58
293147 0889912*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 08:18:17
293146 0707794*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6462 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 08:17:35
293145 0916038*** 200,000 đ Vina
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6784 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 08:14:28
293144 0346822*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 08:04:20
293143 0346822*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 08:03:15
293142 0945814*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 08:02:18
293141 0918455*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 07:55:44
293140 0914932*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1046 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 07:49:01
293139 0948049*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 07:36:52
293138 0913870*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 07:25:34
293137 0913870*** 400,000 đ Vina
Min MG: 200,000
400,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 07:23:35
293136 0913870*** 500,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 5179 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 07:15:33
293135 0325020*** 140,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 6999 1 Đang ưu tiên 2020-07-07 07:15:18
293132 0933298*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 06:32:30
293131 0342765*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3329 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 06:28:15
293130 0937521*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 3329 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 06:23:22
293129 0937521*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 3329 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 06:22:37
293128 0967333*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 3731 2 Đang ưu tiên 2020-07-07 06:22:05
293126 0937521*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3329 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 06:21:46
293125 0918277*** 200,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 3329 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 06:18:58
293120 0943126*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 6791 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 06:01:08
293119 0949896*** 400,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 6831 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 05:21:20
293118 0376272*** 500,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 500,000
0 đ id 3357 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 04:57:09
293117 0949896*** 400,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 6831 2 Nạp không thành công 2020-07-07 04:55:44
293116 0812858*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3488 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-07 04:46:13
293115 0949896*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 6831 2 Nạp không thành công 2020-07-07 04:35:21
293114 0949896*** 300,000 đ Vina
Min MG: 300,000
0 đ id 6831 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-07 04:34:51
293113 0912165*** 100,000 đ Vina
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7165 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 23:54:45
293112 0828909*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7165 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 23:53:09
293111 0945876*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7165 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 23:52:14
293109 0903472*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 7188 0 2020-07-06 23:11:40
293107 0393458*** 250,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7291 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 22:51:05
293106 0845280*** 500,000 đ Vina
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6697 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 22:43:04
293104 0936127*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6829 1 Đang ưu tiên 2020-07-06 22:14:16
293103 0936127*** 80,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
80,000 đ id 6829 4 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 22:13:00
293102 b240_gf*** 900,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
900,000 đ id 1044 7 Đã nạp đủ tiền 900,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 22:12:29
293101 b240_gf*** 900,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 22:10:13
293096 0911227*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6332 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 21:33:52
293095 0917722*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6140 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 21:32:42
293094 0984464*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 21:09:07
293093 0984464*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 21:08:39
293092 0984464*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 21:08:14
293091 0918422*** 150,000 đ Vina
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5654 0 Đã nạp thêm 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 21:07:55
293090 0984464*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 21:07:49
293089 0984464*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 21:06:48
293088 0358055*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 5654 0 2020-07-06 21:06:34
293087 0917368*** 150,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3357 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 21:05:31
293086 0917368*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 21:04:43
293085 0918277*** 200,000 đ Vina
Min MG: 100,000
0 đ id 3329 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 20:59:40
293084 0917577*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3329 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 20:57:38
293083 h004_gf*** 30,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6581 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 20:54:23
293071 0949896*** 400,000 đ Vina
Min MG: 300,000
0 đ id 6831 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 20:45:16
293070 0912666*** 100,000 đ Vina
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7016 0 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 20:43:49
293065 0836788*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 5994 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 20:21:09
293058 0836788*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 5994 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 20:18:41
293047 0867877*** 160,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
160,000 đ id 4767 8 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 20:05:24
293046 0901658*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4511 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 20:04:02
293044 0917755*** 350,000 đ Vina
Min MG: 300,000
350,000 đ id 6831 1 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 19:49:59
293043 0949896*** 400,000 đ Vina
Min MG: 200,000
0 đ id 6831 2 Nạp không thành công 2020-07-06 19:46:52
293042 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 19:24:08
293033 0357457*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7216 0 2020-07-06 18:43:06
293032 0982765*** 50,000 đ
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 18:17:22
293031 0982765*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 18:16:57
293011 0366449*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3721 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 17:19:51
293006 b240_gf*** 900,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 200,000
0 đ id 1044 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 17:11:36
292998 0367690*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6458 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 17:02:45
292996 0327817*** 20,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6458 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 17:02:23
292993 0366449*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3721 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 16:59:44
292973 0366623*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5627 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 16:49:14
292963 0982423*** 350,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 7216 0 2020-07-06 16:33:27
292957 0989606*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4938 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 16:18:25
292954 0912495*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 3875 0 2020-07-06 16:15:47
292949 0917302*** 500,000 đ Vina
Min MG: 500,000
0 đ id 6721 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 16:07:24
292944 0913319*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5821 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 16:01:00
292943 0932575*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6911 3 Nạp không thành công 2020-07-06 15:50:39
292940 0903489*** 520,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 1 Đang ưu tiên 2020-07-06 15:44:19
292933 0979794*** 50,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 6912 0 2020-07-06 15:37:11
292930 0903489*** 520,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 4732 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 15:34:37
292921 0932575*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6911 4 Nạp không thành công 2020-07-06 15:26:17
292918 0339941*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 15:20:08
292916 0814631*** 30,000 đ Vina
Min MG: 20,000
30,000 đ id 6091 2 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 15:16:36
292915 0358999*** 100,000 đ
Min MG: 100,000
0 đ id 5685 3 Đang ưu tiên 2020-07-06 15:16:35
292913 0903189*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 3875 1 Đang ưu tiên 2020-07-06 15:13:35
292907 0339941*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1007 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 15:06:27
292905 0915371*** 120,000 đ Vina
Min MG: 20,000
120,000 đ id 6794 1 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 15:04:28
292902 0938221*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 15:02:02
292901 ‭0339*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 8 Nạp không thành công 2020-07-06 15:00:19
292883 0902170*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6661 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 14:32:24
292880 0909979*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 14:28:50
292875 0966333*** 300,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
300,000 đ id 5841 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 14:18:10
292874 0966333*** 300,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 5841 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 14:18:07
292870 0979180*** 150,000 đ
Min MG: 50,000
0 đ id 5884 0 2020-07-06 14:15:32
292869 0982758*** 200,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 4425 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 14:12:35
292868 0986829*** 350,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
350,000 đ id 5884 12 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 14:11:23
292864 0912066*** 150,000 đ Vina
Min MG: 20,000
150,000 đ id 5884 0 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 14:10:14
292860 0943126*** 300,000 đ Vina
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6791 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 14:09:40
292859 0912012*** 120,000 đ Vina
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5884 0 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 14:09:15
292858 0986326*** 30,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 20,000
30,000 đ id 3884 5 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 14:06:20
292850 0918656*** 250,000 đ Vina
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6605 3 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 14:00:02
292845 0983626*** 150,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6605 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 13:57:08
292843 0854674*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4658 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 13:51:50
292842 0838855*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5179 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 13:51:35
292833 h004_gf*** 60,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 1130 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 13:23:43
292812 0854674*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 4658 0 2020-07-06 13:09:16
292811 0919088*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
0 đ id 4658 1 Đang ưu tiên 2020-07-06 13:07:06
292808 0784043*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 12:51:47
292805 0845958*** 100,000 đ Vina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1182 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 12:34:43
292791 0902372*** 250,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6605 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 12:14:44
292772 0911368*** 350,000 đ Vina
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6616 4 Đã nạp thêm 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 11:16:24
292769 0973457*** 50,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4656 0 2020-07-06 11:07:22
292766 0973457*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 4656 0 2020-07-06 11:06:58
292764 0943691*** 20,000 đ Vina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5994 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 11:04:09
292748 0973612*** 100,000 đ Trả sau Viettel
Min MG: 100,000
0 đ id 7215 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 10:53:41
292745 0848445*** 150,000 đ Vina
Min MG: 50,000
150,000 đ id 5875 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 10:43:54
292742 0859474*** 50,000 đ Vina
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6373 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 10:40:01
292741 0328737*** 50,000 đ
Min MG: 20,000
0 đ id 7222 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 10:35:32
292735 0937247*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5444 6 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-07-06 10:35:22
292734 0937247*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 5444 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-07-06 10:34:53
STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time