Truy câp bằng địa chỉ nap.vin để duyệt web tốc độ cao hơn, tránh lag.

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time
347311 0978589*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7617 0 2020-09-26 21:51:18
347310 0342166*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:49:26
347309 0909569*** 80,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6456 3 Đang ưu tiên 2020-09-26 21:48:56
347308 0911924*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7617 1 Đang ưu tiên 2020-09-26 21:48:48
347307 0357582*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:46:51
347306 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:45:52
347305 a076_36*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:44:46
347304 0848123*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7617 0 2020-09-26 21:44:45
347303 0847288*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3721 1 Đang ưu tiên 2020-09-26 21:44:41
347302 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:43:08
347300 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:41:42
347299 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:40:43
347298 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:39:40
347297 0981765*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5188 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:38:35
347296 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 4860 0 2020-09-26 21:38:25
347295 0357582*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 5 Nạp không thành công 2020-09-26 21:37:56
347294 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:36:38
347293 0383000*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:36:33
347292 0848123*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7617 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 21:35:47
347291 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:35:08
347290 0925886*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7617 0 2020-09-26 21:34:52
347289 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:34:13
347288 0357582*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 3818 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 21:31:34
347287 0848123*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7617 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 21:31:17
347285 0334155*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:28:27
347284 0981797*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:21:43
347283 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:21:38
347282 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4860 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:20:14
347281 0344356*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:16:29
347280 0907278*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5612 0 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:13:43
347279 0856429*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4580 14 Đang ưu tiên 2020-09-26 21:13:14
347278 0344356*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3790 4 Nạp không thành công 2020-09-26 21:12:15
347277 0909569*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 21:08:06
347276 0947893*** 270,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 4591 3 Đang ưu tiên 2020-09-26 21:03:40
347275 0763187*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 21:01:28
347273 0947061*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5708 12 Đang ưu tiên 2020-09-26 20:59:02
347271 0965528*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:51:12
347270 0763004*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:13
347269 0763187*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 20:50:12
347267 0705957*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:11
347266 0776258*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:10
347265 0776277*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:09
347264 0763192*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:08
347263 0763189*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:07
347262 0705445*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:06
347261 0705250*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:04
347260 0705441*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:03
347259 0763017*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:02
347258 0773350*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:01
347257 0778511*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:50:00
347256 0778501*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:49:59
347255 0889017*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7434 0 2020-09-26 20:49:57
347254 0367528*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1182 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:49:33
347253 0909569*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 20:48:16
347252 0907278*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5612 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:40:01
347251 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:40:00
347250 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:39:25
347249 0934643*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2034 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:38:22
347248 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:33:54
347247 0776275*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:49
347246 0763149*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:48
347245 0705221*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:47
347244 0705435*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:46
347243 0763030*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:45
347242 0763040*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:44
347241 0763156*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:43
347240 0782797*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:42
347239 0705236*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:41
347238 0705406*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:40
347237 0705423*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:39
347236 0705483*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Nạp không thành công 2020-09-26 20:32:37
347235 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:33
347234 0328398*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5056 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:24
347233 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:32:05
347232 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:30:31
347230 0963115*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1182 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 20:27:57
347226 0934643*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2034 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:18:32
347225 0909569*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6456 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 20:11:49
347224 0326803*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 20:04:37
347223 0909569*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 19:58:25
347222 0908730*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 19:56:45
347218 0333353*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 19:48:46
347217 0986164*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4408 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 19:42:33
347216 0392909*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 19:38:24
347215 0985002*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4229 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 19:35:38
347213 0985320*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5057 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 19:20:44
347199 0984733*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 19:16:22
347198 0334484*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 19:13:17
347197 0989655*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5954 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 19:12:37
347196 0378299*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7437 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 19:04:01
347195 0968238*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5319 1 Đang ưu tiên 2020-09-26 19:01:07
347194 0973483*** 160,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
160,000 đ id 1666 4 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:52:55
347193 0973483*** 160,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1666 3 Nạp không thành công 2020-09-26 18:50:39
347192 0908730*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
50,000 đ id 5603 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:49:22
347191 0328474*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1666 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:49:13
347190 0972936*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1666 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:48:00
347189 0386912*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1666 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:45:17
347188 0328474*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1666 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:44:14
347187 0869684*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1666 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:41:25
347186 0355065*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1666 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:38:50
347185 0379548*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7589 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:30:56
347184 0778571*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:21:08
347176 0384132*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 18:07:32
347172 0367027*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7438 2 Nạp không thành công 2020-09-26 17:42:52
347170 0818081*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 0 2020-09-26 17:39:25
347163 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 3790 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 17:34:40
347158 0349433*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 17:29:35
347157 0374581*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 17:27:00
347153 0349177*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
110,000 đ id 1021 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 17:12:24
347152 0946511*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7535 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 17:12:08
347151 0327337*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3721 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 17:10:53
347150 0327337*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 3721 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 17:09:40
347149 0932467*** 800,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 3 Đang ưu tiên 2020-09-26 17:04:10
347148 0904759*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 3 Đang ưu tiên 2020-09-26 17:03:11
347147 0369125*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5444 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:56:22
347146 0363688*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2389 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:55:31
347145 0835691*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7591 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 16:53:59
347144 0949167*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 16:52:36
347143 0326807*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1009 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:51:14
347142 0832885*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6026 12 Đang ưu tiên 2020-09-26 16:49:52
347141 0355412*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:49:50
347140 0329700*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1009 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:49:07
347137 0974469*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5057 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:33:44
347136 0399340*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:27:58
347135 0931599*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3239 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:25:38
347134 0931599*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3239 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:25:07
347133 0362845*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:24:07
347132 0931599*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 3239 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 16:23:47
347131 0967662*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1143 8 Nạp không thành công 2020-09-26 16:22:31
347130 0908913*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 3861 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 16:21:27
347129 0968475*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:16:32
347128 0907278*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5612 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:08:03
347127 0366649*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:06:22
347126 0789510*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 16:01:06
347125 b650_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 5954 1 Đã nạp thêm 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 15:59:02
347124 0972025*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 15:54:51
347120 0947717*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7332 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 15:53:24
347119 0383949*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5954 1 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 15:53:08
347118 0907278*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5612 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 15:51:13
347111 0947717*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7332 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 15:41:08
347110 0979237*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1009 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 15:39:39
347109 0979237*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1009 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 15:37:26
347108 0914869*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:32:47
347107 0819111*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:32:46
347106 0886717*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:32:45
347105 0838782*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:32:44
347104 0918665*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:32:43
347103 0949551*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:32:42
347102 0839111*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:32:41
347101 0948333*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:32:40
347100 0941651*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:32:39
347099 0918657*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:32:38
347098 0826666*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:28:58
347097 0949144*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:28:08
347095 0987103*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 15:26:50
347094 0901581*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7609 4 Đang ưu tiên 2020-09-26 15:25:36
347093 0989498*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 15:25:34
347092 0793964*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3861 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 15:21:15
347091 0899982*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3861 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 15:19:34
347090 0908913*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 3861 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 15:18:52
347087 0335114*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5074 0 2020-09-26 15:04:19
347082 0944507*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3681 1 Đang ưu tiên 2020-09-26 14:48:05
347081 0835691*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7591 17 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 14:40:28
347080 0912806*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7404 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 14:35:56
347076 0325415*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1182 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 14:33:37
347075 0976215*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2865 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 14:27:48
347068 0917288*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1024 10 Đang ưu tiên 2020-09-26 13:57:17
347067 0973623*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
140,000 đ id 2189 4 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 13:57:06
347066 0382254*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 13:53:22
347065 0973623*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 2189 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 13:50:52
347064 0832885*** 220,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
0 đ id 6026 4 Nạp không thành công 2020-09-26 13:47:53
347063 0901581*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 7609 3 Đang ưu tiên 2020-09-26 13:23:51
347059 0968238*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5319 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 13:20:05
347058 c*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5319 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 13:19:08
347057 0937405*** 550,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 7609 0 2020-09-26 13:14:06
347056 0988827*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2865 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 13:13:55
347055 0965276*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2389 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 13:12:14
347051 0819471*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7434 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 13:00:21
347050 0906559*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2598 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 12:51:20
347045 0901581*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7609 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 12:43:45
347042 0392521*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1666 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 12:38:36
347041 0394003*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2482 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 12:36:20
347040 0984382*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 12:33:04
347038 0818081*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 0 2020-09-26 12:30:27
347036 0357951*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3077 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 12:18:42
347034 0832885*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6026 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 12:11:21
347033 0973479*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 1302 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 12:03:26
347032 0973479*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1302 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 12:02:37
347031 0973479*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1302 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 12:01:37
347030 0912313*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2598 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 11:57:07
347029 0847946*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 11:55:06
347025 0932666*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7387 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 11:41:30
347020 0783399*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5179 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 11:32:23
347019 0349229*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 11:30:59
347018 0902372*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7387 4 Đã nạp thêm 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 11:29:44
347017 0328925*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1024 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 11:28:49
347016 0944706*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7434 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 11:28:27
347015 0903002*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7387 3 Đang ưu tiên 2020-09-26 11:27:53
347014 0767004*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4740 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 11:22:28
347013 0789510*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3861 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 11:21:09
347012 0815038*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 11:14:36
347011 0973479*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 1302 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 11:07:10
347009 0328924*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5954 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:58:09
347008 0916539*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4803 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 10:52:44
347007 0934891*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4740 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 10:48:25
347006 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 6380 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:41:40
347005 0984442*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7609 3 Nạp không thành công 2020-09-26 10:39:48
347003 0903009*** 180,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6746 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 10:36:09
347002 0903009*** 180,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6746 4 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:36:05
347001 0346458*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:32:21
347000 0869589*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 1007 9 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:31:38
346999 0328625*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3459 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:27:05
346995 0869589*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
10,000 đ id 1007 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 10:21:23
346994 0869589*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 7 Nạp không thành công 2020-09-26 10:18:58
346992 0983318*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 1009 8 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:15:39
346991 0889530*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3077 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 10:15:25
346990 0868721*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 7 Nạp không thành công 2020-09-26 10:14:36
346989 0937324*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:13:51
346988 0932352*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:12:19
346987 0326371*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3681 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:11:15
346986 0393698*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 10:11:11
346985 0363165*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1044 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:09:54
346984 0847701*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 10:05:35
346983 0363165*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1044 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 10:02:28
346982 0979121*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 10:02:26
346979 0949544*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 09:59:23
346977 0982167*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6054 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 09:54:29
346976 0327845*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 09:53:22
346975 0965276*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
120,000 đ id 2389 8 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 09:51:29
346974 0965276*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2389 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 09:49:52
346973 0372034*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7555 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 09:47:59
346971 0327845*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
120,000 đ id 2468 11 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 09:45:22
346969 0899239*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6911 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 09:43:37
346968 0862363*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 09:42:45
346967 0812133*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3077 0 2020-09-26 09:41:33
346966 0328020*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 09:38:50
346965 0886035*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3709 8 Đang ưu tiên 2020-09-26 09:37:15
346963 0389918*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4408 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 09:32:57
346962 0972772*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1007 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 09:22:05
346961 0936265*** 50,000 đ MobiKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1303 0 2020-09-26 09:19:11
346955 0763929*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 09:14:34
346948 0835691*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7591 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 09:04:11
346947 0986648*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3681 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 09:03:00
346946 0378404*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1007 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 08:49:25
346945 0961162*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 08:47:15
346941 0778528*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 08:47:11
346940 0967052*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1666 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 08:46:49
346939 0383949*** 80,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
80,000 đ id 5954 1 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 08:46:27
346935 0869606*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 08:38:10
346933 0336228*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 08:36:13
346931 0869606*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 08:31:32
346930 0985012*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4108 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 08:28:50
346928 0978477*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
400,000 đ id 3131 8 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 08:25:47
346927 0869606*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 08:25:31
346908 0972872*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5444 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 08:03:54
346907 0986648*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
0 đ id 3681 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 07:55:42
346906 0335442*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 07:55:28
346903 0763482*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1318 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 07:53:52
346901 0968272*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7138 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 07:53:17
346900 0976875*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1318 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 07:49:43
346899 0988495*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 07:48:53
346898 0987324*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3681 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 07:47:44
346896 0987324*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 3681 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 07:46:59
346894 0912995*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3709 12 Đang ưu tiên 2020-09-26 07:44:23
346892 0987324*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3681 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 07:39:39
346891 0987324*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 3681 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 07:38:56
346888 0979054*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 1009 6 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 07:25:07
346880 0385942*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 07:04:15
346873 0967117*** 310,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
0 đ id 4591 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 06:52:58
346872 0972594*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 6026 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 06:52:30
346871 0857109*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7474 9 Đang ưu tiên 2020-09-26 06:45:51
346870 0857109*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7474 9 Đang ưu tiên 2020-09-26 06:44:08
346869 0857109*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7474 9 Đang ưu tiên 2020-09-26 06:43:18
346868 0857109*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7474 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 06:42:32
346867 0857109*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7474 9 Đang ưu tiên 2020-09-26 06:41:35
346866 0857109*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 06:40:45
346864 0928017*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7452 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-26 06:07:33
346862 0888495*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5654 19 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-26 05:45:46
346858 0366209*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7446 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 22:41:34
346857 0989568*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3709 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 22:18:40
346856 0877887*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6462 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 21:51:23
346855 0342256*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 21:43:36
346851 200000*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 2189 9 Nạp không thành công 2020-09-25 21:36:05
346850 0912968*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 2189 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 21:34:04
346849 0362128*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3077 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 21:23:57
346848 0846570*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7446 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 21:20:59
346842 0914602*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 20:42:18
346840 0379455*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 20:41:27
346839 0363883*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 20:40:36
346831 0966949*** 230,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
230,000 đ id 6074 3 Đã nạp đủ tiền 230,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 20:27:26
346830 0973966*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3709 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 20:22:47
346827 0355412*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 20:11:09
346826 0963091*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
170,000 đ id 5433 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 20:10:45
346825 0348154*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 20:02:31
346824 0359043*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1009 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:58:24
346823 0948183*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7591 15 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:55:06
346821 0334105*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1666 2 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:42:07
346820 ‭0905*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6071 6 Đã nạp thêm 0 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:42:05
346819 0942161*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1302 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 19:40:25
346817 0857968*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2598 8 Nạp không thành công 2020-09-25 19:21:09
346815 0988444*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3709 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:13:56
346814 0988444*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3709 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:13:22
346813 0988444*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3709 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:12:58
346809 0962806*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:05:43
346808 0942268*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7404 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 19:03:23
346806 0916622*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6669 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:00:49
346805 0934052*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4422 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:00:26
346804 0916168*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6669 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 19:00:03
346803 0357459*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:47:17
346802 0356084*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:46:00
346801 0357459*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 18:43:50
346800 0398100*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6524 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:42:58
346799 0356084*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 18:42:57
346798 0965396*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7578 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:40:47
346797 0979839*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:36:21
346792 0336050*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:26:05
346791 0915761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3329 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 18:23:38
346790 0979839*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 200,000
0 đ id 6026 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 18:12:59
346789 0886888*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-25 18:12:35
346788 0338286*** 110,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
110,000 đ id 3790 9 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:12:22
346787 0979839*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 6026 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 18:12:17
346786 0843656*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-25 18:11:35
346785 0705282*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 3 Đang ưu tiên 2020-09-25 18:09:10
346784 0705418*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:09:09
346783 0763045*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:09:08
346782 0773312*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:09:07
346781 0763197*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:09:06
346780 0778578*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:09:05
346779 0778577*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:09:04
346778 0763050*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:09:03
346777 0782795*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:09:02
346776 0763002*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:09:01
346775 0763060*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:09:00
346774 0763118*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 18:08:59
346773 0944541*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-25 18:08:28
346772 0856721*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-25 18:08:27
346771 0855791*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-25 18:08:26
346770 0844331*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-25 18:08:25
346769 0832000*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-25 18:08:24
346768 0822361*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-25 18:08:23
346733 0984062*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:57:48
346732 0819371*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-25 17:57:28
346731 0836381*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-25 17:56:35
346730 0396510*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:55:57
346729 0949028*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6623 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 17:55:10
346725 0975548*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7332 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:48:50
346724 0905481*** 1,000,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
1,000,000 đ id 7609 4 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:46:01
346723 0357177*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:45:55
346722 0353705*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:44:22
346721 0763155*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:35:04
346720 0776227*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:35:03
346719 0763042*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 17:35:02
346718 0776247*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:35:01
346717 0778538*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:35:00
346716 0773342*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:34:59
346715 0705297*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:34:58
346714 0776296*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:34:57
346713 0776221*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:34:56
346712 0776296*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:34:55
346711 0763184*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:34:54
346710 0763015*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:34:53
346709 0382799*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:34:17
346706 0917497*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 17:05:54
346704 0374672*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4580 0 2020-09-25 17:05:24
346701 0987470*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:01:30
346700 0985948*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
120,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 17:00:46
346699 0988009*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 2056 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 17:00:03
346697 ‭0888*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7460 4 Đang ưu tiên 2020-09-25 16:42:16
346696 0839639*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2482 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 16:40:36
346695 ‭0888*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7460 4 Đang ưu tiên 2020-09-25 16:40:29
346694 0969906*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2482 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 16:39:51
346693 ‭0888*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7460 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 16:39:24
346692 ‭0888*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7460 4 Đang ưu tiên 2020-09-25 16:38:02
346688 0366879*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 16:34:24
346687 0373666*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4977 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 16:31:01
346686 0944753*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7404 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 16:27:18
346685 0911035*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7404 9 Nạp không thành công 2020-09-25 16:25:22
346680 0364102*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 16:16:13
346678 0948049*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5050 19 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 16:13:10
346677 0964868*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6524 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 16:09:06
346675 0345868*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 15:58:11
346674 0911035*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7404 9 Nạp không thành công 2020-09-25 15:56:30
346670 0944753*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7404 18 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 15:47:08
346669 0964791*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 15:45:47
346667 0939994*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5179 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 15:41:58
346666 0969416*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 15:41:48
346665 0944753*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7404 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 15:38:42
346664 0937178*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7592 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 15:36:33
346663 0939994*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5179 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 15:33:28
346662 0862073*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 15:30:55
346661 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 15:30:52
346660 0334140*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 15:29:51
346659 0939994*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5179 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 15:29:01
346657 0847831*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 15:23:33
346653 0963834*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5319 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 15:14:09
346652 0908280*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6449 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 15:12:31
346651 0918172*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5444 17 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 15:10:26
346649 0333072*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 14:59:55
346648 0795944*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 14:59:50
346647 0352097*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 14:56:23
346646 0967167*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 14:52:01
346645 0352097*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 4 Nạp không thành công 2020-09-25 14:51:13
346638 0815038*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 14:36:13
346636 0326987*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 14:32:50
346633 0378360*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5433 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 14:16:05
346626 0916639*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5821 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 14:01:19
346625 0764479*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2598 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 14:00:50
346624 0344780*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 13:49:48
346622 0913819*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 13:43:30
346621 0936967*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 13:42:56
346620 0838663*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 1044 10 Đang ưu tiên 2020-09-25 13:34:54
346619 9157666*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 16 Nạp không thành công 2020-09-25 13:31:05
346618 0908856*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6524 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 13:29:31
346617 8168562*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 16 Nạp không thành công 2020-09-25 13:26:51
346616 9427923*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 16 Nạp không thành công 2020-09-25 13:24:05
346615 9191473*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 16 Nạp không thành công 2020-09-25 13:21:42
346614 9139617*** 190,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 16 Nạp không thành công 2020-09-25 13:12:43
346613 9450110*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 16 Nạp không thành công 2020-09-25 13:09:20
346612 0827868*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7267 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 13:08:36
346611 0375021*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3818 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 13:08:20
346610 0913450*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 5429 16 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 13:05:39
346609 0904222*** 3,000,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
1,100,000 đ id 2598 4 Đã nạp thêm 1,100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 13:04:59
346607 0913450*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5429 16 Đang ưu tiên 2020-09-25 13:02:53
346606 0914123*** 440,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
420,000 đ id 5429 16 Đã nạp thêm 420,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 13:00:46
346605 0913991*** 210,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
210,000 đ id 5429 16 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 12:58:23
346603 0961463*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5444 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 12:55:42
346602 0917732*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 5429 16 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 12:54:53
346601 0849133*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6091 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 12:53:47
346600 0915023*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
260,000 đ id 5429 16 Đã nạp đủ tiền 260,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 12:52:14
346596 0369979*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3131 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 12:44:37
346595 0337150*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 12:43:43
346594 0886111*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7591 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 12:40:56
346593 0904222*** 2,000,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 2598 0 2020-09-25 12:37:47
346592 0915332*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3131 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 12:37:23
346591 0989269*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 12:37:03
346590 0358674*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 12:35:26
346588 0912165*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7563 9 Đang ưu tiên 2020-09-25 12:28:38
346587 0812456*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 12:27:33
346586 0838663*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 12 Đang ưu tiên 2020-09-25 12:16:00
346585 0838663*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 1044 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 12:15:04
346584 0937309*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7609 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 12:11:03
346583 0904222*** 3,000,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 2598 0 2020-09-25 12:10:13
346582 0966799*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7532 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 12:00:12
346581 0984184*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 7450 7 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 11:59:38
346580 0886771*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5179 18 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 11:59:18
346579 0911993*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7450 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 11:56:27
346578 0968046*** 800,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
800,000 đ id 4944 12 Đã nạp đủ tiền 800,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 11:56:23
346577 0911138*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7450 6 Đang ưu tiên 2020-09-25 11:55:18
346576 0787868*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2598 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 11:53:12
346575 0852293*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1182 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 11:50:46
346574 0822835*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1182 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 11:49:53
346573 0359659*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 11:49:50
346560 0912219*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 11:28:14
346559 0987900*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
400,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 11:23:35
346557 0946104*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5046 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 11:08:34
346556 0963729*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 5319 0 2020-09-25 11:06:35
346555 0917093*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5612 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 11:04:15
346554 0886572*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1477 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 11:00:17
346550 0366950*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6449 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 10:51:16
346549 0826186*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6331 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 10:43:27
346548 0383749*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 10:43:16
346547 0845555*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 10:42:18
346546 0855558*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 10:41:31
346545 0968913*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 10:36:56
346542 0815038*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 3357 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 10:33:57
346541 0815038*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 3357 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 10:32:53
346537 0388831*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 10:27:06
346536 0974852*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 10:25:55
346533 0904759*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 10:07:21
346532 0776288*** 1,000,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
800,000 đ id 6449 3 Đã nạp thêm 800,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 10:06:17
346531 0898215*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2598 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 10:01:01
346530 0393313*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 09:58:03
346528 0898215*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 2598 3 Nạp không thành công 2020-09-25 09:53:28
346526 0931378*** 1,200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 09:49:09
346522 0936660*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 09:46:54
346521 0907278*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5612 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 09:45:03
346520 0888394*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 09:43:18
346519 0372034*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7555 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 09:41:11
346517 0393313*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 09:33:22
346516 0917093*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5612 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 09:29:31
346514 0942012*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6373 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 09:27:41
346512 0816475*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7535 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 09:22:45
346511 0364348*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1021 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 09:22:09
346510 0816475*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7535 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 09:17:57
346509 0886771*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5179 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 09:17:31
346508 0865631*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
70,000 đ id 1146 4 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 09:14:16
346507 0352545*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1009 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 09:10:58
346502 0935710*** 180,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
180,000 đ id 6720 4 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 09:07:24
346500 0858774*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5038 17 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 09:01:34
346499 0907632*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Nạp không thành công 2020-09-25 08:59:43
346498 0705957*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:55:13
346497 0949319*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7398 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 08:55:07
346496 0985719*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 5 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:47:09
346495 0564609*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1040 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:45:25
346493 0879272*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 17 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 08:43:59
346492 0979731*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:43:28
346491 0966973*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:41:52
346489 0879272*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 08:38:46
346488 0974265*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:37:46
346487 0337930*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:37:24
346486 0907632*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Nạp không thành công 2020-09-25 08:36:23
346482 0334250*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:28:54
346481 0919190*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3721 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 08:27:54
346480 0879272*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 5 Nạp không thành công 2020-09-25 08:26:18
346478 0564609*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
400,000 đ id 1040 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 08:21:19
346476 0862482*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:18:44
346475 0978623*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1024 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:16:47
346473 0942306*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4108 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 08:10:40
346472 0942306*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4108 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 08:09:01
346471 0374270*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 08:07:19
346470 0374270*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 08:03:41
346469 0818723*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5433 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 07:53:36
346468 0815968*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 07:53:28
346465 0362339*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2482 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:49:00
346464 0869382*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7578 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:47:44
346463 0938439*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:47:39
346462 0376369*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:47:00
346461 0399465*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:46:07
346460 0971205*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5816 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:39:11
346459 0971205*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5816 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 07:37:28
346458 0329745*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:36:52
346457 0329745*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3709 5 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:36:26
346456 0913299*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6623 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 07:34:29
346455 0967799*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:32:07
346454 0931539*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5632 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:31:58
346453 0352545*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1009 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:25:44
346451 0904102*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 2598 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 07:18:26
346450 0904102*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2598 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:17:43
346449 0363145*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 07:16:59
346448 0898215*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 2598 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 07:14:38
346447 0986732*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 06:55:16
346445 0866875*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 06:47:05
346444 0986732*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 3 Nạp không thành công 2020-09-25 06:46:36
346443 0564609*** 1,000,000 đ Trả trước
Min MG: 500,000
500,000 đ id 1040 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 06:42:00
346442 0704146*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1517 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 06:37:24
346440 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 4977 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 06:29:54
346439 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4977 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 06:28:47
346438 0967097*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 06:27:30
346437 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4977 2 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 06:26:55
346436 0946333*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5179 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 06:25:53
346435 0967097*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 06:22:43
346434 0903634*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-25 06:09:22
346433 0354997*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
70,000 đ id 7578 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 05:50:16
346431 0942977*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4314 1 Đang ưu tiên 2020-09-25 03:54:04
346430 0856363*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7474 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 00:30:55
346429 0327777*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 00:12:52
346428 0327777*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 3818 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 00:12:21
346427 0989798*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
300,000 đ id 3818 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 00:09:00
346426 0963088*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
320,000 đ id 3818 2 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 00:07:21
346425 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3818 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 00:05:35
346424 a076_gm*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 3818 2 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 00:04:21
346423 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 00:02:41
346422 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-25 00:00:10
346421 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 23:57:32
346420 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3818 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 23:56:39
346419 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
160,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 23:54:58
346418 0349999*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 23:49:07
346417 0327777*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 23:48:17
346416 0327777*** 90,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
90,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 23:45:37
346415 0342222*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3818 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 23:44:09
346414 0909200*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7612 2 Nạp không thành công 2020-09-24 23:31:52
346413 0877722*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3303 20 Nạp không thành công 2020-09-24 22:59:28
346412 0862077*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 22:59:15
346411 0862077*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 22:58:52
346410 0862077*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 22:58:23
346409 0389339*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 4944 3 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 22:50:06
346408 0917162*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4732 12 Đang ưu tiên 2020-09-24 22:22:50
346407 0917162*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 22:21:03
346406 0909637*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6524 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 22:19:07
346405 0979835*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
120,000 đ id 3357 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 22:13:38
346404 0979835*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 5 Nạp không thành công 2020-09-24 22:11:49
346403 0978817*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 21:39:57
346402 0978817*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 21:39:44
346400 7932273*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6026 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 21:19:42
346399 7932273*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6026 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 21:15:47
346397 0914033*** 190,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 21:04:32
346395 0914033*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 5429 14 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 21:00:43
346394 0913450*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 20:58:00
346380 0913450*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 5429 15 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:55:40
346379 0913450*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 20:52:52
346378 0823082*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
500,000 đ id 4656 15 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:48:30
346377 0913437*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 20:42:09
346376 0397948*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:41:12
346374 0914974*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 20:39:22
346373 0914123*** 450,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 20:36:40
346372 0975468*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
450,000 đ id 5113 5 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:35:44
346371 0978718*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:35:02
346370 0913991*** 210,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 20:34:14
346369 0333337*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 14 Nạp không thành công 2020-09-24 20:31:46
346368 0941991*** 700,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6623 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 20:31:17
346367 0915103*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 14 Nạp không thành công 2020-09-24 20:29:28
346366 0846661*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 5429 14 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:26:49
346365 0914171*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 20:23:53
346364 0395823*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7578 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:23:03
346363 0386929*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6026 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:22:55
346361 0824445*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 20:21:06
346359 0961433*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4108 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:13:16
346357 0988735*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:01:42
346356 0967433*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3998 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 20:00:42
346355 0903634*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 19:59:40
346354 0943398*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4108 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:59:30
346353 0377146*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 4108 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:57:44
346352 0945011*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 19:46:49
346351 0971201*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6456 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:46:44
346350 0945011*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 19:46:07
346349 0945011*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 19:44:44
346348 0981641*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3077 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:42:09
346347 0914954*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 14 Nạp không thành công 2020-09-24 19:41:46
346346 0918242*** 440,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 16 Nạp không thành công 2020-09-24 19:36:57
346345 0915728*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5429 14 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:34:11
346344 0914121*** 330,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
330,000 đ id 5429 14 Đã nạp đủ tiền 330,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:31:42
346343 0914168*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 19:28:38
346342 0917732*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5429 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:24:28
346341 0942711*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
70,000 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 19:21:02
346340 0976314*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6456 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:19:46
346338 0395823*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7578 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:18:31
346336 0396800*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1009 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:10:54
346335 0902556*** 1,000,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
1,000,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:06:58
346333 0903634*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 19:03:18
346330 0766124*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:02:16
346329 0796766*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6524 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 19:01:30
346328 0903634*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 18:56:34
346327 0903634*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 18:55:47
346326 0903634*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 18:55:03
346323 0909637*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6524 7 Nạp không thành công 2020-09-24 18:50:41
346322 0903634*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6456 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 18:47:10
346321 0798492*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6524 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 18:46:44
346320 0345982*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 18:42:50
346319 0909322*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7592 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 18:41:35
346313 0703767*** 1,000,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
1,000,000 đ id 7446 3 Đã nạp đủ tiền 1,000,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 18:35:31
346309 0353797*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 18:33:53
346307 0833461*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6860 25 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 18:26:19
346306 0353797*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6054 3 Nạp không thành công 2020-09-24 18:24:49
346301 0903634*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 18:13:30
346300 0857435*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6315 20 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 18:06:13
346299 0904789*** 110,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
110,000 đ id 2034 4 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 17:55:06
346295 0985418*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 17:52:05
346294 0981629*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 17:50:51
346289 0328510*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 17:37:02
346288 0941194*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5708 18 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 17:27:57
346286 0397226*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 4767 2 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 17:23:37
346285 0968574*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 17:20:44
346284 0355538*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7606 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 17:17:06
346283 0833888*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 17:16:52
346282 0975505*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1009 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 17:16:07
346281 0889419*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2482 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 17:12:45
346278 0978161*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 17:09:02
346277 0853908*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7205 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 17:04:53
346276 0964925*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 16:57:46
346274 0835538*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1477 26 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 16:57:04
346273 0964925*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 16:54:02
346272 0933133*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 7600 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 16:44:54
346270 0358413*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 5057 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 16:19:19
346269 0984908*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 16:13:23
346268 0373494*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 16:12:22
346267 0358413*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 5057 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 16:07:45
346266 0356202*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 16:00:52
346264 0987211*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 15:37:51
346263 0817337*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7535 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 15:29:45
346261 0896727*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6670 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 15:24:16
346260 0971307*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 15:22:04
346259 0987723*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 15:14:10
346258 0989180*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3101 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 15:08:36
346257 0936660*** 600,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
600,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 600,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 15:08:17
346255 0353843*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 15:01:01
346254 0973548*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3812 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 14:58:44
346252 0353843*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 14:57:49
346251 0973548*** 140,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3812 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 14:56:57
346250 0973548*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3812 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 14:56:06
346249 0949109*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6911 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 14:54:25
346248 0353843*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 14:53:48
346247 0945934*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 14:42:10
346246 0946573*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 14:41:42
346245 0945564*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 14:41:07
346244 0903634*** 550,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 14:25:55
346242 0903634*** 550,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6456 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 14:22:37
346241 0793422*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7222 13 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 14:18:44
346238 0355387*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3709 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 14:11:49
346237 0338430*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2613 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 14:08:10
346236 0975372*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 14:06:29
346235 0329999*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 13:50:41
346233 0848445*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5875 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 13:39:50
346231 0936660*** 600,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6449 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 13:32:00
346230 0793422*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 7222 12 Nạp không thành công 2020-09-24 13:29:07
346229 0394909*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 13:26:21
346228 0838663*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1044 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 13:22:49
346224 0985414*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 13:21:25
346223 0985414*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1044 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 13:19:20
346222 0855558*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7501 0 2020-09-24 13:13:35
346221 0855558*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 13:12:39
346220 0855558*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7599 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 13:12:11
346219 0866789*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3681 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 13:10:18
346218 0833461*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6860 25 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 13:09:44
346217 0866789*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 3681 2 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 13:09:32
346216 0835538*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1477 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 12:57:47
346215 0915671*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7332 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 12:56:47
346212 0904102*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
350,000 đ id 2598 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 12:49:48
346211 0904185*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
90,000 đ id 3861 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 12:45:56
346210 0362936*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3101 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 12:44:27
346209 0332150*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 12:44:14
346207 0326697*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 12:26:55
346206 0326697*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 4 Nạp không thành công 2020-09-24 12:20:15
346204 0989610*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 12:01:30
346203 0941377*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7446 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 11:59:41
346202 0936207*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
300,000 đ id 2598 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 11:51:43
346201 0936860*** 350,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
350,000 đ id 2598 4 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 11:50:49
346200 0905881*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 2598 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 11:49:26
346199 0905881*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2598 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 11:48:37
346198 0776403*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 4580 4 Nạp không thành công 2020-09-24 11:47:42
346192 0824403*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7553 22 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 11:41:29
346191 0398176*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6616 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 11:41:08
346190 1060886*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7553 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 11:40:43
346189 0399156*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 11:34:11
346188 0345459*** 150,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 11:33:36
346185 0335263*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 11:25:55
346183 ‭0335*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 11:20:14
346178 0394779*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 11:10:30
346174 0865067*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3709 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:53:17
346173 0931781*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3861 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:49:50
346170 0949177*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 10:46:52
346169 0936167*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7600 4 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:40:01
346168 0981194*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:39:44
346167 0917732*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 10:39:43
346166 0914333*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 5429 13 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:35:50
346165 0983125*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 500,000
0 đ id 5050 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 10:34:25
346164 0828268*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 10:32:59
346163 0915023*** 260,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 10:32:18
346162 0837699*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 5429 14 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:29:16
346161 0974301*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:29:03
346158 0946735*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5429 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:26:29
346157 0813353*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 10:25:35
346155 0946712*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 10:23:42
346154 0936167*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
90,000 đ id 7600 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 10:21:42
346153 0983125*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 500,000
0 đ id 5050 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 10:21:41
346151 0865911*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1040 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:20:15
346150 0399206*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:13:25
346148 0933335*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6524 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 10:06:58
346147 0985414*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 09:57:34
346146 0944567*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3162 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 09:56:19
346145 0327794*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 09:54:45
346140 0979119*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 3790 4 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 09:51:18
346130 0983737*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1110 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 09:42:26
346129 0778894*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 09:38:00
346128 0816657*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6315 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 09:35:12
346127 0935710*** 180,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6720 4 Nạp không thành công 2020-09-24 09:34:09
346126 0917151*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7535 19 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 09:32:53
346125 0974460*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 09:32:25
346124 0354254*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 09:30:26
346122 0354254*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 09:28:07
346121 0889017*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 09:27:32
346119 0917151*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7535 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 09:26:18
346117 0935710*** 180,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6720 4 Nạp không thành công 2020-09-24 09:22:08
346116 0904820*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6477 1 Đang ưu tiên 2020-09-24 09:21:12
346111 0855855*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7501 0 2020-09-24 08:58:55
346110 0818081*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7501 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 08:55:35
346109 0818081*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7501 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 08:54:34
346108 0775244*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 12 Nạp không thành công 2020-09-24 08:48:14
346107 0339776*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 08:41:30
346104 0889343*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 08:34:36
346103 0374819*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 5821 0 2020-09-24 08:27:16
346102 0336954*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 08:27:13
346101 0984646*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 08:23:38
346100 0326987*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 08:21:27
346099 0366126*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 08:18:26
346098 0976182*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6670 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 08:16:35
346097 0816244*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 08:15:05
346096 0339863*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 08:14:11
346094 0358953*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3101 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 08:10:02
346093 0949099*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1046 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 08:05:17
346091 0333154*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 08:01:53
346090 0939132*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
150,000 đ id 6720 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:59:00
346089 0865712*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:51:31
346084 0932818*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6524 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:47:06
346083 0356922*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7332 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:44:20
346082 0396894*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:43:04
346081 0974460*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:41:24
346080 0865712*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 3 Nạp không thành công 2020-09-24 07:40:47
346079 0985776*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:39:56
346078 0382842*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:38:48
346076 0865212*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:36:47
346073 0396388*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4408 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:27:01
346072 0917162*** 230,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 4732 16 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 07:26:54
346071 0906242*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 3861 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 07:17:57
346070 0949172*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7332 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-24 07:16:53
346069 0987832*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 0 2020-09-24 07:11:08
346067 0915310*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6831 8 Đang ưu tiên 2020-09-24 06:44:37
346066 0708045*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 06:36:20
346065 0963062*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7606 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 06:29:11
346063 0339225*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
70,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 05:50:04
346062 0984547*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
270,000 đ id 3818 4 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 05:44:20
346061 0982559*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3818 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 05:41:26
346060 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 4 Nạp không thành công 2020-09-24 05:40:22
346059 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 3818 4 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 05:22:11
346058 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 3818 4 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 05:19:37
346057 0988709*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4656 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 00:35:12
346056 0988850*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
300,000 đ id 4656 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-24 00:34:20
346055 0766011*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 5632 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 23:43:36
346054 0914692*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7474 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 23:34:17
346053 0942101*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 23:32:07
346052 0913017*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
400,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 23:28:25
346051 0911181*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 23:27:37
346050 0911181*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 23:26:54
346049 0857109*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7474 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 23:25:30
346048 0911181*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7474 9 Đang ưu tiên 2020-09-23 23:24:40
346044 0866116*** 30,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
30,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 22:34:39
346043 0766011*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 5632 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 22:31:12
346041 0979672*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 22:20:11
346040 0973617*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
260,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 260,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 22:19:26
346039 0977191*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
220,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 22:18:20
346038 0373789*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 22:13:29
346037 0357928*** 270,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
270,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 22:12:14
346036 0368099*** 110,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
110,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 22:10:46
346035 0704412*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5188 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 22:09:13
346034 0399575*** 440,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
440,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 440,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 22:08:48
346033 0979672*** 190,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 22:07:31
346032 0971057*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 21:55:07
346031 0975907*** 210,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
210,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 210,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 21:53:48
346028 0335486*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6055 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 21:29:35
346027 0704412*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5188 4 Nạp không thành công 2020-09-23 21:28:24
346026 0886912*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6421 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 21:18:43
346025 0343333*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7124 0 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 21:14:18
346018 0917124*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5816 19 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 21:06:50
346017 0849954*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
90,000 đ id 7591 15 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 21:03:51
346016 0917124*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5816 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 20:57:15
346015 0949135*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7591 15 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 20:57:05
346014 0918378*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
110,000 đ id 7591 15 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 20:55:43
346013 0886111*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7591 17 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 20:41:44
346012 0886111*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7591 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 20:41:02
346011 0888511*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 3335 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 20:34:41
346010 0947831*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 20:29:26
346008 0947831*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 20:28:56
346007 0933428*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4102 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 20:27:23
346003 0947831*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7599 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 20:26:44
346002 0977423*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 20:18:43
345996 0337794*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7606 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 19:50:08
345995 0965745*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
500,000 đ id 1007 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 19:43:51
345990 ‭0965*** 500,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 1 Nạp không thành công 2020-09-23 19:41:45
345989 0337794*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7606 2 Nạp không thành công 2020-09-23 19:40:43
345988 0961401*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7022 0 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 19:39:27
345987 0905842*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5343 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 19:36:49
345986 0933428*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 19:36:08
345985 0933428*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 4 Nạp không thành công 2020-09-23 19:24:46
345982 0776403*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4580 4 Nạp không thành công 2020-09-23 19:19:46
345981 9032130*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7532 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 19:19:13
345980 0905481*** 1,000,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 7609 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 19:17:34
345979 0762925*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 19:16:38
345977 0859784*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6099 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 19:10:33
345968 0356145*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:51:34
345966 0389126*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 6054 2 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:50:26
345965 0933428*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 6 Nạp không thành công 2020-09-23 18:49:29
345963 0909418*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 2034 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:38:49
345962 0943739*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6623 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 18:34:15
345960 0904123*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7589 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:17:07
345959 0933428*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 4102 6 Nạp không thành công 2020-09-23 18:15:20
345958 0933306*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4102 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:14:25
345957 0354290*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:10:31
345956 0366360*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5057 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:09:46
345955 0366360*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5057 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:09:00
345954 0938196*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:08:06
345953 0366360*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5057 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:07:31
345952 0373666*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4977 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 18:03:04
345950 0386753*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6054 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 17:57:17
345949 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4767 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 17:55:41
345948 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 17:54:23
345947 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 17:53:04
345945 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 17:51:42
345944 a076_35*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 17:50:21
345943 0775088*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 17:45:01
345942 0943561*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6623 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 17:43:52
345941 0912234*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6623 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 17:35:09
345940 0915026*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 17:24:12
345939 0943561*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6623 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 17:22:15
345938 0378593*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1008 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 17:22:06
345937 0989703*** 80,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
80,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 16:59:35
345936 0938108*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6456 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 16:59:03
345934 0888750*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7460 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 16:56:43
345933 0888750*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 7460 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 16:55:50
345932 0392802*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 16:55:46
345931 0981095*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 6054 4 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 16:55:20
345930 0888750*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7460 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 16:54:32
345929 0888750*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7460 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 16:52:55
345928 0975542*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 16:52:44
345927 0837322*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3162 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 16:51:56
345926 0938108*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 16:50:09
345925 0838663*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 16:49:06
345924 t008_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
200,000 đ id 1927 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 16:46:31
345923 0905929*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 2598 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 16:45:33
345922 0987829*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 16:42:04
345921 0853916*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 16:39:07
345920 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 16:29:27
345915 0835538*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1477 28 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 16:11:54
345914 0985420*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6271 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 16:10:12
345904 0847399*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6456 5 Đang ưu tiên 2020-09-23 16:02:35
345901 0344780*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 15:59:46
345891 0705070*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
500,000 đ id 7600 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 15:54:57
345887 0916240*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5444 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 15:52:08
345875 0825299*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3812 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 15:25:46
345873 0942012*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6373 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 15:25:01
345872 0908289*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5444 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 15:21:31
345871 0909109*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 15:12:36
345869 0909994*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 14:56:28
345868 0978844*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 1009 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 14:54:56
345866 0911059*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7209 2 Đang ưu tiên 2020-09-23 14:48:00
345864 0338229*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 14:41:26
345862 0372762*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 14:40:06
345861 0358411*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 14:37:48
345858 0947082*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4408 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 14:35:30
345856 0909904*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5179 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 14:20:14
345855 0857435*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6315 18 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 14:16:01
345854 0853908*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7205 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 14:10:32
345853 0911638*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7411 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 14:10:17
345852 0942974*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7411 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 14:09:19
345851 0911993*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7450 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 13:57:12
345850 0911138*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7450 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 13:55:35
345849 0329111*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3077 3 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 13:55:25
345848 0329111*** 40,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 3077 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 13:54:08
345847 0838663*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 13:44:02
345846 0976077*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 13:42:21
345844 0935593*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5046 4 Nạp không thành công 2020-09-23 13:28:58
345842 0776403*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4580 4 Nạp không thành công 2020-09-23 13:27:22
345841 0903395*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5046 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 13:26:00
345840 0798226*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7222 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 13:25:06
345839 0365980*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 13:17:47
345838 0399272*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4944 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 13:13:31
345833 0902845*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 6054 7 Nạp không thành công 2020-09-23 13:00:30
345832 0915800*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:58:28
345828 0914033*** 190,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:39:18
345827 0942974*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7411 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:38:30
345826 0914033*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:37:06
345825 0966824*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 12:37:06
345824 0973778*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7578 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 12:34:30
345823 0913450*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:33:10
345822 0822248*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3681 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 12:32:23
345821 0913450*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:31:39
345820 0913450*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 5429 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:28:17
345818 0816856*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:25:44
345817 0981179*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
400,000 đ id 5424 10 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 12:24:01
345816 0913437*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:23:46
345815 0914974*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:21:48
345814 0909418*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 12:21:25
345813 0914123*** 450,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:19:12
345812 0776217*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:17:55
345811 0913991*** 210,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:15:42
345808 0333337*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:11:40
345807 0904742*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 12:10:15
345806 0947186*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7563 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:10:03
345804 0763038*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 12:08:56
345803 0915103*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:08:24
345802 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 12:05:55
345801 0846661*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:05:14
345800 0914171*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:03:38
345799 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 12:03:13
345798 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4767 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 12:01:33
345797 0824445*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 12:00:36
345796 0911638*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7411 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:57:49
345795 0834300*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:57:42
345794 0909602*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 11:56:57
345793 0913961*** 190,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:54:57
345790 0909602*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 3077 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:50:08
345789 n038_gm*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4732 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 11:49:06
345788 0945011*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:48:14
345787 0914954*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:45:59
345786 0916900*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5708 17 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:45:30
345785 0918242*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:43:35
345784 0918242*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:41:31
345783 0354853*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7493 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 11:40:30
345782 0916073*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:39:19
345780 0911138*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7450 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:37:49
345779 0983088*** 80,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
80,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 11:32:42
345778 0964610*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
400,000 đ id 5046 4 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 11:29:11
345776 0942012*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6373 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 11:23:52
345775 0902967*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 11:16:51
345768 0337794*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 7606 1 Nạp không thành công 2020-09-23 11:04:18
345766 0936474*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 11:01:26
345765 0972816*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 10:43:31
345763 0977093*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 10:42:31
345762 0398601*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 10:40:49
345761 0912241*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 10:37:00
345760 0913180*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2598 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 10:32:31
345756 0388300*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2189 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 10:25:20
345754 0933288*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7496 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 10:21:17
345751 0817337*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7535 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 10:17:03
345750 0853916*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 10:16:14
345746 0917497*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7599 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 10:13:21
345745 0969743*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1318 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 10:13:19
345744 0972816*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 10:12:05
345738 0366276*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 10:09:25
345736 0368601*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 500,000
500,000 đ id 7216 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 10:02:57
345735 0368601*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 10:01:31
345734 0912303*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 10:01:15
345733 0812133*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3077 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 09:57:36
345732 0877785*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6054 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 09:54:10
345731 0983241*** 2,000,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
2,000,000 đ id 6623 1 Đã nạp đủ tiền 2,000,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 09:52:17
345728 0904829*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 09:42:49
345727 0877785*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6054 6 Nạp không thành công 2020-09-23 09:42:48
345726 0983241*** 1,000,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
0 đ id 6623 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 09:42:13
345725 0908772*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7599 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 09:41:51
345724 0978333*** 310,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
310,000 đ id 5708 7 Đã nạp đủ tiền 310,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 09:41:32
345723 0979012*** 120,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
120,000 đ id 4108 5 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 09:41:29
345722 0877785*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 6054 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 09:41:19
345721 0353610*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 09:39:20
345719 0916900*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5708 14 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 09:38:51
345718 0818081*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 09:37:07
345717 0818081*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7599 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 09:36:52
345716 0976793*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 09:34:40
345715 0332148*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6449 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 09:30:54
345713 0899683*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5313 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 09:16:26
345711 0373666*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4977 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 09:08:34
345710 0796783*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 2598 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 09:05:03
345707 0366649*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 08:57:58
345702 0812590*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6373 6 Đang ưu tiên 2020-09-23 08:56:23
345700 0948212*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1008 15 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:51:58
345699 0392862*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
120,000 đ id 3818 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 08:51:22
345697 0913267*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1008 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:47:14
345696 0912952*** 480,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 1008 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:45:50
345695 0914727*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1008 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:43:58
345694 0915436*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1008 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:43:03
345693 0986864*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 08:41:33
345692 0915436*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:40:35
345691 0986864*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
70,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 08:39:23
345690 0986864*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:38:41
345689 0913289*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1008 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:37:20
345687 0986864*** 70,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 6 Nạp không thành công 2020-09-23 08:34:48
345684 0984458*** 370,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
370,000 đ id 5816 4 Đã nạp đủ tiền 370,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 08:25:16
345683 0818081*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7599 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:25:13
345682 0908772*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7599 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 08:24:24
345681 0944224*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7343 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:23:46
345680 0877785*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6054 5 Nạp không thành công 2020-09-23 08:20:02
345678 0975203*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1110 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 08:17:10
345677 0908458*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
300,000 đ id 4102 5 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 08:15:44
345676 0984458*** 370,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5816 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:09:55
345675 0933903*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5444 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 08:06:48
345674 0902631*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 08:03:34
345672 0934814*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5050 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 08:00:57
345668 0378839*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
250,000 đ id 1040 8 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 07:52:38
345667 0763157*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 07:52:18
345666 0343333*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7124 0 2020-09-23 07:51:01
345665 0976128*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 07:48:05
345664 0886689*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3803 2 Đang ưu tiên 2020-09-23 07:47:19
345663 0904304*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 4633 4 Nạp không thành công 2020-09-23 07:46:47
345662 0933903*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5444 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 07:45:45
345661 0343333*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7124 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 07:44:04
345660 0904304*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
0 đ id 4633 0 Nạp không thành công 2020-09-23 07:42:46
345655 0912241*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 07:31:43
345654 0935870*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4408 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 07:20:06
345653 0867157*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 07:17:20
345652 0388191*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 5816 3 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 07:10:25
345651 0984458*** 370,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 5816 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 07:02:59
345650 0983875*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 07:00:24
345649 0364613*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7452 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 06:56:55
345647 0984458*** 230,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 5816 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 06:51:05
345636 0946039*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5821 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 06:28:27
345634 0912241*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7434 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 06:14:31
345632 0932652*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3335 5 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 04:24:01
345631 0919088*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4658 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-23 01:29:54
345630 0337794*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7606 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 00:26:03
345629 0908755*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 00:08:53
345628 0907559*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 00:08:05
345627 0909980*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 00:05:10
345626 0906562*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4102 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-23 00:04:14
345625 0978078*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
500,000 đ id 5816 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 23:19:08
345624 0986173*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
500,000 đ id 5816 1 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 23:18:15
345623 0388191*** 800,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
800,000 đ id 5816 1 Đã nạp đủ tiền 800,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 23:15:41
345622 tel:038*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2189 3 Nạp không thành công 2020-09-22 23:12:48
345620 0917162*** 230,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 4732 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 22:58:17
345619 0843049*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 6449 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 22:55:15
345618 0949019*** 270,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 6449 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 22:53:44
345617 0374819*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5821 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 22:37:41
345616 0972340*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7221 3 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 22:35:37
345615 0972662*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5821 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 22:34:52
345611 0907347*** 700,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
700,000 đ id 6449 4 Đã nạp đủ tiền 700,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 22:23:34
345610 0972662*** 240,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
230,000 đ id 5821 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 22:22:09
345609 0909075*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 22:21:36
345608 0937812*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 22:20:38
345607 0902556*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 22:19:45
345606 0972662*** 180,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5821 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 22:17:43
345601 0946039*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5821 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 22:09:00
345600 0931113*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 21:55:14
345598 0987937*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1009 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 21:25:20
345597 0987832*** 500,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
500,000 đ id 1007 0 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 21:21:45
345594 0339184*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4977 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 21:04:19
345579 0868618*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
170,000 đ id 4977 4 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:58:19
345578 d511_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 1303 14 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:50:42
345571 0962959*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2613 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:38:44
345570 0972340*** 140,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
140,000 đ id 7221 2 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:37:56
345569 0979363*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1021 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:33:26
345568 0972340*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7221 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 20:32:46
345567 0972340*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7221 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 20:32:00
345565 0972340*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7221 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:30:45
345564 0936660*** 500,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
500,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:28:14
345563 0908342*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
60,000 đ id 4102 4 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:27:24
345562 0979363*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1021 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:26:58
345561 0962959*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 2613 4 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:15:40
345558 0363300*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 20:08:29
345557 0339871*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3681 4 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:53:01
345556 0339871*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3681 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:52:11
345554 0945814*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3818 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:49:32
345551 0394703*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5050 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 19:44:03
345550 0392245*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6055 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:43:56
345547 0346153*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5057 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:40:03
345546 0989927*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6911 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:39:43
345544 0918993*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 19:34:13
345542 0915728*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 19:31:57
345541 0816856*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 19:29:53
345540 0914168*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 19:27:27
345539 0914070*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
170,000 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 19:25:07
345537 0914121*** 330,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5429 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 19:22:24
345535 0945814*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 3818 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 19:16:44
345534 0913450*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 5429 7 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:14:59
345533 0913450*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:14:34
345532 0985432*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
300,000 đ id 3803 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:14:02
345530 0971371*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:12:33
345529 0912012*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5884 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 19:09:21
345528 0365646*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:06:38
345526 0366740*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:03:23
345525 0914224*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6449 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 19:02:36
345523 0988312*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6670 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:01:32
345522 0967269*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 1009 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 19:01:04
345521 0913333*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1318 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 18:59:14
345520 0989890*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5589 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 18:51:36
345519 0342673*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 18:48:57
345518 0989890*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5589 5 Nạp không thành công 2020-09-22 18:47:23
345517 0964567*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 18:47:09
345510 0865781*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3077 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 18:24:58
345508 0915151*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7535 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 18:16:41
345506 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
150,000 đ id 7459 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 18:14:49
345504 0328129*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
120,000 đ id 1007 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 18:11:17
345502 0329522*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1044 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 18:05:35
345501 0966411*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 6 Nạp không thành công 2020-09-22 18:02:26
345499 0943979*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7222 20 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 17:46:53
345498 0943979*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7222 19 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 17:45:26
345497 0835538*** 320,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1477 26 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 17:41:48
345492 0977333*** 100,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7437 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 17:32:42
345486 0344502*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5057 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 17:29:19
345485 0359975*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3162 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 17:28:37
345484 0387578*** 50,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5057 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 17:28:13
345480 0373955*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 17:25:13
345479 0763130*** 400,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
400,000 đ id 5632 4 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 17:24:24
345478 0964677*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 17:23:37
345477 0364750*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 17:21:57
345476 0919588*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1008 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 17:16:41
345475 0919588*** 480,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 1008 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 17:15:48
345474 0919588*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1008 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 17:15:06
345465 0917333*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 17:04:31
345464 0824444*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 17:00:40
345463 0943761*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 17:00:39
345462 0943041*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 17:00:37
345461 0911852*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 17:00:36
345460 0837444*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 17:00:35
345459 0852861*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 17:00:34
345458 0375407*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7603 1 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 16:59:59
345453 0943815*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7535 13 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 16:50:57
345452 0913386*** 500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
0 đ id 7446 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 16:50:12
345451 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3721 6 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 16:48:40
345450 0943915*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7398 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 16:44:43
345448 0943190*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 6373 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 16:39:26
345446 0944288*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5179 14 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 16:37:52
345445 0783219*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7343 4 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 16:27:54
345443 0918647*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5050 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 16:18:40
345442 n038_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
170,000 đ id 4732 6 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 16:17:40
345440 0783219*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7343 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 16:15:20
345436 0827048*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7446 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 16:11:29
345431 0386639*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:56:09
345426 0827128*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7446 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:52:31
345425 0972043*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6456 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:52:30
345423 0967801*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
200,000 đ id 1044 2 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:50:52
345422 0827048*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7446 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:50:20
345421 0359616*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 6373 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:50:10
345420 0823000*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 15:45:39
345419 0988312*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6670 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:41:02
345418 0972340*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7221 2 Nạp không thành công 2020-09-22 15:38:10
345417 0379328*** 20,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:35:40
345416 0972340*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7221 3 Nạp không thành công 2020-09-22 15:34:50
345415 0967801*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:34:39
345412 0972340*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7221 3 Nạp không thành công 2020-09-22 15:33:24
345403 0814605*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1713 5 Đang ưu tiên 2020-09-22 15:25:49
345402 0814604*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1713 5 Đang ưu tiên 2020-09-22 15:25:04
345401 0814604*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1713 5 Đang ưu tiên 2020-09-22 15:24:03
345400 0814610*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1713 5 Đang ưu tiên 2020-09-22 15:23:19
345399 0814610*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1713 5 Đang ưu tiên 2020-09-22 15:22:36
345398 0814611*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1713 5 Đang ưu tiên 2020-09-22 15:21:12
345395 0814611*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1713 9 Đang ưu tiên 2020-09-22 15:19:20
345394 0377988*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5046 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:19:19
345392 0914289*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:18:13
345391 0914289*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5429 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:18:09
345390 0943072*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5429 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:15:37
345389 0814611*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:14:33
345388 0814610*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:12:39
345387 0358548*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
220,000 đ id 3790 8 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:12:04
345386 0914168*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 5429 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:11:30
345385 0814612*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:09:12
345384 0814612*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:08:27
345383 0814612*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:07:48
345382 0943915*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7398 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:07:26
345381 0814609*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:07:06
345380 0915219*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 18 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:06:35
345379 0814609*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:06:26
345378 0946452*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
120,000 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:06:14
345377 0915219*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
140,000 đ id 5769 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:05:59
345376 0814609*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:05:34
345375 0814608*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1713 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 15:04:47
345374 0943915*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7398 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 15:04:14
345373 0814608*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1713 10 Đang ưu tiên 2020-09-22 15:04:05
345372 0982404*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
320,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 14:54:49
345371 0385990*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 14:51:45
345370 0344586*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
220,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 14:51:32
345369 0343363*** 370,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
370,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 370,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 14:45:18
345368 0966700*** 560,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
560,000 đ id 6524 10 Đã nạp đủ tiền 560,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 14:21:46
345366 0342729*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1009 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 14:03:47
345358 0908342*** 600,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
500,000 đ id 4102 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 13:59:07
345357 0983712*** 10,000 đ MyViettel
Min MG: 20,000
0 đ id 4591 0 2020-09-22 13:40:27
345353 0839639*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2482 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 13:23:22
345351 0394694*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
120,000 đ id 1008 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 13:21:35
345350 0399880*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 13:21:06
345349 0833446*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
250,000 đ id 6449 8 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 13:19:40
345348 0916857*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 6449 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 13:18:42
345347 0326453*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5057 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 13:18:32
345346 0919998*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 13:18:15
345345 0889017*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7434 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 13:17:29
345344 0916099*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7434 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2020-09-22 13:14:08
345343 0989567*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
300,000 đ id 1713 6 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 13:05:42
345342 0971201*** 200,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:51:41
345341 0909154*** 60,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
60,000 đ id 3329 5 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:48:55
345337 0968324*** 300,000 đ MyViettel
Min MG: 50,000
300,000 đ id 4732 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:37:34
345336 0943574*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 12:35:26
345335 0981144*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
400,000 đ id 5113 6 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:33:20
345334 0859498*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 12:30:12
345333 0855885*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 6 Đang ưu tiên 2020-09-22 12:30:11
345332 0829031*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 8 Đang ưu tiên 2020-09-22 12:30:10
345331 0824051*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-22 12:30:08
345330 0949481*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 10,000
0 đ id 7446 7 Đang ưu tiên 2020-09-22 12:30:07
345326 0339423*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:21:01
345323 0949941*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 6449 6 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:17:59
345322 0867028*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:25
345321 0366566*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:24
345320 0773341*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:23
345319 0763074*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:22
345318 0763074*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:21
345317 0763165*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:20
345316 0763167*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:19
345315 0776257*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:18
345314 0705464*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:17
345313 0763055*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:15
345312 0782792*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6449 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2020-09-22 12:12:14
STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time